Premiernik

Iz Geslo


Predstavitev

Časopis, ki je izhajal v mariborski Drami v letih 2002-2006 v času umetniškega vodje Sama M. Strelca. Uredniki so bili Branka Nikl Klampfer, Amelia Kraigher, Maja Borin. Vsakolena uvodna številka v novo sezono se je imenovala predPremiernik, medPremiernik posebna izdaja, zadnja številka (december 2006) pa nosi ime poPremiernik.

Poleg zasedbe za vsakokratno uprizoritev je ''Premiernik'' prinašal predstavitve ustvarjalcev, intervjuje z igralci in režiserji, dramaturške razčlembe in druge tematske prispevke ter kopico vsebin iz gledališkega zakulisja.

Prvo številko je zasnoval in oblikoval Matija Tonejc, kasnejša oblikovalca pa sta bila še Matej Dečko in Uroš Lehner. Največji delež fotografij je prispevala Sandra Požun, arhivarka mariborske Drame.

Literatura

  • poPremiernik. Mariborska Drama v mislih, besedah in dejanju, MMI-MMVI. Uredil Samo M. Strelec. Maribor: SNG Maribor, 2006.