Sodelovanje

Iz Geslo

Relacija igral v

Kdaj jo uporabljamo

Relacijo igral v uporabljama, kadar v članku o igralcu ustvarimo povezavo na gledališko hišo. S to relacijo nakažemo, da je igralec delal tudi v določeni gledališki hiši

Zakaj je koristna?

Če smo dosledno uporabljali to relacijo, lahko na posebnih straneh Preprosto semantično iskanje poiščemo dvoje uporabnih seznamov:

  • Lahko poiščemo seznam vseh gledaliških hiš, v katerih je nek igralec delal. Seznam dobimo tako, da v okence Izvorni članek vpišemo naslov članka, ki opisuje iskano osebo (praviloma v obliki Ime Priimek s presledkom, brez inverzije in brez ločil), v okence Ime relacije pa vpišemo izbrano relacijo (v našem primeru igral v).
  • Lako poiščemo, kdo vse je delal v določeni gledališki hiši. Seznam dobimo tako, da v v okence Ime relacije pa vpišemo izbrano relacijo (v našem primeru igral v), v okence Ciljni članek pa ime naslov članka o iskani gledališki skupini oz. hiši, ki mora biti enak uradnemu nazivu skupine oz. hiše.