Pekarna magdalenske mreže

Iz Geslo

Pekarna magdalenske mreže

Predstavitev

Zavod Pekarna-magdalenske mreže je nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena v podporo civilnih in kulturnih pobud ter vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja med posamezniki in skupinami umetniških, kulturnih, izobraževalnih, raziskovalnih, naravovarstvenih, informativnih in humanitarnih dejavnosti.

V ta namen izvajajo programe in dejavnosti na petih zaokroženih področjih: kulturno prireditveni programi in projekti, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, servisne in upravne dejavnosti ter informiranje in svetovanje za mlade v okviru Mladinskega informacijsko-svetovalnega centra INFOPEKA, kjer med drugim razvijajo organizirano prostovoljno dela mladih.


Nameni in cilji

Osnovni cilji izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade in vključevanja mladih v okviru opravljanja prostovoljnega dela mladih: • večja prepoznavnost med mladimi v lokalnem okolju (skrb za promocijo dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade) in s tem dostopnost do brezplačnih kvalitetnih, strokovnih in celostnih storitev informiranja in svetovanja, • povezovanje in sodelovanje vseh dejavnikov na področju dela z mladimi v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru, • razvijanje temeljnih načel informiranja in svetovanja za mlade, • večje število vključenih mladih v izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade in posledično večje število realiziranih pobud in idej mladih, • omogočanje enakih možnosti mladim, socialno vključevanje in aktivno udeležbo mladih v družbi.


Aktivnosti in dejavnosti

  • Informiranje, svetovanje, pomoč pri organizaciji in realizaciji projektov, preventiva, kurativa.
  • Vključevanje prostovoljcev in prostovoljk v delo

Področja dela prostovoljcev

Informiranje, svetovanje, pomoč pri organizaciji in realizaciji projektov, preventiva, kurativa.

Obveznosti prostovoljk in prostovoljcev

Obvezna udeležba na Usposabljanju mladih za pomoč vrstnikom pred pričetkom dela, individualna prisotnost v smislu realizacije predlaganih programov, udeležba na skupinskih srečanjih in konzultacijah, spoštovanje dogovorov in obveznosti, varovanje zaupnih podatkov. Prostovoljkam in prostovoljcem nudijo brezplačno ustrezno usposabljanje pred pričetkom dela, možnost individualnih in skupinskih konzultacij pod vodstvom zunanje strokovne sodelavke, usposabljanje ob delu, podporo in spremljanje, potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu, povračilo potnih stroškov, praktične nagrade, prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira zavod Pekarna - magdalenske mreže ter možnost neformalnega izobraževanja na področjih mladinskega dela na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Kontakt

Pekarna magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor, Slovenia

tel: +386 (0)2 3007870

fax: +386 (0)2 3007871

mobi: +386 (0)41 481 245

info@pekarna.org


Zunanje povezave

Pekarna magdalenske mreže