Urban Belina

Iz Geslo


Življenjepis

Prevaja prozo, poezijo, dramatiko in strokovno literaturo iz angleškega, hrvaškega in srbskega jezika ter v angleški jezik. V uprizoritvenem polju velja izpostaviti njegov prevod študije Misleče telo ameriške avtorice Mabel E. Todd, pri kateri se navdihuje precejšen del somatskih praks. Prevedel je tudi več sodobnih romanov in uprizorjenih dram oz. performansov ter napisal nekaj uprizorjenih avtorskih besedil in priredb. Od 2006 dalje je ustvarjal v več uprizoritvenih, intermedijskih in interdisciplinarnih projektih doma in v tujini. Je ustanovni član Društva Ljudmila in član Društva slovenskih književnih prevajalcev, sodeluje s številnimi neodvisnimi producenti in institucijami. V letih 2018 in 2019 je bil kurator festivala Sindikat odklonskih entitet, osredotočenega na robne urbane performativne žanre. V 2017 je napisal in režiral heltistično burlesko Lažna dojka. Med leti 2011 in 2016 je pri različnih založbah produciral več uspešnih evropskih literarnih prevodnih projektov. V 2013 je njegov performans Biti svoj lastni prevod na mednarodnem festivalu Patosoffiranje v Srbiji prejel posebno priznanje za umetniško doslednost in interdisciplinarni pristop pri ustvarjanju gledaliških uprizoritev. V preteklosti so več mednarodnih nagrad prejele tudi uprizoritve, pri katerih je sodeloval v vlogi scenografa.

Viri in literatura