Jure Gantar


Življenjepis

Leta 1987 je diplomiral na oddelku za dramaturgijo na ljubljanski AGRFT. Od leta 1988 do 1989 je bil umetniški vodja Eksperimentalnega gledališča Glej, v letih 1988-1992 pa je deloval kot asistent-stažist na AGRFT. Na Akademiji je na temo ritualnih teorij komedije magistriral leta 1989, tri leta kasneje (1992) pa je doktoriral iz dramskih ved na univerzi v Torontu. Od leta 1992 do 1998 je bil docent na oddelku za gledališče na Univerzi Dalhousie v Halifaxu. Od 1998 tam opravlja funkcijo izrednega profesorja, v obdobju 2001-2005 pa je bil tudi predstojnik oddelka. Leta 2009 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja na oddelku za gledališče.

Knjige

Poglavja

 • 2013 Vse ob pravem času. Govor med znanostjo in umetnostjo. Ur. Katarina Podbevšek in Nina Žavbi Milojević. Maribor: Aristej in AGRFT. 237-45.
 • 2010 The Phenomenological Nature of Lazzi. The World of Baroque Theatre: A Compilation of Essays from the Český Krumlov Conferences 2007, 2008 and 2009. Ur. Jiři Bláha in Pavel Slavko. Český Krumlov: Baroque Theatre Foundation of Český Krumlov. 85-94.
 • 2005 Concept Lite: An Analysis of Transposition as a Staging Strategy. Directing and Authorship in Western Drama. Ur. Anna Migliarisi. Uvod Don B. Wilmeth. Ottawa: Legas. 29-41.
 • 1991 Atomska dramaturgija Vilija Ravnjaka. Umetnost igre. Štirje eseji. Vili Ravnjak. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije. 7-8.
 • 1990 Pred odprtimi vrati. Pot v Rim. Aneks. Vili Ravnjak. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije. 3-4.
 • 1988 Criticism without Performances. La critique et l’avenir du théâtre. Novi Sad: Biblioteka matice srpske. 137-41.
 • 1988 Kritika bez predstave. Kritika i budućnost pozorišta. Novi Sad: Biblioteka matice srpske. 129-33.

Članki

2011 -

 • 2013 Kritiški predsodek. Gledališki list SLG Celje. 17-24.
 • 2012 Sanjske simetrije. Gledališki list Drama SNG Maribor 89.4. 13-15
 • 2011 Srednjenovi vek. Gledališki list Drama SNG Maribor 88.4. 11-17.
 • 2011 Božična zabava. Gledališki list Drama SNG Maribor 88.2. 11-14.

2001 - 2010

 • 2010 Darwin in dramska teorija. Amfiteater 2.1. 7-21.
 • 2010 Celoletna razprodaja vrednot. Gledališki list Drama SNG Ljubljana 90.2. 7-11.
 • 2010 Ptica selivka. Gledališki list Drama SNG Maribor 87.6. 11-16.
 • 2010 Molièrovi italijanski posli. Gledališki list MGL 60.10. 72-8.
 • 2010 Prevajalci in izdajalci. Gledališki list MGL 60.9. 72-5.
 • 2010 Odrski šund. Gledališki list MGL 60.7. 44-7.
 • 2009 Iz Berlina na Broadway. Gledališki list MGL 60.5. 80-3.
 • 2009 Rojstvo nacizma iz duha malomeščanstva. Gledališki list Drama SNG Maribor 87.2. 18-25.
 • 2009 Visoka maša potrošniške družbe. Gledališki list MGL 60.3. 70-3.
 • 2009 Dvajset let pozneje. Gledališki list Drama SNG Maribor 87.1. 33-41.
 • 2009 Ključ do dramatikovega srca. Gledališki list MGL 60.1. 80-3.
 • 2009 Osli in oslarije. Gledališki list MGL 59.11. 20-4.
 • 2009 Dramaturgija gledališča no. Gledališki list Drama SNG Maribor 86.5. 13-20.
 • 2009 Z obale Utopije v Arkadijo. Gledališki list MGL 59.10. 64-7.
 • 2009 Razsodnost in razuzdanost. Gledališki list Drama SNG Maribor 86.4. 11-17.
 • 2009 Onstran realizma. Gledališki list MGL 59.8. 68-71.
 • 2008 Dramatizacija vsakdanjega življenja. Gledališki list MGL 59.4. 54-7.
 • 2008 Cinična resnica in blagoslovljena laž. Gledališki list Drama SNG Maribor 86.2. 26-33.
 • 2008 Retorični obrat. Gledališki list MGL 59.3. 40-3.
 • 2008 Zvestoba izvirniku. Gledališki list MGL 59.1. 50-3.
 • 2008 Metafizične burke. Gledališki list Drama SNG Maribor 85.6. 11-19.
 • 2008 Odrska topografija Lepe Vide. Gledališki list Drama SNG Maribor 85.3. 16-24.
 • 2007 Nepričakovani uspeh praizvedbe Molièrovega Ljudomrznika. Gledališki list MGL 58.4. 7-12.
 • 2007 Ionesco in Descartes. Gledališki list Drama SNG Maribor 85.2. 11-15.
 • 2007 Komedija in država. Gledališki list Drama SNG Maribor 84.6. 11-23.
 • 2007 Junaštvo gospoda Jourdaina. Gledališki list Drama SNG Maribor, 84.4. 11-18.
 • 2007 Vpliv gama žarkov na razvoj postmoderne dramaturgije. Gledališki list Drama SNG Maribor, 84.2. 11-17.
 • 2006 Politika humorja. Emzin 16.1-2. 74-5.
 • 2004 Črni humor in psihopatologija malomeščanskega vsakdana. Gledališki list MGL, 55.5. 5-12.
 • 2001 From Invention to Convention: A Critical View on the Evolution of the Aside in French Neoclassical Drama. Style 35.3. 517-30.

