Tina Kozin

Iz Geslo


Življenjepis

Prejemnica Stritarjeve nagrade in študentske Prešernove nagrade. Doslej je objavila 3 knjige poezije in knjigo literarno-kritiških besedil o sodobni slovenski prozi, v zadnjem času pa se posveča tudi pisanju scenarijev in libretov – je soavtorica libreta za elektroakustično opero Iden in avtorica scenarija za zvočno-poetični dogodek Daljave, ki je bil predstavljen tudi na Praškem kvadrienalu 2019.

Viri in literatura