Mile Korun/Nagrade

Iz Geslo

V predstavi Androkles in lev je Korunovo gledališko snovanje znova zraslo v skladen komedijantski vrhunec, ker so prišli do izraza predvsem Korunov smisel za razgibanost in funkcionalnost odrskega dogajanja, dosledna izdelava, niansiranje dramskih figur in natančno odmerjena kompozicija ansambelske igre. Korun je ustvaril poetično in razgibano gledališče, polno odrske metaforike in poezije. Vir: GL SNG Maribor (Ščuke pa ni), sezona 1973-74, štev. 4