Zavod G.G.A.V.

Iz Geslo

Glasbeno Gledališče Alenke Vidrih ali Zavod G.G.A.V. je bil ustanovljen leta 2000. Delovanje Zavoda je bilo izhodiščno namenjeno gledališki in glasbeni produkciji ter širjenju znanja s področja kulture in kulture dialoga. Dolgoletno raziskovanje, ob stalnem izpopolnjevanju s področij psiholoških znanosti, terapevtskih dejavnosti, komunikacije ter pridobivanjem praktičnih znanj je pripeljalo do zdaj že dobro utrjene in preverjene metode AV. Uporabljamo jo pri izvedbi delavnic in oblikovanju (dveh krovnih) programov Gledališki laboratorij in Komunikacijski trening. S to izvirno dramsko metodo pa nismo samo v šolah med učitelji, profesorji (in dijaki), pač pa tudi v podjetjih in v javni upravi. In to s pomočjo aktualnih dejavnosti: Poleg vseh izvedb Gledališkega laboratorija še Gledališka intervencija, Dramska Intervencija, Socialno gledališče ter v kontekstu komunikacijskih Treningov PPP (Personal/Public Presentation) in TT (Team Tuning).

V okviru Zavoda G.G.A.V. tako že dolgo in kontinuirano potekajo dejavnosti na stičišču umetnosti, izobraževanja in znanosti. Ko se ponekod šele razmišlja o povezavah umetnosti z drugimi področji življenja in delovanja ter o smislu tega, smo mi že pri novih gledaliških oblikah in metodah. Razširili smo njeno uporabnost, jo oblikovali v bolj neposredne oblike, njeno učinkovitost pa preverili v sredici življenja posameznika.

Povezovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, je bilo nekako v skladu z dosedanjo stališči in odprtostjo Slovenije za pionirske in povezovalne projekte, na zadnjem mestu. Smo se pa zato povezovali navzven. Eden takšnih večletnih razvojnih projektov je Train in the Trainers (evropski projekt sedmih držav članic EU ), v katerem smo zastopali in zelo uspešno predstavili Slovenijo v prizadevanjih za konstruktivno povezovanje gledališke umetnosti z drugimi področjih življenja.

Poslanstvo Zavoda G.G.A.V. je najbolje razvidno iz njegovega delovanja, kot je opisano na naših straneh. Za delo s tako občutljivo vsebino, kot je človek, je vsekakor potrebno in vredno sestopiti z odrskega piedestala ter izpopolnjevati svojo usposobljenost za delo z njim. Kot ustanoviteljica Zavoda sem z istim veseljem, entuziazmom in ljubeznijo (patetika gor dol) kot prej na odru, v tem trenutku, med ljudmi in ob njihovi strani.