Niko Kuret

Iz Geslo


Življenjepis

Etnolog Niko Kuret se je rodil v Trstu, 24. aprila 1906. Leta 1930 je diplomiral iz romanistike in primerjalne književnosti, leta 1946 pa še iz etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktoriral je leta 1956 na SAZU. Med leti 1954 in 1979 je bil zaposlen na Inštitutu za slovensko narodopisje na SAZU, od leta 1964 kot znanstveni svetnik. Raziskoval je letne šege, slovenske maske, ziljsko štehvanje, prirejal slovensko etnološko gradivo iz graškega Joanneuma, uvedel etnološki film. Ukvarjal se je s sodobnim in ljudskim gledališčem, lutkarstvom, prirejal stare slovenske ljudske igre in raziskoval liturgične igre na Slovenskem. Urejal je revijo Ljudski oder in knjižno zbirko z istim naslovom ter strnjeno obdelal razvoj ljudskega gledališča v leksikonu Duhovna drama. Kot začetnik slovenskega lutkovnega gledališča je leta 1934 v Kranju ustanovil prvi oder ročnih lutk in leta 1939 s svojo Pavlihovo druščino uveljavil stalnega junaka burkeža Pavliho. Umrl je 25. januarja v Ljubljani.

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.


Zunanje povezave