Pogledi

Iz Geslo


Predstavitev

Štirinajstdnevnik za umetnost, kulturo in družbo, ki odpira prostor za poglobljeno kritično refleksijo kulture in družbe, izhaja od leta 2010, izdaja pa ga časopisno in založniško podjetje Delo. V vsaki številki je v ospredju izbrana tema, ambicija uredništva pa je probleme in dogodke predvsem anticipirati, postavljati v kontekst, vrednotiti in spodbujati družbeno in kulturno relevanten dialog ter pomembne intelektualne debate. Pogledi.si so spletni medij Pogledov, kjer je možno dostopati tudi do arhiva vseh tiskanih izdaj. Prebiramo lahko številne kritike uprizoritvenih dogodkov in intervjuje z ustvarjalci.

Uredništvo

Zunanje povezave