Mojca Kreft

Z malim princem, (skulptura P. Černe), Lutke '95

Življenjepis

Je slovenska dramaturginja in teatrologinja, raziskovalka in muzejska svetovalka. Rojena 16. septembra 1947 v Biserjanah, Videm ob Ščavnici (Prlekija), tam zaključila osnovno šolo, nato na Poljanski gimnaziji v Ljubljani srednjo šolo. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala slovenščino in etnologijo, po dveh letih študija je vzporedno pričela študirati še radijsko in gledališko dramaturgijo na AGRFT, kjer je leta 1975 diplomirala. Pridobila je tudi diplomo Studie Academice Slovake v Bratislavi (1969), kjer se je izpopolnjevala iz slovaškega jezika in kulture na FF. Iz tega časa so nekateri strokovni članki s področja etnologije (npr.prispevki za etnološki atlas Jugoslavije, Vrednotenje zapisov ljudske pesmi/Ivan Grbec Ljudske pesmi, ZTT, Trst, 1971).


Po diplomi na AGRFT se je v celoti posvetila dramaturškemu delovanju vse do danes. Bila je dramaturginja v Mestnem gledališču Ljubljanskem (1975-1987, v tem obdobju tudi večkrat v.d. umetniške voditeljice), v Drami SNG Maribor (1987- 1989) in umetniški vodja Lutkovnega gledališča Ljubljana (1989 – 1999), nato dramaturginja v LG Ljubljana (2000). Od leta 2001-2009 je bila zaposlena na delovnem mestu kustosinje in je vodila fonoteko in zvočni arhiv v Slovenskem gledališkem muzeju.


Kot dramaturginja posameznih uprizoritev in avtorica esejev je sodelovala z večino slovenskih poklicnih gledališč (Drama SNG Maribor, SLG Celje, SNG Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, SSG Trst) in eksperimentalnih gledališč (Akademijski studio, Eksperimentalno gledališče Glej, Eksperimentalni oder Škofja Loka, Gledališče Pekarna, UD Stara steklarska Ptuj), pa tudi določen čas s Šentjakobskim gledališčem v Ljubljani.


Teatrološke raziskave objavlja v strokovnih publikacijah predvsem v Sloveniji, delno pa tudi v tujini, že več kot dvajset let pa s študijami in eseji o gledališču in dramatiki sodeluje na Radiu Slovenija. Bila je selektorica Tedna slovenske drame (Kranj, 1984) in bienalnega festivala Zlata paličica, mednarodnega festivala poklicnih gledališč za otroke in mlade (Ljubljana, 2005 in 2007).


Sodelovala je v programskih/umetniških odborih in svetih ter vodila mednarodne lutkovne festivale LUTKE v Ljubljani; z LGL sodelovala na številnih svetovnih lutkovnih festivalih, bila v slovenskih mednarodnih strokovnih žirijah za podeljevanje umetniških in strokovnih gledaliških nagrad za ustvarjalnost s področja scenskih umetnosti (med drugim: Lutke/Puppett, ZDUS, Mali odri Nova Gorica, Borštnikovo srečanje, Sklad Staneta Severja, Klemenčičeva nagrada, Linhartovo srečanje, UNIMA Minsk, TIBA, Beograd, komisija za scenske umetnosti pri Prešernovem skladu, 2008-20011).


V gledališki, radijski, strokovno raziskovalni in literarni periodiki je objavila več kot 350 dramaturških analiz, esejev in dnevnikov, uredila zbornik oziroma almanah 35 let - Mestno gledališče ljubljansko, 1951-1986 (1987) in analitični pregled slovenskih uprizoritev Dogodka v mestu Gogi S.Gruma 1931-2001 (Faksimile rokopisa z diplomatičnim prepisom in študijami, 2001), objavila eseje/razprave Med spominom in gledališčem (Vinjeta za Bratka Krefta, Razprave, SAZU, 2005), Slavko Jan -1904 – 1987 (Dokumenti SGM), Zvočni arhiv SGM (zbirko zvočnih zapisov in koncipirala zgradbo - masko za muzejsko digitalno obdelavo poimenovano Antigona, (Dokumenti SGM), za slovensko teatrologijo je pomemben še njen uredniški prispevek in izbor gradiva za monografijo Oresteja '68 (2008) ter mapiranje in izbor gradiva za obširno pregledno razstavo 45 let Borštnikovega srečanja (2010).


Prispevala je tudi uvodni esej v knjigi Milana Jesiha Štiri igre za otroke, Ljubljana, 1997, ter z referati sodelovala na simpozijih doma in v tujini. V zadnjem času sodita med pomembnejša eseja/razpravi Fenomen Žogice nogice/Mička Flička v slovenskem lutkovnem gledališču in gledališču za otroke in mlade (Češka republika, 2004) ter The Development and Image of Theatres of Childern and Yung People in Slovenija (Welcome to the UN, Assitej, Nemčija, 2004), Images and reflections of America in the modern Theatre. Contemporary and New American drama on the Slovene stages towards the end of the 20th and at the beginning of the 21st century – an interaction of creative, artistic, dramatic, theatrical and intellectual challenge. A critical presentation of every Man in his unequal conflict with society as a social, aesthetic and ethical reality (Srbija, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2004). V zadnjem letu (2006) pa razprava O tragedičnih izrekanjih Ivana Mraka ter drame Daneta Zajca (iz obširnejše raziskave o slovenski pesniški dramatiki Esej o Danetu Zajcu, RA SLO, 2007), obširnejša sta še teatrološko analitična in esejistična ter raziskovalno dokumentarna zapisa o delovanju Petra Božiča v Gledališču Pekarna in eksperimentalnih gledališčih ter delovanje Slovenskega ljudskega gledališča v Celju (2011) ter študija o uprizarjanju slovenske dramatike na odru Šentjakobskega gledališča: Gledališke in teatrološke refleksije. Esej o Šentjakobskem gledališču. (V: Zbornik: Šentjakobsko gledališče Ljubljana, 90 let: 1921-2011). Dramski menuet. Študija o dramskem snovanju in gledaliških uprizoritvah dramskih besedil Vitomila Zupana ob njegovi 100 letnici rojstva (V: Vitomil Zupan. Važno je priti na grič. Življenje in delo Vitomila Zupana (1914-1987)." Pričevanja in raziskovanja. Ljubljana, MK 2014, str. 291-313).

Iz preteklega obširnega dramaturškega in teatrološkega opusa pa lahko izdvojimo najpomembnejše monografije in knjige: Franci Križaj (2017) ter monografijo o dramatiku Ivanu Mraku (2007) in monografijo o Oresteji 1969 v režiji Mileta Koruna (2008). Mapiranje gradiva ob 45 letnici Borštnikovega srečanja s pregledno razstavo (2010) ter monografijo o 35 letnem delovanju MGL (1987).

