Tone Čufar

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije

Življenjepis

Tone Čufar se je rodil na Jesenicah, 14. novembra 1905. Bil je delavec v jeseniški železarni in deloval v delavskem gibanju in med okupacijo od leta 1941 v OF. Leta 1932 je postal član Kluba slovenskih socialnih pisateljev, bil je izdajatelj, urednik in novinar.


Pisal je pesmi in socialnorealistična pripovedna dela z delavsko tematiko, njegovo proletarsko dramatiko so uprizarjala predvsem ljubiteljska gledališča in delavski socialistični odri. Uveljavljal je družbeno kritiko, smešil meščansko tekmo v strankarski politiki in skrbi kapitalistične družbe. Pisal je večinoma komedije in groteske ter v njih prikazoval nesmiselnost in pokvarjenost meščanske družbe. Iz njegovih del veje optimizem ter vera v zmago proletariata. Njegova resna dela (Ljubezen v kleti, Tragedija v kleti) preveva čustvena toplota, njegove komedije pa so polne nezdružljivih nasprotij, revščine in bogastva, sovraštva in ljubezni, denarja in brezposelnosti. Osebe so prebrisani študentje, nezveste žene, uporniške hčere, hišne, bogati trgovci in bankirji, delavci.


Okupacijo Jugoslavije in prihod Nemcev je doživel v Mariboru, kmalu po razdelitvi Dravske banovine pa je pobegnil v Ljubljano, ki so jo zasedli Italijani, saj je tam pričakoval manj napetosti. Takoj po prihodu v Ljubljano se je vključil v Osvobodilno fronto, bil je dejaven na kulturnem in obveščevalnem področju. Italijanske oblasti so ga v Ljubljani aretirale ter ga poslale v furlansko koncentracijsko taborišče Gonars. 10. avgusta 1942 so Italijani Čufarja skupaj s sojetniki iz Gonarsa prepeljali v Šentvid pri Ljubljani, da bi jih predali Nemcem. Pri predaji je v jutranjem mraku s tovornjaka kot zadnji stopil Čufar in poskušal pobegniti, pri čemer so nanj streljali in ga smrtno ranili. Umrl je 11. avgusta 1942.

Dramska besedila

Uprizoritve

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.
  • Wikipedija

Zunanje povezave