Svatba


Avtor: Rudi Šeligo
Leto nastanka:
Žanr: Drama
Krstna uprizoritev:
Prvi zabeležen datum uprizoritve: 9. oktober 1981, SNG Maribor

Objave

  • Svatba. Maribor, Obzorja, 1981

Prevodi v tuje jezike

  • The Wedding. V: Contemporary Slovenian drama. Center for Slovenian Literature = Center za slovensko književnost, 2009
  • The Wedding, Act II, Scene 3. Litterae slovenicae, let. 43, št. 1 (2005)
  • The wedding: A Play In Four Acts. Le livre slovène, 35,nšt. 1(1997). Prevod: Sonja Kravanja
  • Svadba. V: Drame. Beograd, Narodna knjiga, 1986
  • Lenkas Hochzeit, Drama in vier Akten. Graz, Droschl, 1987. Prevod: Olof Klaus Detlef

Vir

  • Cobiss