Zadnje izrazito avtorsko dramaturško delo ob izboru dokumentarnega gradiva in smiselnimi uprizoritvenimi besedilnimi priredbami ter režijsko scensko uprizoritvenim konceptom, je uprizoritev monologa Ivane Polone Vetrih o slikarki Ivani Kobilca v Narodni galeriji v Ljubljani (2018/2019). Monolog je bil uprizorjen v razstavni dvorani Novega krila Narodne galerije pred izvirnimi slikami Ivane Kobilca ob razstavi Ivana Kobilca (1861-1926) "Slikarija je vendar nekaj lepega …"

V letih od 1976 – 1990 je občasno študijsko bivala v tujini (Berlin, Stuttgart, Nemčija; Moskva, Leningrad, Rusija; Nancy, Pariz, Avignon, Francija; London, Edinburg, Velika Britanija; Krakov, Varšava, Poljska, Tel Aviv, Jeruzalem,Izrael; Atene, Grčija).

V poletnem semestru študijskega leta 2006/2007 je predavala predmet Slovenska uprizoritvena umetnost II na Univerzi v Novi Gorici - Fakulteta za slovenistične študije Stanislava Škrabca.

Leta 2009 je na Ministrstvu za kulturo RS pridobila strokovni naziv muzejska svetovalka.

V jubilejnem letu 2020, ko Šentjakobsko gledališče praznuje sto let, je sprejela povabilo Šentjakobčanov in prevzela umetniško vodenje gledališča.

Od 14. februarja 2022 do 14. decembra 2022 je kot vršilka dolžnosti direktorja vodila zavod Slovenski gledališki inštitut.


Dramaturginja v MGL – vodstveno delovno mesto:

  • 1.6. 1975 – 31. 1. 1987


Umetniško vodenje: v.d. umetniškega vodje v MGL:

  • 1. 9. 1977 – 30. 12. 1977
  • 1.3.1977 – 31. 8. 1979
  • 14. 1.1981 – 30. 4. 1983


Umetniško vodenje: Lutkovno gledališče Ljubljana:

  • 1. 6. 1989 – 31. 8. 1999


Umetniško vodenje Šentjakobskega gledališča v Ljubljani (pogodbeno):

  • Sezona 1984/1985
  • Sezona 1985/86
  • Sezona 1987/88, 1988/89
  • Sezona 1999/2000
  • Predsednica programskega sveta: 2000 - 2001
  • Članica programskega sveta 2001/2002
  • Umetniška vodja 2020/2021
  • Umetniška vodja 2021/2022 (jubilejna sezona, 100 letnica)


Dramaturško sodelovanje:

  • Gledališče Pekarna.
  • Gledališče Glej.
  • Eksperimentalni oder Škofja Loka.
  • SNG Drama Ljubljana.
  • SNG Drama Maribor.
  • SSG Trst.
  • PDG Nova Gorica.
  • Gledališče Stara Steklarska Ptuj.
  • GOML – Gledališče za otroke in mlade Ljubljana.
  • ZDUS-GOML-LGL/DOM


Redno delovno razmerje:


Dramaturginja v Mestnem gledališču ljubljanskem, delavka s posebnimi pooblastili in odgovornostmi – vodstveno delovno mesto:

  • 1. 6. 1975 – 31. 1. 1987

Dramaturginja v Slovenskem narodnem gledališču Drama v Mariboru:

  • 1. 3. 1987 – 31.5.1989 , dvomesečno delo v.d. umetn. vodje.

Dramaturginja v Lutkovnem gledališču Ljubljana:

  • 1. 9. 1999 – 31.12. 2000

Kustosinja v Slovenskem gledališkem muzeju, vodja zvočnega arhiva:

  • 1. 1. 2001 – 30. 11. 2009

Vršilka dolžnosti direktorice: Slovenski gledališki inštitut (SLOGI)

  • 14. 2. 2022 – 14. 12. 2022


Muzejsko delovanje:

  • Slovenski gledališki muzej.
  • Fonoteka - Zvočni arhiv, gledališko zvočno gradivo, SGM, (so) uredništvo posameznih štev. Dokumentov SGM)

Dramaturgije

2021-

2011-2020

  • Dramaturgija, zasnova uprizoritvene predstavitve in izbor gradiva: Polona Vetrih: Ivana. Pripoved Podobe iz življenja slikarke Ivane Kobilca (1861 – 1926) je nastala kot monolog na podlagi prepletanja avtorskih besedil z izborom objavljene literature in virov, citatov in povzetkov o umetničinem življenju. Monolog je bil uprizorjen v razstavni dvorani Novega krila Narodne galerije pred izvirnimi slikami Ivane Kobilca ob razstavi Ivana Kobilca (1861-1926) Slikarija je vendar nekaj lepega … Zloženka, Narodna galerija, Ljubljana, 2018. Krstna izvedba: 21. september 2018, Narodna galerija, Ljubljana, 2018/19.
  • 2013 Peter Božič, Jaz sem gospa Marija, zvočna interpretativna rekonstrukcija izvirne uprizoritve po novelah Pavleta Zidarja v gledališču Pekarna iz leta 1975; (krstna uprizoritev 6. maj 1975 v Gledališču Pekarna); interpretacija Jerica Mrzel, r. Boštjan Vrhovec. Homage Petru Božiču ob 80 letnici rojstva. Dvorana Slovenskega gledališkega muzeja, prem. 10, jan. 2013

2001-2010

1991-2000

1981-1990

1971-1980

1961-1970

  • 1969 J. P. Sartre Zaprta vrata, r. Iztok Tory, AGRFT, dipl. predstava

Uredništvo monografij in gledaliških listov, Uredniški odbor Dokumentov SGM, Zbornikov SGM in Monografije SGM

