Borštnikovo srečanje

Iz Geslo


Kratek opis festivala

Festival Borštnikovo srečanje je osrednji slovenski gledališki festival, ki več kot pol stoletja bogati slovenski gledališki in kulturni prostor. Poteka v drugi polovici oktobra v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru. Program obsega izbor predstav slovenskih institucionalnih in nevladnih producentov v tekmovalnem in spremljevalnem programu, povabljene gledališke predstave iz tujine, usposabljanja, delavnice in aktivnosti za razvoj občinstev, študentsko gledališče ter strokovne dogodke v sodelovanju s slovenskimi in tujimi soorganizatorji. Običajno traja štirinajst dni, obiščejo ga številni domači in tuji gostje, med slednjimi tudi selektorji tujih festivalov, umetniški in programski direktorji, novinarji ter druga zainteresirana ter strokovna javnost. Festival v primerljivih deležih financirata Republika Slovenija in Mestna občina Maribor, samostojno ga vodi umetniški direktor.

V 54. letih svojega obstoja je festival uresničil in presegel vizijo svojih ustanoviteljev in postal najpomembnejši slovenski gledališki dogodek, promotor slovenske gledališke ustvarjalnosti ter ambasador slovenskega gledališča v mednarodnih povezavah in tujini. Je pomembna institucija za razvoj nacionalnega gledališkega izraza, zaokrožena programska struktura, ki temelji tako na predstavitvi aktualne produkcije kot tudi na refleksiji relevantnih gledaliških problemov ter verifikaciji aktualnih gledaliških pojavov. Vseskozi je bil tudi osrednji praznik slovenskih gledaliških ustvarjalcev. Festival podeljuje nagrade za dosežke na več področjih gledališke ustvarjalnosti, najuglednejša med njimi pa je Borštnikov prstan, nagrada za izjemen igralski opus.

Temeljno poslanstvo festivala je izbrati in predstaviti najkakovostnejše dosežke slovenske gledališke sezone, nagrajevati gledališke ustvarjalce in njihove ustvarjalne dosežke, promovirati in popularizirati gledališko ustvarjalnost pri vseh starostnih skupinah občinstva, doma in v tujini, spodbujati kakovost in profesionalno raven slovenske gledališke ustvarjalnosti, omogočati pretok informacij in izmenjave predstav, predstaviti tujo gledališko ustvarjalnost ter spodbujati raznolikost in hkrati povezanost gledališkega prostora in izraza.

Kratka zgodovina: Festival Borštnikovo srečanje je bil vpeljan leta 1966 na pobudo vsestranskega gledališčnika Frana Žižka, takratnega ravnatelja mariborske Drame, poimenovan kot Teden slovenskih gledališč v Mariboru. Naziv Borštnikovo srečanje je dobil leta 1970, po prvem slovenskem profesionalnem igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku. Josip Vidmar, prvo leto tudi predsednik festivalskega odbora, je s tem igralskemu poklicu dodelil častno mesto znotraj festivala. Takrat je bil prvič podeljen Borštnikov prstan, nagrada za igralski življenjski opus. V začetku 70-ih let je nagrade pričela podeljevati strokovna žirija, v tem obdobju festival razvije tudi svojo tekmovalno naravo. Leta 1994 je Rudi Šeligo kot predsednik sveta Borštnikovega srečanja uvedel selektorja tekmovalnega programa, leta 2005 pa je v času predsedovanja Toneta Partljiča sprejet tudi prvi pravilnik o delovanju festivala. Štiri leta kasneje, ko je mandat nastopila umetniška direktorica Alja Predan, se je festival preimenoval v Festival Borštnikovo srečanje in se pričel odpirati v mednarodni prostor. Od leta 2018 je umetniško vodenje festivala prevzel Aleš Novak, ki je festival podaljšal, okrepil njegov mednarodni značaj ter uvedel nekatere nove programske sklope, vključno z dnevom gledaliških ustvarjalcev, usposabljanjem, mednarodnim študentskim gledališčem in razvojem občinstva. Programsko jedro festivala pa ostajata izbora predstav slovenskih producentov v tekmovalnem in spremljevalnem programu.

