Kralj na Betajnovi

Iz Geslo


Avtor: Ivan Cankar
Leto nastanka:
Žanr: Drama
Krstna uprizoritev:
Prvi zabeležen datum uprizoritve: 9. januar 1904, SNG Drama Ljubljana

Objave

 • Kralj na Betajnovi. Ljubljana, L. Schwentner, 1902

Prevodi v tuje jezike

 • Il re di Betainova. Torino, Società editrice internazionale, 1929, Prevod: Bartolomeo Calvi
 • Kralj Betajnove. V: Tri drame. Beograd, Državni izdavački zavod Jugoslavije, 1946. Prevod: Roksanda Njeguš
 • Král' na Betajnovej. Bratislava, Pravda, 1949
 • Kralot na Betajnova. Državno knigoizdatelstvo na Makedonija, 1950. Prevod: Ilija Milčin
 • Kralj Betajnove. V: Drame. Beograd, Prosveta, 1953. Prevod: Njeguš Roksanda
 • Kralj Betajnove. V: Drame. Beograd, Prosveta, 1968
 • Kralj Betajnove. Zagreb, 1968. Prevod: Roksanda Njeguš
 • Kralj Betajnove. V: Drame. Sarajevo, Svjetlost, 1975. Prevod: Njeguš Roksanda
 • Kralj Betajnove. V: Drame. Novi Sad, Matica srbska, 1977
 • Kralot na Betajnova. V: Drami. Skopje, Kultura, 1977
 • Kralj Betajnove. V: Na klancu; Kralj Betajnove. Beograd, Prosveta, Nolit Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1978 in 1989
 • Kralj Betajnove. V: Kralj Betajnove; Sluga Jernej i njegovo pravo. Beograd, Rad, 1980. Prevod: Roksanda Njeguš, Đuza Radović
 • Kralot na Betajnova. V: Drami. Skopje, Kultura, 1986
 • Kralj Betajnove. Zagreb, Školska knjiga, 1989. Prevod: Mirjana Hećimović
 • Kralot na Betajnova. V: Drami. Skopje, Matica makedonska, 2008

Vir

 • Cobiss