  • MGL, 35 let Mestnega gledališča ljubljanskega, monografija, Ljubljana 1987
  • 50 let Lutkovnega gledališča Ljubljana, jubilejna sezona 1998- 1995, Ljubljana 1998
  • Repertoar MGL – utemeljitve repertoarjev – dramskih besedil, Vabilo k vpisu abonmajev za sezone 1975/1976 – 1985/1986
  • XXVI 1975/1976 GL št. 2-6
  • XXVII 1976/1977 1-8 + p. št. (1)
  • XXVIII 1977/1978 1-4 + p. št. (1)
  • XXIX 1978/79 2-7 + p. št. (1)
  • XXX 1979/1980 1-7 (in Marko Slodnjak) + p. št. (1)
  • XXXI 1980/1981 1- 6 + p. št. (1)
  • XXXII 1981/1982 1 – 6 + p. št. (1)
  • XXXIII 19882/1983 1- 6 + p. št. (1)
  • XXXIV 1983/1984 1 - 6 + p. št. (1)
  • XXXV 1984/1985 1 – 6 + p. št. (1)
  • XXXVI 1985/1986 1 – 7 + p. št. (1)
  • XXXVII 1986/1987 1-7 + p. št.
  • Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja/ posamezne številke. Uredniški odbor: (2001-2006).
  • Vidiki slovenske gledališke zgodovine. Uredniški odbor (Katarina Kocijančič, Mojca Kreft, mag. Francka Slivnik, Ivo Svetina, mag. Štefan Vevar.) Dokumenti SGM : štev. 79, letnik 39, Ljubljana 2003.
  • Gledališki časopis GOML, Ljubljana, 2005. Besedilo in uredništvo Mojca Kreft.
  • Slovensko gledališče in slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja. Dokumenti SGM, št. 78, let. 38, Ljubljana 2002 (Številko sta uredila Mojca Kreft in Ivo Svetina). Povzetki: Mojca Kreft . str.: 159 – 165.
  • Slavko Jan (1904 – 1987). Simpozij ob 100 letnici rojstva.. Dokumenti SGM, št. 81. let. 41, Ljubljana, 2005. (Uredniški odbor: Katarinna Kocijančič, Mojca Kreft, mag. Francka Slivnik, Ivo Svetina, mag. Štefan Vevar).
  • Zlata paličica 2007, dvojezična (slovenščina, angleščina) gledališka knjižica – predstavitev 12. mednarodnega festivala Zlata paličica, Ljubljana, 2007. Besedila in uredništvo Mojca Kreft.
  • Ivan Mrak (1906-2006) Zbornik, Dokumenti SGM, 2007 (urednika Mojca Kreft, Ivo Svetina).
  • Oresteja '68. Monografija, Slovenski gledališki muzej, 2008. Urednica Mojca Kreft.
  • Zlata paličica 2009, dvojezična (slovenščina, angleščina) gledališka knjižica – predstavitev 13. Mednarodnega festivala Zlata paličica, Ljubljana, 2009. Besedila in uredništvo Mojca Kreft.

Bibliografija strokovnih člankov, esejev in razprav (izbor)

  • Absurdnost Strindbergovega Smrtnega plesa, GL MGL 26/1975-76; o Strindbergovi drami.
  • Bakhantke – antika in sodobnost, intelekt in nagon. List AGRFT, 1973-74, str. 597-600; O Evripidovi komediji.
  • Bibbienova Kalandrija (s slikami). List AGRFT, 1970-72, št. 9/10, str. 420-427
  • Bratko Kreft in Kranjski komedijanti, GL SNG Drama Maribor, 29/1974-75, št. 7, str. 182-185
  • Demon ob jugoslovanski praizvedbi, GL MGL, 36/1986-87, št. 3. O drami Larsa Norena.
  • Dežela gasilcev, GL MGL 35/1984-85, št. 5. Ob drami Jožeta Javorška.
  • Doba, ki se ustavi na poti in ne zaupa sama v sebe in svojo kulturno moč, je mrtva, neplodovita doba..., GL MGL 24/1973-74, str. 47-49. O drami Za narodov blagor Ivana Cankarja.
  • Drobci iz dramaturške razčlembe, GL MGL 26/1975-76, št. 5, str. 59-61. Ob drami Eduarda de Filippa Sobota, nedelja, ponedeljek.
  • Dve gledališki igri; Eugen Ionesco Novi najemnik, Karel Valentin Selitev, Večer 29/1973 (8.12), št. 284, str. 7
  • Eduardo de Filippo, GL MGL 26/1975-76, št. 5, str. 7
  • Gledališka predstava bo! O dramaturgiji. Pionir, 34/1981-1982 (8.10.), št. 6, str. 15. portret
  • Goriška srečanja končana. Zaključek novogoriškega festivala malih odrov. Prim. novice, X/1972
  • Igra, ki je ni. Dramsko besedilo. Problemi, 14/1976, št. 159/161, str. 75-80
  • Igre o smrti, igre o sreči, igre iskanj in igre zelenih bregov. (Denis Poniž, Igra o smrti. Gledališki plakat – list gledališča Pekarna.
  • Kroetz med izročilom in sodobnostjo. GL MGL 30/1979-80, št. 7.
  • Lizistrata ali komedija sprave. GL Drama 55/1975-76, št. 3, str. 3-4
  • Lutkar Milan Klemenčič in Gašperček. Ilustr. Dokumenti SGM, 12/1976, št. 27/28, str. 95-111.
  • Mačja igra, GL MGL 26/175-176, št. 4, str. 48-49. O drami Istvana Örkenyja.
  • Mali odri v prelomni fazi. Po 5. goriškem srečanju malih odrov. NR 25/1976, š(2. 7.), št. 13, str. 351-352.
