Zavod Senzorium

Iz Geslo

(Preusmerjeno s strani Senzorium)
Senzorium

Ustanovitev

Od leta 1996 do 2001 Senzorium deluje kot neformalna gledališka skupina "Sensorial theatre and research". Leta 2001 je ustanovljen zasebni zavod: SENZORIUM "Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditev" Ustanovitelja sta Gabriel E. Hernandez kot direktor in Barbara Pia Jenič kot umetniški vodja. Leta 2006 Gabriel Hernandez ostane častni član Senzoriuma. Pot ga pelje nazaj v Barcelono. Barbara Pia Jenič tudi formalno prevzame odgovornosti direktorice in umetniške vodje Senzorium.

Predstavitev

Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditev.

Zavod Senzorium je v Sloveniji prvi začel z raziskavo senzorialnega jezika v gledališču in v realizaciji gledaliških predstav, ki stimulirajo vse čute in vključujejo obiskovalca kot glavnega akterja v dogajanje. Senzorium ponuja različne discipline predstavitvenih umetnosti in vključuje tečaje ter raziskavo in študij čutov v umetnosti.

Njegovi programski cilji so nadgrajevati znanje, spretnosti in izkušnje umetnikov, ki kažejo zanimanje za raziskavo te veje umetnosti ter imajo sposobnost intuitivnega mišljenja, kreativnosti, imaginacije, samozavesti in realizacije novega koncepta v produkciji.

Sodelujejo s profesionalnimi avtorji različnih smeri v umetnosti: slikarji, kiparji, glasbeniki, plesalci in igralci, gledališki, filmski režiserji, lutkarji, kamermani, scenaristi, fotografi, kostumografi ...

S svojimi projekti so gostovali v Španiji, Nemčiji, Mehiki, Italiji, Belgiji, Kolumbiji, Švici, Veliki Britaniji ter na Nizozemskem in Švedskem.

Vizija

Duhovna kultura naroda je njegova gonilna sila. Časi, ko je denar in materialne dobrine predstavljal edino bogastvo, se iztekajo. Stojimo na pragu časa, ko narašča pomembnost družbene odgovornosti in duhovne kulture, ko je pomemben socialni in informacijski kapital. V ozadju socialnega kapitala je duhovna moč posameznikov in družbe.

Senzorium išče simbiozo med umetnostjo in ekonomijo. Posledično stopamo na področja ekonomije čutov, doživljanja, izrazov in poetike; še korak naprej pridemo do ekologije čutov, čustev – ekologije vsebin in oblik."

Vizija Senzoriuma je ubesediti neubesedljivo, otipati neotipljivo, povedati neizrekljivo, gledati nevidno in poslušati neslišno - osvojiti nevidne dežele duha in lepote, najti iglo v senu in biser na dnu morja, hraniti večno lakoto radovednega duha in napajati iz vodnjakov modrosti, ki se skrivajo v vsakem izmed nas. (BPJ)

Senzorialni jezik

V današnji poplavi tržnega mišljenja in efektivnosti, človek izgublja prostor za svojo lastno identiteto želja, motivov in vzgibov. Zaradi strahu, da bi ostal sam ali izločen, vedno bolj postaja ovca v čredi skupinskih trendov in smeri. Njegov notranji svet pa ostaja prazen, temačen in prestrašen.

Dejstvo je, da Senzorium ponuja obiskovalcem kvaliteto prvinskosti; izkušnje, za katero je v vsakdanjem življenju vedno manj časa, ki nam je vsem blizu, ki je del kolektivnega ne-zavednega in individualnega ne-zavednega in/ali telesnega spomina. Senzorialni jezik se dotika človeka na njegov naraven, praizvoren način in ga spomne na to, kdo, kako in od kje do kje ... je.


Čista poetika senzorialnega gledališkega jezika temelji na večih orodjih: Tema, tišina, samota, govorica čutov, kolektivno nezavedno, sinhroniciteta, prazen prostor, notranje podobe, arhetipi, simboli ...

  • 1. obiskovalec je popotnik: je glavni akter in prehaja iz enega prizora v drugega
  • 2. izvajalci zgodbe so stranski liki v njegovi zgodbi. Vsi se mu posvečajo individualno
  • 3. senzorialni gledališki jezik je zelo zelo težko komercialna gledališka poetika. Njegova specifičnost je ravno v individualnem tretmaju obiskovalca. Za to pa si je treba vzeti čas.


S pomočjo čutnih detonatorjev spomina in domišljije, v "pure senzorium" jeziku odpiramo notranja vrata in okna obiskovalca. Rojevajo se notranje, intimne podobe, ki se po načelu sinhronicitete povezujejo v smiselne sklope in zgodbe. Senzorialni jezik je tisto staro zaprašeno otroško igrišče, tisti davno pozabljeni notranji rajski vrt ... (BPJ)


Stalni sodelavci


Predstave in projekti

Seminarji in delavnice

Pri izpopolnjevanju udeležencev se osredotočajo na uvajanje, spoznavanje in nadgrajevanje naslednjih znanj: poetika prostora, aktivna in pasivna tišina, senzorialne podobe, arhetipi in kode, govorica vonjev in okusa, taktilnost osebnega dotika in teksture v prostoru, telesni in čutni spomin, prisotnost, zavest in odgovornost ter razvoj igralskih orodij inhabitanta v labirintu.


Nagrade

Gostovanja doma

Gostovanja v tujini

Kontakt

SENZORIUM ZAVOD, Kavčičeva 4, 1000 Ljubljana

Gsm: +00 386 31 880 483

E-pošta:info@senzorium.com, senzorium@siol.net

Zunanje povezave