Muzeum

(Preusmerjeno s strani Produkcija Muzeum)
Logo(2).jpg

Predstavitev

Muzeum – zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo – je bil ustanovljen septembra 1995, že leta 1993 pa je bilo zasnovano gledališče MUZEUM, konceptualni projekt kot raziskava razmerij med gledališkimi elementi, invencije, ustvarjalni izzivi in mobilnost misli: slika-beseda, prostor-čas, gib-gesta, glasba (sedem avtorskih projektov). Projekti nastajajo v sodelovanju z drugimi slovenskimi in tujimi producenti. V okviru posameznih projektov se odvijata izobraževalna in teoretska dejavnost v obliki delavnic, predavanj in diskusij, priložnostno pa zavod izdaja tudi publikacije. Zavod je tudi partner pri mednarodnem projektu Evropska zbirna knjižnica uprizoritvenih umetnosti – ECLAP.

Predstave in projekti

Zunanje povezave