Zgodovina festivala

Borštnikovo srečanje v 90-ih

Nagrade in priznanja BS

Žirije

Selektor

Strokovna žirija

 • 2022 Rok Andres, Primož Ekart, Žanina Mirčevska, Giacomo Pedini, Igor Ružić
 • 2021 Ivan Medenica, Haris Pašović, Norbert Rakowski, Barbara Orel, Vilma Štritof
 • 2020 Norbert Rakowski, Ivan Medenica, Dubravka Vrgoč, Barbara Orel, Vilma Štritof
 • 2019 Uršula Cetinski, Andreja Kopač, Dora R. Podolski, Aldo Milohnić, Giorgio Ursini Uršič
 • 2018 Simona Hamer, Goran Ferčec (Hrvaška), Uršula Cetinski, Nika Arhar, Marko Sosič
 • 2017 Miko Jaakkola, Milan Mađarev, Simona Semenič, Maja Šorli, Uroš Trefalt
 • 2016 Nina Šorak, Tomaž Gubenšek, Zala Dobovšek, Ivor Martinić, Martin Kušej (predsednik)
 • 2015 Zala Dobovšek, Katja Perat, Krištof Jacek Kozak, Nina Mitrović, Mikko Roiha
 • 2014 Jasen Boko, Tomasz Kubikowski, Petra Vidali, Barbara Orel, Tea Rogelj (predsednica)
 • 2013 Jasen Boko, Tomasz Kubikowski, Barbara Orel, Tea Rogelj, Petra Vidali
 • 2012 Zala Dobovšek, Mark Brown, Jaša Drnovšek, Meta Hočevar, Arthur Sonnen
 • 2011 Marko Peljhan, Melita Forstnerič Hajnjšek, Thomas Irmer, Amelia Kraigher, Katarina Pejović
 • 2010 Marko Peljhan, Melita Forstnerič Hajnšek, Amelia Kraigher, Katarina Pejović, Tomas Irmer
 • 2009 Blaž Lukan, Mario Brandolin, Gregor Butala, Maja Haderlap, Mojca Jan Zoran
 • 2008 dr. Blaž Lukan, Gregor Butala, dr. Maja Haderlap, mag. Mojca Jan Zoran
 • 2007 Iva Zupančič, Majda Križaj, Aleksandar Milosavljević, Vesna Jurca Tadel, Rok Vevar
 • 2006: Iva Zupančič, Majda Križaj, Aleksandar Milosavljević, Petra Pogorevc, Rok Vevar
 • 2005: Ignacija J. Fridl, Ivanka Mežan, Petra Pogorevc, Dragan Živadinov
 • 2004: Ignacija J. Fridl, Ivanka Mežan, Petra Pogorevc, Dragan Živadinov, Jaroslav Skrušny
 • 2003: Mitja Čander, Primož Jesenko, Jernej Novak, Barbara Orel, Jaroslav Skrušny
 • 2002: Mitja Čander, Primož Jesenko, Jernej Novak, Barbara Orel, Jaroslav Skrušny
 • 2001: Milena Muhič, Ignacija J. Fridl, Matej Bogataj, Franci Križaj, Jaroslav Skrušny
 • 2000: Milena Muhič, Matej Bogataj, Franci Križaj, Jaroslav Skrušny, Samo Strelec
 • 1999: Jurij Souček, Darka Zvonar Predan, Aleš Berger, Blaž Lukan, Aldo Kumer
 • 1998: Jurij Souček, Darka Zvonar Predan, Aleš Berger, Blaž Lukan, Aldo Kumer
 • 1997: Ignacija Fridl, Blaž Lukan, Jernej Novak
 • 1996: Ignacija Fridl, Jernej Novak, Blaž Lukan
 • 1995: Aleš Berger, Matej Bogataj, Vasja Predan
 • 1994: Aleš Berger, Matej Bogataj, Vasja Predan
 • 1993: Ignacija Fridl, Jože Babič, Edi Majaron
 • 1992: Majda Knap Šembera, Dalibor Foretić, Heinz Klunker
 • 1991: Darko Lukić, Horst Ogris, Marij Čuk, Helena Grandovec, Jernej Novak
 • 1990: Dalibor Foretič, Vasja Predan, Vilma Štritof, Aleš Berger, Jože Babič
 • 1989: Aleš Jan, Metod Pevec, Peter Božič, Janez Hočevar, Slavko Pezdir
 • 1988: Alja Predan, Angelca Jenčič Janko, Marjan Bevk, Vili Vuk, Aleksander Zorn
 • 1987: Angelca Jenčič Janko, Sergej Verč, Aleš Jan, Bruno Hartman, Andrej Stojan
 • 1986: Meta Gaberšek Prosenc, Majda Knap Šembera, Lado Kralj, Slavko Pezdir, Milenko Vakanjac
 • 1985: Miha Baloh, Viktor Molka, Vida Rudolf, Rapa Šuklje, France Vurnik
 • 1984: Aleš Berger, Slavka Glavina, Herman Vogel, Vladimir Kocjančič, Viktor Molka
 • 1983: Aleksander Valič, Aleš Berger, Janez Dular, Samo Simčič, Dušan Zdovc
 • 1982: Miloš Mikeln, Sveta Jovanović, Slavka Glavina, Marjan Pungartnik
 • 1981: Balbina Baranovič Battelino, Tomaž Križišnik, Breda Pogorelec, Marjan Pungartnik, Mirko Zupančič
 • 1980: Maks Furijan, Aleš Berger, Vlasta Hegedušić, Lojze Smasek, Janez Karlin
 • 1979: Slavko Jan, Andrej Inkret, Mirko Zdovc, Breda Pogorelec, Janez Karlin
 • 1978: Vida Juvan, Vasja Predan, dr. Bruno Hartman, Matjaž Bertoncelj, Janez Karlin, Balbina Battelino Baranovič, Andrej Stojan
 • 1977: Balbina Baranovič Battelino, Vasja Predan, Vili Vuk, Fran Žižek, Slavko Jan
 • 1976: Balbina Baranovič Battelino, Slavko Jug, Vasja Predan, Aleksander Valič, France Vurnik, Fran Žižek
 • 1975: Rapa Šuklje, Andrej Brvar, Slavko Jug, Vasja Predan, Leopold Suhodolčan, Aleksander Valič, France Vurnik
 • 1974: Andrej Brvar, Andrej Hieng, Primož Kozak, Rapa Šuklje, France Vurnik, Fran Žižek, Leopold Suhodolčan
 • 1973: Mire Štefanac, Andrej Brvar, Drago Jančar, Primož Kozak, Rapa Šuklje, Mirko Zupančič, Fran Žižek
 • 1972: Matej Bor, Mira Danilo, Drago Jančar, Primož Kozak, dr. Mirko Zupančič, Rapa Šuklje, Mire Štefanac
 • 1971: France Forstnerič, Rapa Šuklje, Dušan Tomše, Mirko Zupančič, France Vurnik, Dane Zajc
 • 1970: France Forstnerič, Rapa Šuklje, Dušan Tomše, Mirko Zupančič, France Vurnik, Dane Zajc

