Slovenski gledališki inštitut

Iz Geslo

(Preusmerjeno s strani Slovenski gledališki muzej)
Slovenski gledališki inštitut

Predstavitev

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) deluje nedaleč od Mestne hiše v Ljubljani na Mestnem trgu 17 (na tem naslovu je nekaj let bival France Prešeren). Je nacionalni javni zavod, ki se ukvarja z zbiranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem in raziskovanjem, preučevanjem, interpretiranjem, promoviranjem in predstavljanjem slovenske gledališke kulture, gledališke dediščine in gledališke umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.


Foto: Arhiv Slovenski gledališki inštitut

Poslanstvo inštituta je razvoj gledališke kulture in promocija gledališke umetnosti. Pri tem sodeluje s številnimi ustanovami in akterji ter odpira nove poti povezovanju že obstoječega, vključevanju novega, iskanju in spodbujanje sinergij in partnerstev ter postavljanju urejene nadgradnje, ki bo znala in zmogla oblikovati kvaliteten odmev slovenski gledališki ustvarjalnosti. Inštitut je bil ustanovljen 1. marca 2014 in je nasledil Slovenski gledališki muzej (SGM), ki je leta 2012 praznoval svojo 60. obletnico obstoja. SLOGI še naprej razvija vlogo osrednjega nacionalnega muzeja za področje slovenskega gledališča v okviru zbirk časopisne, video in zvočne dokumentacije, fotografij, gledaliških listov, knjig, kostumov, letakov, pisem, plakatov, rokopisov, scenskih maket, periodike, scenskih in kostumskih osnutkov ter drugega muzejskega gradiva. Raznoliko področje varovanja premične kulturne dediščine, povezane s področjem uprizoritvenih umetnosti, obsega zgodovino drame, opere ali baleta, lutkovnega gledališča, kot tudi različne vidike ustvarjanja, od scenografsko-kostumografskega vidika do zgodovine gledališke arhitekture ali pomena gledaliških osebnosti. Pomembna plat delovanja je tudi založniška dejavnost. Redno izdaja periodični publikaciji Dokumenti in Slovenski gledališki letopis, izdaja pa tudi monografske študije o slovenskih gledaliških ustvarjalcih in monografije o dejavnosti slovenskih gledališč in gledaliških gibanj. V specialni knjižnici, ki nudi referenčni strokovni material s področja slovenske in svetovne zgodovine gledališča in dramatike, je na voljo več kot 21.000 enot gradiva.


SLOGI pripravlja tematske razstave, ki jih posveti posameznim gledališkim umetnikom ali ustvarjalnim obdobjem. V prostorih inštituta potekajo tudi prireditve, povezane z različnimi vidiki slovenskega gledališča, z njegovo teorijo in prakso. V okviru tematskih pogovorov, okroglih miz ali simpozijev gledališki strokovnjaki, teatrologi, zgodovinarji in kritiki obravnavajo segmente slovenske in svetovne gledališke zgodovine. Obiskovalci si lahko ogledajo stalno razstavo, ki predstavlja pot in vpetost slovenskega gledališča v evropska kulturna dogajanja in njegovo vlogo pri oblikovanju slovenske nacionalne zavesti. Na osrednjem portalu slovenskega gledališča SiGledal pa so na ogled tudi virtualne razstave, ki so bile v zadnjih letih pripravljene v sodelovanju z različnimi institucijami. Inštitut ima v ponudbi tudi 19 pedagoških programov, namenjenih različnim ciljnim skupinam (otrokom, srednješolcem, odraslim, družinam in ranljivim skupinam).


Zgodovina inštituta

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 1. marca 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, katerega ustanovitev sega v leto 1952.


Prvi direktor SGM Janko Traven je zastavil obsežen cilj zbiranja težko pregledne količine gradiva, ki so ga dotlej nesistematizirano hranili arhivi slovenskih gledališč in zasebne zbirke.


Leta 1962 je vodenje muzeja prevzel Dušan Moravec. S sodelavci se je lotil sistematičnega urejanja zbranega gradiva. V Moravčevem obdobju prične izhajati zbirka Dokumenti, periodična publikacija z dokumenti in članki o slovenski gledališki zgodovini. Prav tako je ob stoletnici ustanovitve Dramatičnega društva (1967) prvič izšel Repertoar slovenskih gledališč - ta od leta 1994 izhaja letno, pod imenom Slovenski gledališki letopis.


Leta 1978 se je Slovenskemu gledališkemu muzeju pridružil samostojni (sprva dislocirani) filmski muzejski oddelek, ki je dotlej deloval v okviru Društva slovenskih filmskih delavcev v Ljubljani. Tako se je muzej od leta 1979 imenoval Slovenski gledališki in filmski muzej.


Po letu 1990, ko se je združena muzejska enota preselila s Cankarjeve ulice 11 v prostore na Mestnem trgu 17, je tudi filmski oddelek naseljeval prostore muzeja.


Naslednja reorganizacija je sledila leta 1996, ob ustanovitvi Slovenske kinoteke kot samostojnega javnega zavoda (pod vodstvom Silvana Furlana), ko se je filmski oddelek muzeja pridružil Kinoteki. Takrat je Vlada Republike Slovenije s posebnim aktom ustanovila samostojni javni zavod Slovenski gledališki muzej.

Direktorji

  • Prvi direktor SGM je bil Janko Traven, leta 1962 pa je vodstvo prevzel Dušan Moravec. Sledila sta mu Majda Clemenz (kot v.d.) in Bojan Kavčič. Od leta 1998 do 1. avgusta 2014 je bil direktor Ivo Svetina, nato pa je vodenje SLOGI prevzela mag. Mojca Jan Zoran, ki je bila direktorica do februarja 2022.
  • Od 14. februarja 2022 do 14. decembra 2022 je kot vršilka dolžnosti direktorja vodila zavod Slovenski gledališki inštitut Mojca Kreft.
  • 15. decembra 2022 je petletni mandat direktorja SLOGI prevzel dr. Gašper Troha.

Posebni članki

Povezave