  • Med čopičem in lutkami. Portret Milana Klemenčiča. Srečanja, VI/1971, št. 32, str. 206.
  • Mestno gledališče ljubljansko v letu 1976/77. Glasilo Viator, 17/1977, št. 1, str. 28-29.
  • Mili bog v nebesih. GL MGL 31/1980-1981
  • Možne variante. GL Šentjakobsko gledališče, 56/1977-78, št. 1. O drami Valentina Zaharoviča Azernikova.
  • Nepopolnost božje stvaritve ali nema lepota. GL MGL 35/1984-1985, št. 2. Ob drami Marka Medoffa Otroci manjšega boga.
  • O Mrožku in Grbavcu. GL MGL 29/1978-79, št. 4., str. 74-75.
  • Ob treh premierah v PDG Nova Gorica. Srečanja VI/1971, št. 32, str. 217-218. O dramah Toneta Partljiča Naj poje čuk, Branislava Nušića Pokojnik, Jeana Geneta Poostreni nadzor.
  • Obrekovalnica, GL MGL 33/1982-83, št. 4. O drami Žarka Petana.
  • Osnove sodne dramaturgije, Problemi 13/1975, št. 8/9, str. 58-63.
  • Poterpuhi. GL Glej. O drami Jureta Obrškega.
  • Pravica gledališke predstave, GL MGL 31/1980-81, št. 3. Jean Giradoux Za Lukrecijo.
  • R.W. Fassbinder, Petra von Kant in njene bridke solze. GL MGL 32/1985-86, št. 2.
  • Razpotja, GL MGL, 32/1981-82, št. 2. Dragan Tomić Razpotje.
  • Slovenska kuharica ali slastna jed za obed. S portreti. GL SNG Drama Mribor, Mali oder 1975- 1976. Franček Rudolf Slovenska kuharica.
  • Sreča neposrednih proizvajalcev Pavleta Lužana in Ljudožerci Gregorja Strniše – Mrtvaški ples. Glasilo Viator 17/1977, str. 22-24, št. 2.
  • Svet brez sovraštva? GL ŠG 1979-1980, št. 3, str. 2-3. O drami Mire Puc (Mire Mihelič)
  • Tako, tako! Inserti. GL Pekarna, 1974. Mirko Kovač, avtor dram Oboževanje kurbe, kilijan, Eufemija, Ljubezen.
  • Jaz sem gospa Marija, GL Pekarna, 1974. GL .Pavle Zidar (novele), dramatizacija Peter Božič.
  • Teden slovenske drame. Prešernovo gledališče Kranj – katalog – strokovna obrazložitev selektivnega izbora predlaganih gledaliških uprizoritev. 1976.
  • 1985. GL MGL, 35/1985- 1986, št. 1. O gledališču.
  • Usoda igralstva, GL MGL 28/1977-1978, št. 1, str. 5-7. O drami Neila Simona Večna mladeniča.
  • Vera v gledališko umetnost in gledališko poslanstvo. GL MGL 28/1977-78, št. 1, str. 5-7. Ob drami Mirka Zupančiča Iz take smo snovi kot kranjski komedijanti.
  • Vrednotenje zapisov ljudske pesmi. Ivan Grbec, Ljudske pesmi (Založništvo tržaškega tiska, Trst, 1971). Srečanja VI/1971.
  • Zadnje dejanje meščanske drame ali Pindarova oda (odlomek), GL SLG Celje, št. 3. O drami Janeza Žmavca.
  • Zanikanje povedanega (ali Igra, ki je ni, z dramaturško pripombo). List III. Problemi 15/1977, št. 168/169, str. 118-119.
  • Izvlečki iz uvodnega razgovora za gledališko uprizoritev drame Velimira Lukića Huda noč. GL MGL 27/1976-1977, št. 2, str. 19-24.
  • Mnogo dobrih predstav, mnogo odprtih problemov. Delo 22/1980 (21.VI.), št. 145, str. 32.
  • Tri desetletja v MGL. Skrb za jutrišnji dan (zapisal Jože Horvat). Delo, 23/1981 (20.3.), št. 65, str. 7. Portreti.
  • MGL, Monografija o 35 letnem delovanju MGL; urejanje, obseg knjige str. 1 – 194, Mestno gledališče ljubljansko, 1987.
  • Izbor fotografij slovenskih dramskih del na odru MGL, MGL 1987, str. 62 – 77 in 98 – 105.
  • Slovenska dramska besedila v MGL 1951 – 1986, MGL, 1987, str. 94 – 97.
  • Repertoar MGL 1951 – 1985/1986, MGL, 1987, str. 158- 230 (Mojca Kreft/Anica Šinkovec).
  • Marko Slodnjak, GL MGL, 1987, str. 113.
  • Mira Sardoč, GL SNG Drama Maribor, GL 1985/1986, št. 3.
  • Drame Vitomila Zupana, fragmenti, Obrazi, Celje, 1987.
  • Besede noči, Obrazi XII – 3,4, Celje, 1984, str. 20 – 22
  • Oder, Idiot, Ceste, Mož, Obrazi XV, 1 – 2, 1985, str. 38 – 43.
  • Marko Slodnjak, gledališki obrazi, MGL 1951 – 1986 (Almanah), 1987, str. 1987.
  • Gledališka snovanja v Novi Gorici, Knjižnica MGL, 64. zv., Živo gledališče II, 1975 (Pogledi na slovensko gledališče v letih 1945 – 1970, str. 7 – 30.
  • Pro memoria (Pričevanja o Lojzetu Filipiču), Knjižnica MGL, 1975, 68. zv., str. 139 – 146.
  • Življenje je sen – za Mareta, V: Maske : revija za gledališče, št. 14/15, 1989/90, str. 58-63

