Slovenski center Mednarodnega gledališkega inštituta

Iz Geslo


Predstavitev

Slovenski center Mednarodnega gledališkega inštituta deluje pod okriljem Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Center si prizadeva za promocijo mednarodnih izmenjav in reševanje vprašanj stroke in izobraževanja s področja uprizoritvenih umetnosti. Kot del mednarodne mreže se zavzema za medkulturno razumevanje in sodelovanje, spoštovanje kulturne raznolikosti in človekovih pravic ter ohranjanje nacionalne identitete. Slovenski center, ki deluje od leta 2010, je v prvi vrsti vzpostavil dobro sodelovanje s slovenskimi festivali, med njegovimi osrednjimi usmeritvami pa so tudi vprašanja izobraževanja, skrb za stroko, nacionalno identiteto, kulturno dediščino in drugo.


Zunanje povezave