Žirija za Borštnikov prstan

Posebni članki

Statut, financiranje in organizacijsko-formalni vidiki festivala

Dileme za prihodnost

Spored Borštnikovega srečanja

Izobraževanje

V okviru osrednjega nacionalnega festivala slovenskih dramskih gledališč potekajo tudi številne teoretske in izobraževalne dejavnosti. Na festivalu se odvijajo okrogle mize, seminarji, pogovori, predstavitve in delavnice v sodelovanju z domačimi in mednarodnimi društvi, ustanovami, zavodi in organizacijami. Izobraževalne dejavnosti pokrivajo najširše področje gledaliških dejavnosti: ustvarjanje, dramaturgijo, kritiko, sodobno dramatiko, prevajalsko dejavnost, festivale pa tudi problem umeščenosti gledališča v družbo in njegov dialog s politično danostjo.


Publikacije

Založništvo

Osrednji nacionalni festival slovenskih dramskih gledališč v programskem sklopu Fokus namenja posebno pozornost predstavitvi dramatike in gledališča iz izbrane tuje države, hkrati pa ob tej priložnosti izda posebno knjižno izdajo: tako so doslej izšle: Sodobna slovaška drama, Sodobna češka drama, Sodobna drama v Španiji, Sodobna poljska drama, Sodobna švedska drama, Sodobna finska drama.

Literatura

Zunanje povezave