Je to človek?

Iz Geslo

Avtor: Ira Ratej
Leto nastanka:
Žanr: Drama
Krstna uprizoritev: xxxx, r. Boris Kobal, MGL
Dostopnost besedila: tipkopis, arhiv MGL
xx moških, xx ženskih vlogVsebina

prostor in čas

osebe