1991 - 2000

 • 2000 Aristofan, erotika in smeh. Maska 9.1-2. 61-3.
 • 1999-2000 Med Brechtom in Pirandellom: mariborska Drama in moderno gledališče. Izročila zgodovine 7., 807-810.
 • 1999-2000 Nekaj izhodišč za preučevanje romantične drame. Izročila zgodovine 7., 811-816.
 • 1999 The Case of the Falling Man. A New Reading of Bergson’s Le Rire. Mosaic 32:2. 43-57.
 • 1997 Postmodern Comedy. Tautology or Pleonasm? Studies in Humanities 24.1-2. 1-12.
 • 1996 Catching the Wind in a Net. The Shortcomings of Existing Methods for the Analysis of Performance. Modern Drama 39.4. 537-46.
 • 1996 Feydeau in razvoj motiva dvojčkov. Gledališki list SNG Drama Ljubljana, 76.2. 7-9.
 • 1994 Theatrical Laughter and the Concept of Cryptic Noise. Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry 14.3. 143-56.
 • 1994 Creativity and Wit. Creativity and Discovery: Conference Proceedings. Cornerbrook: Memorial University of Newfoundland, 99-110.
 • 1991 Položaj bulvarke v repertoarju sodobnega slovenskega gledališča. Gledališki list MGL, 40.6. 68-72.


1981 - 1990

 • 1989 Zakaj ne verjamem v sodobno slovensko gledališče. Sodobnost 37.2. 189-90.
 • 1989 Vlada gospe ministrice. Gledališki list MGL, 38.5. 80-4.
 • 1989 Zakaj verjamem v slovensko gledališče. Gledališki list EG Glej 3., 2-5.
 • 1988-89 Kritika brez predstave. Maske, 4.10/11. 156-8.
 • 1988 Znanstvena metoda raziskovanja. Sodobnost, 36:2. 213-4.
 • 1988 Slovenska komedija je tragedija slovenske literature. Gledališki list PDG Nova Gorica.
 • 1988 Umetnost in umetelnost. Gledališki list Drama SNG Maribor.
 • 1988 Marguerite Duras se igra. Gledališki list EG Glej.
 • 1988 Popartistična burka. Gledališki list PDG Nova Gorica.
 • 1988 Krasni nori svet. Gledališki list PDG Nova Gorica.
 • 1988 Kompozicijske značilnosti dramske kronike. Gledališki list Drama SNG Maribor, 42.6. 10.
 • 1988 Naši gostje: pogovor s Sandijem Krošlom. Gledališki list Drama SNG Maribor, 42.6. 18.
 • 1988 Cesarjeva nova krojačnica. Gledališki list SMG 3. 6-7.
 • 1987-88 Mit in sodobno gledališče. Maska, 3.8/9. 95-100.
 • 1987 Nepopolnosti. Problemi Literatura 25.3. 166-7.
 • 1987 Z Barbaro Kenda. Franz Kafka in Jože Plečnik: rahlo neresen esej o resnih zadevah. Problemi Literatura, 25.2. 5-7.
 • 1987 Zgodovinski horizont komičnega v rimski komediji. (Drugi del.) Maske.
 • 1987 O zveličanju gledalčeve duše. Gledališki list PDG Nova Gorica, 33.1. 4-6.
 • 1987 Stava. Gledališki list Drama SNG Maribor.
 • 1987 Petdeset let kasneje. Gledališki list Drama SNG Maribor.
 • 1987 Kdor se zadnji smeje, ne razume vica. Gledališki list Drama SNG Maribor.
 • 1987 Romantično gledališče. Gledališki list Drama SNG Maribor.
 • 1987 Če bi. Gledališki list Drama SNG Maribor.
 • 1986 Zgodovinski horizont komičnega v rimski komediji. (Prvi del.) Maske.
 • 1986 Med Brechtom in Pirandellom. Gledališki list Drama SNG Maribor.
 • 1986 Gledališka izhodišča trojnega projetka. Gledališki list Drama SNG Maribor.
 • 1986 Komedija, ljubezen in hrana. Gledališki list Drama SNG Maribor.

