Vrabci

Iz Geslo


Avtor: Josip Ribičič
Leto nastanka:
Žanr: Dramsko besedilo za mlade
Krstna uprizoritev:

Objave

  • Vrabci. V: Igrice, zbirka lažjih mladinskih iger. V Ljubljani, Društvo za zgradbo "Učiteljskega konvikta", 1927

Vir

  • Cobiss