Razred

Iz Geslo


Avtor: Matjaž Zupančič
Leto nastanka:
Žanr: Drama
Krstna uprizoritev:
Prvi zabeležen datum uprizoritve: 16. december 2006, SNG Drama Ljubljana, režija: Mile Korun
Število moških vlog: 5
Število ženskih vlog: 2

Besedilo drame

Vsebina

Dogajanje poteka na seminarju za prešolanje (nekvalificiranih) delavcev podjetja. Pod vodstvom strokovnjakov za komunikacijo in trženje ter terapevtke, stilistke in drugih se Moški, edini obiskovalec seminarja, znajde v navzkrižju bizarnih zahtev. Te naj bi izpolnjeval sodobni delavec, da bi bil lahko smatran za kvaliteten »človeški vir«, pa čeprav za ceno izgube lastnega dostojanstva. Slušatelj seminarja zato obupano sledi vsem navodilom samooklicanih strokovnjakov, ki pa, kot se izkaže proti koncu igre, niti sami ne verjamejo v resnično pomembnost tega, kar učijo.

Osebe

Vodja seminarja

Stilistka

Schultz

Santori

Terapevtka

Moški

Hišnik

Nastanek drame

Drama ni razdeljena na dejanja, didaskalije so zreducirane na nekaj stavkov. Dogajanje poteka od začetka do konca na istem mestu in časovno zaobsega eno seminarsko uro. »Bolj kot z nalaganjem literarnih sekvenc (sem se) ukvarjal z odstranjevanjem vsega, kar se mi ni kazalo kot nujno potrebno. Na začetku je bilo delovno gradivo za Razred precej obsežnejše; potem sem ga v nekaj fazah spravil v končno obliko. Večkrat sem skušal bistvo, smisel neke daljše sekvence, monologa ipd. spraviti v eno samo repliko, celo v eno samo besedo. (...) Zgodbe praktično ni. Osnovni dispozitiv – seminar za prešolanje – je odprta forma, dialogi pa želijo biti natančni, izčiščeni v svoji dvoumnosti in sporočilnosti.« Matjaž Zupančič, intervju Darje Dominkuš, Gledališki list drame SNG, sezona 2006/2007

Interpretacije besedila

Igra tematizira položaj delavskega razreda v sodobnem globaliziranem svetu, posredno pa opozarja tudi na pereče probleme kot so brezposelnost, alkoholizem, nasilje. »Gojim upanje, da bodo tisti, ki bodo nekoč prebrali Razred, morda bolje razumeli čas, v katerem danes živimo. Želel sem, da bi igra ujela neko določeno resnico tega časa.« Matjaž Zupančič, intervju Darje Dominkuš, Gledališki list drame SNG, sezona 2006/2007

Dosedanje uprizoritve

Nagrade

Objave

  • Razred. Kranj, Javni zavod Prešernovo gledališče, 2007
  • Razred. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2008
  • Razred. Sodobnost, let. 70, št. 7/8 (julij-avgust 2006)

Prevodi v tuje jezike

  • Razred = The class, 2006. Grumova nagrada za najboljše dramsko besedilo = The Grum award for the best new Slovenian play: 2006-2008. Kranj, Javni zavod Prešernovo gledališče: Zelolepo, 2009

Vir

  • Cobiss