Marjan Kravos/Nagrade 1989

Iz Geslo

Scenografija Marjana Kravosa je usklajeno, dekorativno in funkcionalno dopolnjevala vse segmente predstave in obenem delovala kot samostojna, vendar nevsiljiva likovna celota. Almanah BS 1989, št. 12, urednica Livia Pandur, izdajatelj BS