Ivan Cankar

Foto: Wikimedia Commons

Življenjepis

Ivan Cankar se je rodil na Vrhniki, 10. maja 1876. Po maturi leta 1896 v Ljubljani je na Dunaju začel študirati tehniko in nato slavistiko in romanistiko. Od leta 1897 se je posvečal samo pisanju publicistike in leposlovja ter se s tem preživljal. Leta 1910 se je dokončno naselil v Ljubljani, že leta 1907 je na volitvah kandidiral na socialdemokratski listi in ostal v stiku s slovenskimi socialnimi demokrati do svoje smrti. Med njegove prve litararne stvaritve sodi, poleg poezije in kratke proze, tudi drama Romantične duše iz leta 1897. Cankarjeva dramatika je kljub dolgemu časovnemu nastajanju od leta 1897 do leta 1911 sklenjena celota, saj je z njo oblikoval niz razsežnosti izhodiščnega dramskega položaja, to je razmerja posameznika do skupnosti in sveta. S številnimi kritikami, članki, feljtoni, satirami in tudi črticami se je odzival na sočasno dogajanje v slovenski politiki in kulturi. V pripovedništvu in dramatiki je v primerjavi z dotedanjo slovensko književnostjo razvil široko motivno, tematsko in idejno raznovrstnost in s svojimi stvaritvami segel v moderni evropski idejno-motivni svet. Izoblikoval je visokoumetnostni pripovedni in dramski jezik in poetični slog. Umrl je 11. decembra 1918 v Ljubljani.

Dramska besedila

Osnutki dramskih besedil

Dramska besedila v tujih jezikih

Nagrade

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

Zunanje povezave