Danilo Gorinšek

Iz Geslo


Življenjepis

Igralec in pesnik Danilo Gorinšek se je rodil 19. februarja 1905 v Lipnici v Avstriji. Igralske izkušnje je pridobival v dramski šoli Milana Skrbinška in Vala Bratine v Mariboru. Med leti 1928 in 1941 je bil član igralskega ansambla mariborskega gledališča, obenem pa je študiral slavistiko. V času druge svetovne vojne je bil izgnan v Srbijo, a se je po določenem času vrnil v Ljubljano, kjer je igral v Veseli sceni ljubljanske Drame, saj je bil izjemno priljubljen komik. Po vojni je ponovno odšel v Maribor, kjer je bil v sezoni 1963-1964 celo umetniški vodja Drame. Bil je igralec, operetni in operni pevec, režiser, lektor in umetniški vodja. Pomemben del njegovega ustvarjanja je bila tudi literatura, predvsem tista, namenjena mlajšim. Pisal je pesmi, prozo in dramske tekste. 20. marca 1988 je umrl v Mariboru.

Dramska besedila

Dramatizacije

Libreta