(Opomba: O dramaturškem sodelovanju Marka Slodnjaka v MGL.)

  • Iz prostora v čas. Maske, št. 18, Ljubljana 1991, str. 84-89.
  • Lutka in slovenski intelektualec, 29. festival otrok in umetnost / Lutka v prostoru in času, Maribor, 1991, str14-16.
  • Antigona, GL ŠG, ob uprizoritvi Sofoklejeve Antigone. Sez. 1999/2000.
  • Živim rožo, gledališke uprizoritve Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma, študija. V: Slavko Grum, Dogodek v mestu Gogi, faksimile rokopisa z vzporednim diplomatičnim prepisom in študijami, Novo mesto, 2001, str. 199-204.
  • Bela krizantema na srebrnem rebru. Odsevi slovenske dramatike in umetniških večerov na odru MGL. Zgibanka MGL (katalog ob razstavi 50-letnica gledališča, maj 2002.
  • Nace Simončič, Škrat, Trst.
  • Lutka in slovenski razumnik I., Škrat, Trst.
  • Lutka in slovenski razumnik II, Škrat, Trst.
  • 1988, O Lutkovnem gledališču Ljubljan danes. 50 let LGL, Ljubljana , 1998, str. 38- 42.
  • O slovenski dramatiki in gledališču ali nedokončana zgodba o Antigoni, Slovensko gledališče in slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja, SGM, Dokumenti, št. 78. letnik 38, 2002, str. 56-67. ISSN: 1580-522.
  • Žlahtnost Korunove lutkovne estetike, Mile Korun, monografija, SGM, 2002, str. 301-305.
  • Aristofanove babe, Gl. list gledališča Teatron, ob krstni uprizoritvi gledališke farse Andreje Inkret Aristofanove babe, v KUD France Prešeren, 2002.
  • Zvočni arhiv slovenskega gledališkega muzeja (zgodovina in grafični prikazi računalniškega vmesnika za arhiviranje in obdelavo podatkov) v: Vidiki slovenske gledališke zgodovine, Dokumenti SGM, št.79, letnik 38, 2003, str. 179 – 217.
  • Prva slovenska uprizoritev igre za otroke – Med izročilom in sodobnostjo, g.l. CD, 2003. (Kotzebuhe: Tinček Petelinček.)
  • Na vrtiljaku zablod; ob krstni uprizoritvi dramskega besedila Zdenka Kodriča Karusel, g. l., Stara steklarska, Ptuj, 2004.
  • Fenomen Žogice nogice v slovenskem gledališču, radiu in tisku. Loutkar, št. 5, Praga, 2004.
  • Iskanje lepote je dvoboj, kjer umetnik v grozi zakriči, preden podleže (Ch.B.) – Sergeju Vošnjaku v slovo (1924-2005), GL MGL, sez. 2005/2006, december 2005, str. 103-107.
  • Sveta Jovanović, slovenski scenograf (in memoriam), GL MGL, sez. 2005/2006, januar 2006, str. 106-112.
  • Sveta Jovanović. Scena, Novi sad, 2005, št. 4, .
  • Slavko Jan, igralec in režiser (v: Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja), 2005.
  • Med spominom, gledališčem in literaturo. Vinjeta za Bratka Krefta (V: Dissertationes, SAZU, 2005).
  • Mednarodni pogovor, v: Sufler, Mednarodno gledališko srečanje, Zlin 2006, Češka).
  • Peter Ternovšek – za Borštnikov prstan, Časopis BS, 2006, v pripravi za Katalog BS 2007.
  • Ivan Mrak: Mrakovo izjavljanje tragičnosti (V tisku, Dokumenti SGM, 2007)
  • Krištof Zupet, Mrakov sopotnik. ( v: Dokumenti SGM, 2007).
  • Umetnost je samo ena in nedeljiva in je izraz duha. Art is Unique and Indivisible and the Expression of the Spirit. (obj. v: Zlata paličica 2007 / 12. bienalni mednarodni festival igranih predstav za otroke in mlade poklicnih gledališč, poklicnih gledaliških skupin in posameznikov = 12th Biennial International Festival of Theatrical Performances for Children and Young People Produced by Professional Theatres, Groups and Individuals. - Ljubljana : Javni zavod Gledališče za otroke in mlade - GOML, 2007. Str. 11-13.
  • Zvočni arhiv Slovenskega gledališkega muzeja. Posebni članki. Spletna stran SiGledal, 2007.
  • Peter Ternovšek, Borštnikovo srečanje (serijska publikacija), MB, 2007.
  • Igralski sij, Borštnikovo srečanje (serijska publikacija), MB, 2008, str.116 – 127.
  • Oresteja 68: pojasnilo/zagovor. Monografija Oresteja 68, str. 374-282.
  • Saša Miklavc. V spomin. GL MGL, št. 4, (serijska publikacija 2008/2009), Ljubljana 2008, str. 66-68.
  • Za razvoj teatrološke misli. Dvajsetletno obdobje razcveta. O urednikovanju Dušana Tomšeta. GL MGL, št. 4, (serijska publikacija 2008/2009) Ljubljana 2008, str. 74 – 89.
  • Popotovanje skozi gledališki čas. Gledališki dnevniki, I. del. Obj. na spletni strani SiGledal, 2008, 2009 (31 literariziranih esejističnih dnevnikov).
  • Šefka Drloc, ustvarjalka našega časa (Esej). Serijska publikacija: Prešernovi nagrajenci, MzK, 2009.
  • 39. Teden slovenske drame, Kranj: Prihodnost festivalov v mednarodnih povezavah (Slovenski center Mednarodnega gledališkega inštituta – SC ITI, TDS, ZDUS, mednarodna udeležba) Kranj, 28. 3. 2009.
  • Peter Musevski, igralski portret. Esej v serijski publikaciji: Prešernovi nagrajenci, MzK, 2010.
  • Refleksije v prispodobi – bilo je davno nekoč….(Nedokončana vinjeta o pravljici teatra Mini: nekoč sta živela…). Zbornik ob 10-letnici Mini teatra, 2010.
  • 1971 – 2010, 40. Teden slovenske drame. Zbornik TSD, 2010.
  • »Kaj hočemo, treba je živeti!«. Dramaturški in teatrološki fragmenti – A. P. Čehov ob premieri Strička Vanje. GL, SNG NG, 2010.
  • 45 let Borštnikovega srečanja. Utrinki. Zbornik BS 2010 (serijska publikacija), 2010.
  • Slovensko ljudsko gledališče Celje. Ustvarjalni in gledališki izzivalni nemir v knežjem mestu. Celjska dramaturgija, (uvod), GL SLG Celje, str. 1-15, 2010.
  • Celjska dramaturgija I.del,1950/51 – 1980/81. Nove sodobne smeri slovenske dramaturgije in repertoarni umetniški izzivi. GL SLG Celje, 2011, str. 1-23..
  • Celjska dramaturgija II.del, Gledališka snovanja v letih 1980/1981 – 1999-2000,Celjska dramaturgija – slovenski osamosvojitvi naproti. GL SLG Celje, 2011.
  • Grenki sadeži in nihova pravica do nove slovenske avantgarde! (ob uprizoritvi Milan Jesih: Grenki sadeži pravice, SNG NG). GL SNG NG, 2011, str. 9-15.
  • Celjska dramaturgija 2000-2010. III.del: Gledališka snovanja v prvi dekadi tretjega tisočletja: nove sodobne smeri slovenske dramaturgije in novi repertoarni umetniški izzivi. Gledališki list SLG Celje, 2020/2011, št. 7. 2011. V sredici, str. 1-26.
  • Gledališki entuziazem Petra Božiča. Peter Božič, Pekarna in eksperimentalna gledališča. V : Še preden se je začel svet – Peter Božič, človek gledališča. Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, št. 87, let. 48, 2011, str. 107-244.
  • Gledališke in teatrološke refleksije. Esej o Šentjakobskem gledališču. (Zbornik: Šentjakobsko gledališče Ljubljana, 90 let: 1921-2011; Prispevki k zgodovini, 2011; str. 16-25).
  • Kostumsko razkošje in barvno bogastvo gledaliških kreacij Alenke Bartl, Alenka Bartl, kostumografka, Katalog k pregledni razstavi -knjižna izdaja, SGM 2012, str. 41-45.
  • Premišljevanja o lutkovni sezoni 2010/11, Slovenski gledališki letopis, 210/11, SGM 2012, str.29-35.
  • Dušan Moravec, gledališki portretist, Pogledi na delo Dušana Moravca, Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja, 2012, str. 93 – 127.
  • O aktualnostih gledališke sezone 2011/2012, Slovenski gledališki letopis, Spremne interpretacije. Ljubljana, SGM 2013, str. 7-17.
  • Vinjeta za Petra. Esej. Zloženka ob razstavi Peter v NUK (30. december 1932–10. julij 2009). Januar 2013.
  • Dramski menuet. Študija o dramskem snovanju in gledaliških uprizoritvah dramskih besedil Vitomila Zupana ob njegovi 100 letnici rojstva v: Vitomil Zupan. Važno je priti na grič. Življenje in delo Vitomila Zupana (1914-1987). Pričevanja in raziskovanja, Ljubljana, MK 2014, str. 291-313.
  • Fleur de Marie (Esej). V : Voja Soldatović, reditelj, Novi Sad: 2016 , str. 31-46.
  • Babič, Jože (1917–1996). Slovenska biografija – Novi slovenski biografski leksikon. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.
  • Bermež, Janez (1935–). Slovenska biografija – Novi slovenski biografski leksikon. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.
  • Baloh, Miha (1928–). Slovenska biografija – Novi slovenski biografski leksikon. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.
  • Franci Križaj: v varnem pristanu ustvarjalnega nemira. Gledališka vinjeta. (Ur. Ana Perne). Ljubljana: 2017, Slovenski gledališki inštitut. Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, let. 54, št. 96.
  • Polona Vetrih, slovenska igralka. Portret igralke. V: zloženka ob nastopu igralke v Združenih narodih, New York, 2019.
  • Jože Babič. Babičevo avantgardno gledališče. V: Osebnosti slovenskega gledališča. Razprava. Življenja in dela; 21. Biografske študije. Urednica Mateja Ratej. Ljubljana: ZRC SAZU, 2019, str. 9-22.
  • Vprašanja o slovenski lutkovni dramaturgiji. Esej-refleksija. SiGledal, portal slovenskega gledališča, 2019.
  • In memoriam: Ljerka Belak, V: GL MGL, 2021/22, str. 35 – 37.

