Branka Verdonik Rasberger

Iz Geslo


Življenjepis

Igralka Branka Rasberger Verdonik se je rodila 30. avgusta v Zagrebu. Gledališko znanje je pridobivala v Mariboru, kjer je leta 1935 postala stalna članica mariborskega gledališča. Med vojno je bila članica ljubljanske Drame, po vojni pa se je vrnila v Maribor. Leta 1956 je odšla v Narodno gledališče Ivana Zajca na Reki. Iz začetnih vlog naivk in ljubimk se je razvila v karakterno igralko s kultiviranim zvonkim glasom. Umrla je 17. julija 1984 na Reki.

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.