Recenzije

 • 2013 Historical Comedy on Screen: Subverting History with Humour. Ur. Hannu Samli. Belphégor 11.1.
 • 2002 The Death of Comedy. Erich Segal. Dalhousie Review 82.2. 320
 • 2000 Tragedy and Comedy: A Systematic Study and a Critique of Hegel. Mark William Roche. Modern Drama 43.2. 314-5.
 • 2000 Theatre of Chaos: Beyond Absurdism, Into Orderly Disorder. William W. Demastes. Modern Drama 43.1. 130-1.
 • 1995 Playtexts: Ludics in Contemporary Literature. Warren Motte. Dalhousie Review 75.2. 274-6.
 • 1994 Comedy: The Mastery of Discourse. Susan Purdie. Dalhousie Review 74.3. 407-9.
 • 1992 Drama and Intelligence. Richard Courtney. University of Toronto Quarterly 62.3. 207-9.
 • 1986 Gledališka poetika Drage Ahačič. Maske.
 • 1986 Jan Kott in hermenevtično gledališče. Maske.

Prevodi

 • 2008 David Ives Minirana vrtnica Gledališki list Drama SNG Maribor 85.6. 20-4.
 • 2007 Marjeta Humar, Barbara Sučec Michieli, Katarina Podbevšek, Slavka Lokar, ured. Gledališki terminološki slovar. Angleški ustrezniki: Jure Gantar. Francoski ustrezniki: Rastko Rafael Kozlevčar. Ljubljana: Založba ZRC.
 • 2007 Zachary Moull. Besede, besede, besede. Gledališki list Drama SNG Maribor, 84.4. 76-9.
 • 2007 Erin O’Hanley. Položaj francoskega meščanstva v Molièrovem času.'' Gledališki list Drama SNG Maribor, 84.4. 73-5.
 • 1989 Jovan Hristić. Teoretična vprašanja, praktični odgovori. Sodobnost, 37.8/9. 835-42.
 • 1988 Maurice Charney. Kaj je batler videl v Kaj je videl batler? Gledališki list PDG Nova Gorica.
 • 1988 Ortonov konec. Gledališki list PDG Nova Gorica.
 • 1987 Jovan Hristić. Antigona. Gledališki list SNG Drama Ljubljana.