Predavanja, referati, simpoziji, predstavitve (izbor)

  • Ob stoletnici Šentjakobskega gledališča, Znanstveni simpozij ob stoletnici Šentjakobskega gledališča, Prešernova dvorana SAZU, september 2021,
  • O Miletu Korunu in njegovi uprizoritvi Matička v ŠGL leta 1996
  • Članica programskega odbora (z dr. O. Lutharjem in dr. R. Andresom), Znanstveni simpozij ob stoletnici Šentjakobskega gledališča, Prešernova dvorana SAZU, september 2021
  • Jože Babič in njegovo avantgardno gledališče, simpozij Borštnikovo srečanje, Maribor, 2018.
  • Alternativni gledališki tokovi: avantgarda Jožeta Babiča in Petra Božiča. Ptuj: Stara steklarska/Teater III, 4. 1. 2018
  • O pečatu, ki so ga ruski emigranti pustili v slovenskem gledališkem prostoru in Marija Nablocka. (V sodelovanju z urednikoma Ruskega albuma: ddr. Igor Grdina, zgodovinar in kulturni zgodovinar in dr. Neda Pagon.) Ljubljana: Klub Krka, 19. 4. 2017.
  • Ruska Ljubljana: Vpliv ruskih emigrantov na slovensko ustvarjanje: o ruskih umetnikih, emigrantih, katerih ustvarjanje je oplemenitilo  slovenske gledališke, baletne in glasbene odre. O legendarni gledališki igralki Mariji Nablocki, misli posvečene tudi koreografinji Aleksandri Balašovi, balerini  Jeleni Poljakovi in drugim umetniškim ustvarjalcem ter humanistom. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut: 26. 8. 2017.
  • Peter Božič: »Še preden se je začel svet«, referat. »Prekvasenje« slovenske dramatike in gledališča, simpozij o dramatiki in gledališču Petra Božiča. Slovensko mladinsko gledališče in Slovenski gledališki muzej, 11. 3. 2010.
  • 39. Teden slovenske drame, Kranj: Prihodnost festivalov v mednarodnih povezavah (Slovenski center Mednarodnega gledališkega inštituta – SC ITI, TDS, ZDUS, mednarodna udeležba) Kranj, 28. 3. 2009.
  • Slovenske gledališke uprizoritve drame Slavka Gruma Dogodek v mestu Gogi in dve tuji uprizoritvi (lutkovna v Minsku). Akademija za gledališko umetnost in teatrologijo Janačkove univerze v Brnu (Češka republika). Predavanje dopolnjeno s fotografskimi in video posnetki za študente vseh letnikov dramaturgije/teatrologije in študente podiplomskega študija. April 2008.
  • Slovenski gledališki muzej, Ljubljana: Simpozij ob stoletnici dramatika Ivana Mraka: Mrakovo izjavljanje tragičnosti, SGM, 28. 9. 2006.
  • Zlin, Setkání 2006 Stretnutie, 11. mednarodni gledališki festival, 8.-13. maj 2006. Kratka predstavitev slovenske sodobne dramatike. (Povzetek izjavljanja objavljen v: katalog Setkanie, št. 6, Zlin 2006.
  • SAZU: Med spominom, gledališčem in literaturo. Vinjeta za Bratka Krefta. Referat na simpoziju ob 100 letnici rojstva . Ljubljana, 9.-10. februar 2005. Objavljeno v: Dissertationes, SAZU , Lj., 2005
  • Borštnikovo srečanje, Maribor: Slavko Jan, režiser in igralec. Študija iz gradiva posnetega na zvočnih nosilcih. Maribor, 28. 10. 2004. Objavljeno v: Slavko Jan (1904-1987), Slavko Jan. Iz ohranjenih zvočnih zapisov; Dokumenti SGM, št. 81, letnik 41, Ljubljana 2005, str. 187 – 220.
  • Fenomen Žogice Nogice v slovenskem lutkovnem gledališču in gledališču za otroke. Strokovni simpozij o delu in ustvarjalnosti dr. Jana Malika. Chrudim, Republika Češka, 30.06.-2.07.2004. (Predstavitev v nemškem jeziku in povzetek v angleščini. Prevod besedila v češčino.)
  • Konstanz-Bregenz-St. Gallen: Dobrodošli v evropski zvezi:srečanje in konferenca gledaliških ustvarjalcev v gledališčih za otroke in mlade Triangel iz Nemčije, Avstrije in Švice ter desetih novih članic EU. Predstavitev slovenskega gledališkega ustvarjanja za otroke-gledališče in dramatika. 10.-13.06.2004. (V nemškem jeziku.)
  • Sterijevo pozorje 2004: Images and Reflections of America in the Modern Theatre
  • Sterijevo pozorje 2004: Contemporary and new American drama on the Slovene stages towards the end of the 20th and the beginning of the 21st century– an interaction of creative, artistic, dramatic, theatrical and intellectual challenge. A critical presentation of Everyman in his unequal conflict with society as a social, aesthetic and ethical reality. Novi Sad, Srbija, 27.05.2004.
  • Pedagoško delo Lojzke Žerdin, seminar za zgodovino gledališča na AGRFT, 17.04.2003.
  • Zvočni arhiv Slovenskega gledališkega muzeja. Simpozij ob 50 letnici SGM, 29. nov. 2002. Objavljeno v: Vidiki slovenske gledališke zgodovine, Dokumenti SGM , št. 79, letnik 39, Ljubljana 2003, str. 179-218.
  • O slovenski dramatiki in gledališču ali nedokončana zgodba o Antigoni, referat na strokovnem posvetu o Slovenski dramatiki, Borštnikovo srečanje 2000, Maribor: obj. v Slovensko gledališče in slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja, Dokumenti SGM, št. 78., letnik 38, Ljubljana 2002, str. 57-69., 2002. (angleški povzetek).
  • Aristofanove babe, (avtorica Andreja Inkret), gledališki list Theatron, 2000
  • Beseda - jezik - misel, Kolokvij o umetniškem govoru na AGRFT, Lj. 2000, Zbornik referatov
  • Pozdravljena, lutkovna gledališča sveta, UNIMA '92, Union de la Internationale de la Marionette, XVI kongres, 14.-19.6.1992, Ljubljana 1992, str. 9-10; obj. v: Programska knjižica, izšla v slovenščini in angleščini).
  • Kolokvij o umetniškem govoru, Univerza v Ljubljani, 13. april 2000; predavanje objavljeno v Zbornik; Univerza v Ljubljani – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana , 2000, ISBN 961-6269-01-1.
  • Lutka in slovenski razumnik I, II, III, Škrat, revija za vzgojo in izobraževanje, Trst, 200/2001.
  • Gledališka snovanja v Novi Gorici, Primorsko dramsko gledališče, Monografija, Nova Gorica 1994, str. 12 – 15.
  • Lutka in slovenski inetelektualec, 29. festival otrok in umetnost, predavanje in objava besedila v: Lutka v prostoru in času, Maribor, 1991, str. 14-16.

