Rdeča kapica


Avtor: Danilo Gorinšek
Leto nastanka:
Žanr: Libreto
Avtorjeva oznaka žanra: Vesela pravljica
Krstna uprizoritev:
Zabeležen prvi datum uprizoritve: 6. december 1944, SNG Opera in balet Ljubljana, skladatelj: Samo Hubad
Opomba: Besedilo je bilo najprej napisano (l. 1931) za opero skladatelja Pavla Rasbergerja, nato predelano kot mladinska spevoigra (l. 1944), leta 1950 pa predelano v mladinsko igro.

Objave

  • Rdeča kapica. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1952
  • Slovenska književnost. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1996

Vir

  • Cobiss