Geslo:Na današnji dan/1906

Iz Geslo


V Linzu se je rodila Lydia Wisiak, baletna plesalka in plesna pedagoginja. Prva, ki je ponesla slovenski balet v evropski prostor.

V Trstu se je rodil etnolog, raziskovalec ljudskega gledališča in začetnik slovenskega lutkovnega gledališča Niko Kuret.

V Ljubljani se je rodil Ivan Mrak. Pisatelj, ki je napisal svojo avtobiografijo Ivan O. pri devetnajstih letih. Dramatik, ki je pisal himnične tragedije in jih povečini tudi sam odigral. Režiser, ki je ustanovil Mrakovo gledališče. Homoseksualec, ki je bil zavoljo družbenih konvencij poročen s slikarko Karlo Bulovec.

V Trstu se je rodil prejemnik Borštnikovega prstana Rado Nakrst. Svojo igralsko pot je začel in sklenil v Trstu. Kot dvanajstleten fantič je prvič stopil na oder Narodnega doma v Trstu, ki so ga naslednje leto požgali, igralsko zavetje pa je našel v Drami Maribor, preživel nekaj časa tudi na ljubljanskih deskah, potem pa se vrnil v Trst med prve igralce obnovljenega Slovenskega narodnega gledališča v Trstu.

V Trstu se je rodila igralka Mileva Boltar Ukmar.

V Senožečah se je rodil igralec Albert Wilhelm. Po poklicu izučen avtomehanik in prvi poklicni igralec ptujskega gledališča.