Sodelovanje s festivali, članstvo v žirijah in komisijah

Slovenski lutkovni in gledališki festivali ter strokovne komisije

  • 2021 Strokovna komisija za podelitev Klemenčičeve nagrade in priznanja Jože Pengov.
  • 2019 Strokovna komisija za podelitev Klemenčičeve nagrade in priznanja Jože Pengov
  • 2018 Strokovna komisija za podelitev Klemenčičeve nagrade in priznanja Jože Pengov
  • 2017 Strokovna komisija za podelitev Klemenčičevih nagrad in priznanj Jože Pengov
  • 2016 Strokovna komisija za podelitev Klemenčičevih nagrad in priznanj Jože Pengov
  • 2015 Strokovna komisija za podelitev Klemenčičevih nagrad in priznanj Jože Pengov
  • 2011 Članica strokovne komisije MOL za scenske umetnosti
  • 2010 Članica strokovne žirije (predsednica) Dnevi komedije, Celje
  • 2010 Članica strokovne komisije MOL za scenske umetnosti
  • 2010 Članica žirije za izbor dramskega besedila za otroke in mlade Moja družina, LGL-DOM
  • 2010 Članica Strokovnega sveta SNG Maribor od oktobra 2010
  • 2010 Članica strokovne komisije Prešernovega sklada za uprizoritvene umetnosti.
  • 2009 Članica strokovne komisije, Festival komornega gledališča- SKUP, Ptuj.
  • 2009 Članica strokovne komisije Prešernovega sklada za uprizoritvene umetnosti.
  • 2008 Članica strokovne komisije Prešernovega sklada za uprizoritvene umetnosti.
  • 2007 Članica mednarodne strokovne žirije za podelitev nagrade »grand prix« na svetovnem festivalu TIBA 2007 (Mednarodna beograjska gledališka avantura), Beograd
  • 2007 Selektorica bienalnega festivala igranih predstav Zlata paličica, Ljubljana.
  • 2005 Strokovna svetovalka GOML (Gledališče za mlade in otroke).
  • 2005 Članica republiške maturitetne komisije za področje teorije in zgodovine gledališča, od. l. 2005.
  • 2006 Članica komisije za podelitev Borštnikovega prstana za življenjsko delo (dvoletni mandat / 2006-2008).
  • 2006 Članica strokovne komisije za podelitev Severjevih nagrad (ponovno imenovanje za štiriletni mandat: 2006 - 2009).
  • 2005 Zlata paličica 2005, bienalni mednarodni festival poklicnih gledališč z igranimi gledališkimi uprizoritvami za otroke in mlade. Selektorica.
  • 2004 Strokovna komisija za podelitev nagrad Sklada Staneta Severja (predsednica)
  • 2004 dalje: članica strokovnega sveta SNG Nova gorica.
  • 2003 Strokovna komisija ZDUS za priznanja za igralske stvaritve, predsednica žirije.
  • 2003 Strokovna komisija za podelitev nagrad Sklada Staneta Severja (predsednica) in slavnostni nagovor, 17. dec. 2003.
  • 2003 Članica žirije slovenskega festivala iger za otroke in mlade, Zlata paličica.
  • 2002 – 2005 Strokovna komisija za nagrade Sklada Staneta Severja (štiriletni mandat), predsednica.
  • 2002 Strokovna komisija ZDUS za priznanja za igralske stvaritve (za življenjsko delo in priznanji za dosežke v preteklem letu), članica.
  • 2001 40. srečanje gledaliških skupin Slovenije, Ljubljana, predsednica strokovne komisije
  • 2001 Linhartovo srečanje 2001, predsednica žirije
  • 2000 Slovenska dramatika, Borštnikovo srečanje, Maribor, referat Antigona.
  • 1998 Predsednica Komisije za podelitev Klemenčičeve nagrade za življenjsko delo (prejela Mara Kralj).
  • 1998 Klemenčičevi dnevi, slovenski lutkovni festival, Novo mesto.
  • 1995 Klemenčičevi dnevi, slovenski lutkovni festival, Novo mesto.
  • 1991 29. festival otrok in umetnost, Maribor, Lutka in slovenski intelektualec, referat.
  • 1977 Borštnikovo srečanje Maribor, predsednica strokovne žirije ZDUS.
  • 1976 Teden slovenske drame, Prešernovo gledališče Kranj, selektorica.
  • 1975 Borštnikovo srečanje Maribor, članica žirije ZDUS.
  • 1973 Srečanje malih odrov, Nova Gorica, članica žirije.

Tuji lutkovni in gledališki festivali

  • 1990 Članica mednarodne strokovne žirije na lutkovnem festivalu v Minsku.
  • 2007 Članica mednarodne strokovne komisije na gledališkem festivalu TIBA (Beograjska mednarodna gledališka avantura).

Mednarodno sodelovanje

  • 2006 Zlin, Češka, mednarodni gledališki festival; kratka predstavitev slovenske sodobne dramatike.
  • 2004 Praga - Chrudim, Češka republika, simpozij ob 100 letnici dr. Jana Malika. Referat: Fenomen Žogice Nogice v slovenskem lutkovnem gledališču in gledališču za otroke in mlade.
  • 2004 Sterijevo pozorje, mednarodni simpozij o sodobni ameriški dramatiki; referat Sodobna ameriška dramatika na slovenskih odrih. Novi Sad, Srbija.
  • 2004 ASSITEJ – International Association of Theater for Childern and Yung People) Dobrodošli v evropski zvezi, simpozij, Triangel, Nemčija, Švica, Avstrija, Am Bodensee.
  • 2004 Silkeborg, Theater for boern og unge, Danska, 18.-25. 4.2004.
  • 2001 FIA, svetovni kongres gledaliških in filmskih ustvarjalcev, Montevideo.
  • 2000 Predsednica mednarodne žirije za podelitev nagrade Mali princ LUTKE 2000 – mednarodni festival visokih lutkovnih šol in studijev Mednarodni lutkovni festival Minsk, Belorusija, SSSR, članica mednarodne žirije.
  • 1999 Čedad, strokovna in seminarska priredba predstave Dr. Faust Milana Klemenčiča v režiji Jelene Sitar in Igorja Cvetka. Dve predstavitvi, seminar, predavanje, demonstracija, predstavitev filmskega portreta. Čedad, Italija.
  • 1999 Mittelfest 99, prosa-musica-danza-poesia.arti visive marionette e cinema della Mitteleuropa, Čedad 1999: Dr. Faust in Milan Klemenčič, marionetno gledališče.
  • 1998 LUTKE 98' umetniška voditeljica mednarodnega lutkovnega festivala.
  • 1995 LUTKE '95, predsednica programskega odbora mednarodnega lutkovnega festivala.
  • 1992 UNIMA – Mednarodna lutkovna zveza , svetovni kongres v Ljubljani, 1992. 16. mednarodni lutkovni kongres in festival, Ljubljana, 1992, članica programskega odbora.
  • 1979 Theater der Welt, Stutgart, Nemčija, O evropski sodobni dramatiki – sodobna slovenska dramatika), Omizje.

