Obrazložitev 2006

Iz Geslo


NAGRADA SLAVKA GRUMA 2006
za najboljše novo izvirno slovensko dramsko besedilo:
Matjaž Zupančič za dramo RAZRED

Strokovna žirija za Grumovo nagrado 2006 v sestavi Blaž Lukan (predsednik) ter Maja Haderlap, dr. Krišfof Jacek Kozak, Amelia Kraigher in Marinka Poštrak (člani) je v obrazložitvi med drugim zapisala:

Razred odlikuje izjemna ekonomija besede, saj avtorju uspe, čeprav v skopih črtah, prepričljivo naslikati protagoniste, obenem pa jih uravnoteženo zaplete v mrežo samorazkrivanj. Odlika Razreda je tudi razkol med videzom in dejanskostjo, kajti vsi, še tako nizki napadi se dogajajo na ravni civilizirane komunikacije in navideznega medsebojnega spoštovanja, kar je še posebej aktualno v današnjem svetu, tako obremenjenem z videzom, srečo in uspehom za vsako ceno. Razred je torej inteligentna, izvirna, duhovita in tudi gledališko učinkovita drama, ki vzpostavlja kritično distanco do nekaterih »samoumevnih« novodobnih pojavov, in jo dramsko karseda prepričljivo ubesedi.