Vonj poljskega zajca ali večer v življenju Borisa Lisjaka

Iz Geslo


Avtor: Srečko Fišer
Leto nastanka: 1994
Žanr: Drama
Krstna uprizoritev: 1995 v PDG Nova Gorica


Zgodba

Večina oseb v tej drami nosi živalska imena (Lisjak, Jež, Petelin, Medved, Košuta, Črv, Rak, …). Protagonist Boris Lisjak se pripravlja na zmenek z Gospodično Cvetko. Na poti do lokala, v katerem se sestaneta, povozi Ježa. Cvetka je drugačna kot Boris Lisjak, ves smisel življenja vidi le v zabavi: »ples je edini način, da preživim« (Fišer, 23) in: »Nobenega življenja zame ni na svetu tem, če najmanj vsak drug dan v disko klub ne grem« (Fišer, 22). Na koncu drame Boris podari Cvetki parfum, »hit zadnjega poletja« (Fišer, 29) Vonj poljskega zajca. Gospodična Cvetka je zelo razočarana. Borisu Lisjaku zazvoni mobitel, ki se raztrešči in iz njega buhnejo številne prikazni. Drama se konča tako, kot se je začela – Boris Lisjak se po mobitelu pogovarja z mamo.