Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Predstavitev

Sklad je bil ustanovljen leta 1996 in predstavlja organizirano kulturno, izobraževalno, svetovalno in posredniško institucijo za različne ljubiteljske kulturno-umetniške dejavnosti.


Na področju uprizoritvenih umetnosti, zlasti plesa, dramskega in lutkovnega gledališča, je sklad dejaven tudi pri (so)organizaciji različnih srečanj in manjših in večjih festivalov ter prireditev. Na področju plesa so to državne prireditve in festivali (Pika miga, Živa, Opus 1 – plesna miniatura, Besede plešejo idr.) ter območne, regijske in državne revije. Na področju gledališča in lutk pa gre za različna srečanja in festivale lutkovnih, gledaliških skupin in recitatorjev (Linhartovo srečanje, Festival Vizije, Žive besede, Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije, Srečanje lutkovnih skupin Slovenije, idr.).

Izobraževanje

Sklad med drugim organizira izobraževanja na področju plesa ter gledališke in lutkovne umetnosti. Osnovni cilj plesnega izobraževanja je razvoj plesne ustvarjalnosti otrok in mladih ter strokovna usposobljenost njihovih mentorjev. Gledališke in lutkovne delavnice različnih vsebin pa so namenjene ljubiteljskim gledaliških igralcem, režiserjem, mentorjem, strokovnim sodelavcem in drugim gledališkim ustvarjalcem. Javni sklad je tudi soorganizator mednarodne konference gledališke pedagogike.

Festivali

Založništvo

Sklad se med drugim ukvarja tudi z založniško dejavnostjo na področju uprizoritvenih umetnosti. Založba skuša s publikacijami zapolniti vrzel manjkajoče literature s področja sodobnega plesa, za gledališke in lutkovne ustvarjalce pa izdaja predvsem priročnike in sodobna dramska besedila.

Zunanje povezave