Ukrep

Iz Geslo


Kratek opis festivala

Bienalni festival »Ukrep«, pod iniciativo Plesnega teatra Ljubljana, na enem mestu združuje predstave mlajših ustvarjalcev, za katere njihov čas šele prihaja. Leta 2008 sta ga zasnovala Rok Vevar in Sinja Ožbolt. Zamišljen je kot bienalni festival, ki si je zastavil naslednje cilje: (1) združiti domače plesne ustvarjalce na začetku njihovih samostojnih poti v kreativnem dialogu, (2) odzvati se na vsakokratne potrebe plesne scene z akrtikulacijo pogojev za kratkoročni in dolgoročni razvoj vsebin sodobnega-plesa v Sloveniji, (3) postaviti v kreativni dialog umetnike, teoretike in producente sodobnega plesa v Sloveniji, (4) se disciplinirano izogibati lamentaciji o kulturni-politiki, (5) prizadevati si za decentralizacijo sodobno-plesno sceno v Sloveniji z združevanjem plesnih ustvarjalcev iz različnih slovenskih mest, (6) odpirati nove forme in metode festivalskega programiranja, v skladu z vsakokratnimi potrebami, (7) izzvati reaktivnost sodobnega plesa na umetniške, družbene, politične probleme določenega sodobnega trenutka, (8) pripraviti sodobni ples določenega trenutka na redefinicijo, reteritorializacijo in reaktikulacijo svojega sodobnega in emancipatornega modusa ter (9) s selekcijami, strategijami in ukrepi artikulirati vznikajoče fenomene sodobnega plesa na enem mestu.

»Ukrep« funkcijo selektorja razume v smislu kuratorja, stratega, vizionarja, načrtovalca in avtorja. Ta lahko prihaja z umetniškega ali/in teoretskega področja, četudi po epohi modernizma v umetnosti ti dve dejavnosti nista več nujno bipolarni, dihotomični ali nasprotni. Njegovi vsakokratni nalogi sta: (a) detekcija stanja v sodobnem plesu in (b) »ukrep«, ki je potreben kot katalizator za razvoj vsebin in praks s tega področja. Selektorjev je lahko tudi več, vendar »ukrep« nikoli ne sme biti podvržen kompromisom na podlagi nasprotujočih si selektorskih tendenc. »Ukrep« je v selektorskem smislu vselej avtorski, lahko pa se: (a) več »ukrepov« z več selektorji razdeli na več dni ali pa (b) ima neka določena selekcija več podobno mislečih avtorjev.

Selektorji

Program

Zunanje povezave

Viri in literatura