Slovensko narodno gledališče na osvobojenem ozemlju

Iz Geslo

Zgodovina

Kratek pregled

Z odlokom Izvršnega odbora Osvobodilne fronte je bilo ustanovljeno 12. januarja 1944 "na osvobojenem in po vojaških enotah NOV in PO Slovenije kontroliranem ozemlju" Slovensko narodno gledališče z nalogo, da v času osvobodilne borbe posreduje narodnim množicam gledališko umetnost in z nalogo, da iz samih ljudskih množic poišče nove talente. Gledališče je imelo svoj sedež v Črnomlju, kjer je bila prva predstava 20. februarja 1944, in v Semiču, prirejalo pa je predstave v mnogih krajih osvobojenega ozemlja in v Radiu OF, po preselitvi tudi v Zadru in drugod, v prvih povojnih mesecih pa je dalo nekaj ponovitev tudi še v Ljubljani. Jeseni 1945 so se člani njegovega ansambla vključili v redna gledališča, njegovo ime pa je prevzelo prejšnje Narodno (med okupacijo imenovano Državno) gledališče v Ljubljani.

Zunanje povezave