Pravica do življenja

Iz Geslo


Avtor: Zofka Kveder
Leto nastanka:
Žanr: Drama
Krstna uprizoritev:

Objave

  • Pravica do življenja. V: Ljubezen. Zbirka enodejank in prizorov. Ljubljana, samozaložba, 1901

Vir

  • Cobiss