Veronika Drolc/Nagrade 2005

Iz Geslo


Strokovna komisija za podelitev nagrad Sklada Staneta Severja je v sestavi dramaturginja Mojca Kreft, predsednica, igralki Jožica Avbelj in Alenka Bole Vrabec, članici, igralec Janez Starina ter dramaturg Alen Jelen, člana, soglasno sklenila, da Severjeve nagrade za leto 2005 prejme:

dramska igralka VERONIKA DROLC.

VERONIKA DROLC, igralka, članica Slovenskega narodnega gledališča Drama Maribor, prejme nagrado Sklada Staneta Severja za vlogi ustvarjeni v dveh gledaliških uprizoritvah:

za vlogo Matere v uprizoritvi dramskega besedila Ivana Cankarja HLAPCI.pdf (SNG Drama Maribor) v režiji Sama Strelca in za vlogo Gertrude v uprizoritvi dramskega besedila Bernarda Marie - Koltesa DAN UMOROV V ZGODBI O HAMLETU (koprodukcija: Mini teater, Glej, Novo kazalište Zagreb, ARL Dubrovnik) v režiji Ivice Buljana.


Utemeljitev:

Igralka Veronika Drolc je v dveh različnih gledaliških uprizoritvah, ustvarjenih v preteklem gledališkem letu izpričala svojo subtilno igralsko moč in izrisala poglobljeno igralsko študijo v umetniško dorečenih stvaritvah različnih ženskih dramskih likov, ki sta po svoji vsebini in igralskem tkanju razprostreni, a hkrati človeško občutljivi, toda odrsko dominantni dramski upodobitvi. V njeni interpretaciji Cankarjeva in Jermanova mati ter Koltesova Gertruda zaživita s vso polnostjo dramske verjetnosti. S svojim rahlo poetičnim, a tudi rezkim tonom, vselej izzvenita v pretreslijivo in krhko izpoved žene in matere. Z molki in besedami, z glasom in tišino, s predirljivimi kriki v različnih prostorih odrskih vzdušij, z gibom in telesom, mimom in gesto, ustvarja Veronika predirljive slike nekega bivanja in nehanja. Njena podoba je v ekspresionističnem izgorevanju smrti vpletena v igro videzov in dvomov; v igro o obredni celici smrti pa je vnesla presunljivost (Gertruda) in osupljivo preizpraševanje o moralnih vrednotah, ko njena polpolna zbranost odseva v belini matere (Jermanova mati), ter simbolizira čistost razmišljanja in neomadeževanost vesti, ko se v sklepnih predsmrtnih trenutkih ovita v črnino poslavlja od cankarjanske matere.

Po Fedri, odigrani v Ljubljanski Drami in Schneewittchen after party v Mini teatru, je Veronika Drolc ponovno ustvarila dve vrhunski igralski stvaritvi in izpričala temeljno, pokončno in neizmerno dostojanstvo svojega poklica.

vir: spletna stran Mini teatra)