Milan Štefe/Nagrade

Iz Geslo

Milan Štefe je v igri Kaj pa Leonardo? izoblikoval lik bolnika Martina. Z matematično natančnostjo je prehajal iz subjekta v objekt, iz individualnosti v mehanicizem in tako vodil celotno dramsko dogajanje igre.