Združenje dramskih umetnikov Slovenije

Iz Geslo

(Preusmerjeno s strani Združenje dramskih umetnikov)


Predstavitev društva

ZDUS je prostovoljna, strokovna, nepridobitna in nadstrankarska organizacija poklicnih dramskih umetnikov, ki jim je dramska umetnost osnovni poklic. ZDUS ima status društva, ki deluje v javnem interesu. ZDUS je naslednik Društva igralecev ustanovljenega leta 1921. V letu 2011 je ZDUS obeležil 90-let delovanja in velja za najstarejše gledališko društvo na Slovenskem. Pod okriljem ZDUS deluje Slovenski center ITI (mednarodni gledališki inštitut).

Predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije je Branko Šturbej, podpredsednik Janko Petrovec, tajnik ZDUS pa je Alen Jelen.

Vodstvo društva

Nameni in cilji društva

  • skrb za razvoj gledališke kulture in dramske umetnosti
  • spremljanje zakonodaje na področju kulture in socialna zaščita članov
  • skrb za ustrezno kvaliteto dramske stroke
  • navezava in ohranjanje stikov s sorodnimi društvi doma in v tujini
  • seznanjanje javnosti in članstva s problemi stroke
  • zavzemanje za upoštevanje moralnih norm in etičnosti pri delovanju

Člani

Seznam

Nagrade

Združenje podeluje sledeča priznanja:

Kontakt

Združenje dramskih umetnikov Slovenije

Cankarjeva 11

1000 Ljubljana

e-pošta: info(at)zdus.si

Literatura in viri

  • Spletna stran Združenja dramskih umetnikov Slovenije - www.zdus.si

Zunanje povezave

Združenje dramskih umetnikov Slovenije - ZDUS