Referati

 • 2013 Vse ob pravem času [All in the Timing]. Simpozij o umetniškem govoru. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo University of Ljubljana , Ljubljana, Slovenia
 • 2011 European Realpolitik in Sixteenth-Century Commedia dell'Arte. European Mediations: Transnational and Supranational Formations. First Annual European Studies Colloquium. Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia.
 • 2007 The Phenomenological Nature of Lazzi. 6th International Conference “The World of Baroque Theatre.” Český Krumlov.
 • 2006 Komedija in država. Komedija, država, družba: Simpozij ob 250. obletnici rojstva prvega slovenskega komediografa Antona Tomaža Linharta. Borštnikovo srečanje. Maribor.
 • 2003 A Poor-Man’s Directorial Concept: An Analysis of Transposition as a Staging Strategy. Directing and Authorship in Western Drama: International Theatre Conference. Wolfville.
 • 2003 Laughter in Utopia: An Examination of the Role of Humour in a Liberated Society. International Society of Humor Studies Conference. Chicago.
 • 2003 Reception of Molière’s Comedies and the Ethics of Laughter. ACTR Conference/ Colloque de l’ARTC. Halifax.
 • 2003 The Decorum of Cruelty in Sartre: A Response to Tortured Stages. EPTC/ TCEP Conference. Halifax.
 • 2003 Narrative Uncertainty as a Means of Dramatic Suspense: A Reading of Michael Frayn’s Copenhagen. Performing Science in the Age of Uncertainty: A Symposium on Copenhagen, the Play. Halifax.
 • 2002 The Name of the Nose: On Ethics of Self-Deprecating Humour. International Society of Humor Studies Conference. Bertinoro.
 • 1997 Aristophanes’ Comic Dramaturgy and the Limitations of Theatrical Representation. Comedy and the Discourse of the Polis. Halifax.
 • 1995 Comic Theory in the Restoration. Purcell 300: A Purcell Symposium. Halifax.
 • 1995 Catching the Wind in a Net: The Shortcomings of Existing Methods for the Analysis of Performance. Why Theatre: Choices for the New Century. Toronto.
 • 1994 Dramaturgy and the Transferal of Comedy. The Voice of the Dramaturge. Atlanta.
 • 1994 Creativity and Wit. Creativity and Discovery. Corner Brook.
 • 1989 Nedolžno gledanje predstave. Zagreb.
 • 1988 Kritika i budućnost pozorišta. Sterijino pozorje. Novi Sad.
 • 1987 Mit in sodobno gledališče. Borštnikovo srečanje. Maribor.

Režije

 • 2013 August Strindberg, Sonata strahov. DalTheatre, Halifax, Nova Scotia.
 • 2011 Federico García Lorca, Krvava svatba. DalTheatre, Halifax, Nova Scotia.
 • 2010 Eugène Ionesco, Jacques ali podrejenost. DalTheatre. Halifax, Nova Scotia.
 • 2010 Eugène Ionesco, Plešasta pevka. DalTheatre. Halifax, Nova Scotia.
 • 2007 Anton Pavlovič Čehov Tri sestre, DalTheatre. Halifax.
 • 2007 Molière The Bourgeois Gentleman, DalTheatre. Halifax.
 • 2000 Sofokles Electra, Dalhousie Theatre Department Productions, Halifax.
 • 1996 Friedrich von Schiller Mary Stuart, Dalhousie Theatre Department Productions, Halifax.
 • 1996 Bertolt Brecht The Good Woman of Setzuan, Dalhousie Theatre Department Productions, Halifax.
 • 1995 Aphra Behn The Lucky Chance, Dalhousie Theatre Department Productions, Halifax.
 • 1992 Georg Büchner Leonce and Lena, Robert Gill Theatre, Toronto.
 • 1990 Vili Ravnjak The Playhouse, Glen Morris Theatre, Toronto.

Dramaturgije

 • 1989 Branislav Nušić Gospa ministrica, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana.
 • 1988 Marguerite Duras Savannah Bay, dramaturški svetovalec, Eksperimentalno gledališče Glej, Ljubljana.
 • 1988 Joe Orton Kaj je videl batler, Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica.
 • 1988 Boris A. Novak Vojaki zgodovine, Drama slovenskega narodnega gledališča Maribor.
 • 1987 Stephan Dähnert Dediščina za dediščino, dramaturški svetovalec, Drama slovenskega narodnega gledališča, Maribor.
 • 1987 Nenad Prokić Metastabilni gral, Drama slovenskega narodnega gledališča
 • 1986 Bertolt Brecht Erotični kabaret, Drama slovenskega narodnega gledališča, Maribor.
 • 1986 Bertolt Brecht Pasijon po Lukulu, Drama slovenskega narodnega gledališča, Maribor.
 • 1986 Benečanka, Drama slovenskega narodnega gledališča, Maribor.
 • 1985 Sean O’Casey Plug in zvezde, AGRFT
 • 1984 Sławomir Mrožek Karol, AGRFT, Ljubljana.

Nagrade

 • 1997 Nagrada za najboljši esej v reviji Modern Drama.
 • 1986 Univerzitetna Prešernova nagrada za seminarsko delo Zgodovinski horizont komičnega v rimski komediji, Univerza v Ljubljani.

Zunanje povezave