Mesto žensk


Predstavitev

Mesto žensk je bilo ustanovljeno leta 1996 v Ljubljani. Društvo vodi neodvisni svet uveljavljenih posameznic in posameznikov z različnih področij kulturnega življenja, umetnosti in znanosti, katerega cilj je spodbujanje intersekcionalnih razprav o vprašanju spolov, doseganje enakopravnosti in enakosti med spoli ter produkcija inovativnih, odmevnih, drznih in vrhunskih umetniških dogodkov. Največji dogodek društva, vsakoletni Mednarodni festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk je nastal na pobudo Urada za žensko politiko, prireditelja prve festivalske edicije leta 1995, Društvo Mesto žensk pa je glavni organizator festivala od leta 1996 do danes. Med njegovimi dejavnostmi so tudi mednarodni projekti sodelovanja in regionalno mreženje, mednarodni rezidenčni program namenjen povezovanju teorije in prakse, produkcija in koprodukcija umetniških projektov, feministična pedagogika in kulturno umetniško izobraževanje, knjižnica za sodobne umetnosti in feminizem, raziskovanje, arhiviranje in spletni arhiv, razvoj skupnostnih projektov in podpora diskriminiranim skupinam, zagovorništvo za enakost med spoli na področju umetnosti in kulture.

Festivali

Mesto žensk

Festival Mesto žensk predvsem izpostavlja problematiko zapostavljenosti žensk - tako širše v družbi kot v kulturno-umetniških sferah. Festivalski program je sestavljen iz številnih predstav, inštalacij, razstav, filma, literature, performansov ter plesa, ki so ustvarjeni skozi specifično žensko optiko. Z vsakoletnimi tematskim naslovom festivala se želijo fokusirati na splošno družbene situacije in referirati zavest o disproporcionalnem razmerju med spoloma. Obenem razpirajo platformo, ki se osredotoča in načelno vrednoti najbolj kritične sodobne (sociološko-umetniške) probleme, ki še čakajo na rešitve. Festival je torej koncipiran predstavljanje umetniške produkcije, hkrati ponuja tudi izobraževalne panoge, seminarje, organizira okrogle mize in daj prostor tudi teoriji uprizoritvenih praks.

Program

Zunanje povezave

Literatura in viri