Miha Javornik

Iz Geslo


Življenjepis

(*16.8.1960, Ljubljana)

  • 1985 diplomira na FF iz slovenščine in ruščine. Istega leta se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Oddelku za slovanske jezike in književnosti – Katedra * 1989 magistersko delo z naslovom Dva svetova v romanu Mojster in Margareta M. A. Bulgakova
  • 1992 doktorira s tezo Mitologizacija v ruskem pripovedništvu dvajsetega stoletja
  • 1991 dalje asistent na Katedri za rusko literaturo
  • 1994 izvoljen v naziv docenta za novejšo rusko literaturo, opravlja dela in naloge visokošolskega učitelja na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani

Naslovi dram

Mojster in Margareta/Margareta in Mojster

Bibliografija