Mednarodno sodelovanje – mednarodni lutkovni in gledališki festivali

Besedilne predstavitve lutkovne ustvarjalnosti v LGL in Republiki Sloveniji in tujini


  • 2008 Gent, Belgija, Tinček petelinček
  • 2006 Zagreb/PIF, Hrvaška, Tinček petelinček
  • 1999 Mexico City, Mehika, Tacamuca
  • 1998 Gorica Italija, Stotisočnoga
  • 1997 Dunaj, Avstrija, Lutke iz košare
  • 1997 Ancona, Italija, mednarodno lutkovno srečanje, VDV, Dr. Faust.
  • 1996 Teheran, Iran, Mednarodni lutkovni festival, VDV.
  • 1996 Šibenik, Hrvaška, Festival otroka, Hočete peti z mano/Osama.
  • 1996 Split, Hrvaška, mednarodno lutkovno srečanje, VDV, Sapramiška.
  • 1996 Praga, Češka, mednarodno lutkovno srečanje, Dr. Faust, Stotisočnoga.
  • 1996 Gorica, Italija, mednarodni lutkovni festival, Dr. Faust.
  • 1996 Dunaj, Avstrija, ASSITEJ, mednarodno kulturno srečanje gledališč, lutkovnih gledališč, knjižnih predstavitev pod pokroviteljstvom UNESCA, Nekoč je bil kos lesa.
  • 1995 Zagreb, festival Eurokaz, Ime na koncu jezika.
  • 1995 Reka, Hrvaška, VDV.
  • 1995 Ostrava, Češka, mednarodni lutkovni festival, Jajce, Nekoč je bil kos lesa
  • 1995 Maxico City, Mehika, mednarodni lutkovni festival, Sapramiška.
  • 1995 Mainz, Frankfurt, Nemčija, Sapramiška.
  • 1995 Lizbona, Portugalska, Festival Atlantico, Ime na koncu jezika
  • 1995 Bratislava, Slovaška, mednarodni lutkovni festival, Dr. Faust.
  • 1995 Barcelona, Puerto la Cruz, Venezuela, Kozlovska sodba v Višnji gori, Sapramiška.
  • 1994 Zagreb, Hrvaška, PIF, VDV.
  • 1994 Šibenik, Hrvaška, Festival otroka, Jajce.
  • 1994 Reka, Hrvaška Dr. Faust, Sapramiška.
  • 1994 Maastricht, Nizozemska, Faust festival, Dr. Faust.
  • 1994 Dodrecht, Nizozemska, Nekoč je bil kos lesa.
  • 1993 Zagreb, Hrvaška, PIF, Hudič in pastir.
  • 1993 Seul, Chunchon, Južna Koreja, Sapramiška.
  • 1993 Budimpešta, Madžarska, Nekoč je bil kos lesa.
  • 1992 Lahore, Pakistan, Kozlovska sodba v Višnji gori, Sapramiška.
  • 1992 Gent, Belgija, Stvarjenje.
  • 1991 Beograd-Zemun, festival monodrame in oantomime, Nekoč je bil kos lesa
  • 1990 Sarajevo, Bosna in Hercegovina (Jugoslavija), Kdo je ubil sonce…
  • 1990 Minsk Belorusija, mednarodni lutkovni festival, Lizistrata.

Drugi festivali in mednarodna sodelovanja

  • Sodelovanje z gledališkimi uprizoritvami iz repertoarja LGL 1989-1999.
  • Sodelovanje v tujih gledališčih s SNG Drama Maribor (1987-1989) ČSR, NDR.
  • Gostovanje in predstavitev na sodelovanju MGL na tujih festivalih in gledališčih v času od 1975-1987. (Sterijevo pozorje, jugoslovanski gledališki festival,Wroclaw, Poljska)
  • Študijsko izpopolnjevanje v času od 1975-1980: Moskva, Leningrad, Berlin, London, Pariz (dvotedensko ali mesečno).
  • Lutkovni simpoziji v Minsku (mednarodni lutkovni festival in simpozij), v Zagrebu (PIF), v Šibeniku (predstavitev lutkovne ustvarjalnosti v Sloveniji), Ostrava (referat o sodobni slovenski lutkovni literaturi), Teheran (kratek predstavitveni referat o slovenski lutkovni gledališki kulturi na Slovenskem).

Bivanje v tujini

  • 2009 Novi Sad. Simpozij. Vabljeni gost.
  • 2007 Novi Sad, Sterijino pozorje. Vabljeni gost.
  • 2006 Zlin. Mednarodni gledališki festival in simpozij. 10 dni. Vabljeni gost.
  • 2005 Assitej – Nemčija. Mednarodni simpozij in srečanje s predstavniki desetih državnih odborov ASSITEJ ob vstopu novih članic v EU.
  • 2004 Mednarodni festival gledališč za otroke in Mlade. Silkeborg.Danska.
  • 1986 Annecy - Ženeva – Avignon. (Vabljeni gost)
  • 1984 Zahodni Berlin, Stuttgart (Theater der Welt). Štipendija KSS in LKS (15 dni).
  • 1984 Krakow, Varšava, Dresden, vzh. Berlin (Denarno omogočilo MGL, KSS).
  • 1976 Moskva – Leningrad. Študijska pot v moskovska in leningrajska gledališča, ogledi predstav, teoretični razgovori, udeležba na vajah: Tagnjka, gledališče Im Gorkega…) Vabilo VTO (Moskva) in SUDUJ (Beograd).
  • 1975 Francija. Gledališko popotovanje po francoskih festivalskih mestih (Nancy, Pariz, Avignon, Nantes).
  • 1974 London. (mesec dni ogledov gledaliških predstav in spoznavanje sodobne dramaturške misli). (Kont. Oseba: igralec Franček Drofenik)
  • 1973 Benetke. Seminar za zgodovino gledališča (ITI, FIRT, prof. Filip Kalan Kumbatovič, prof. dr. Primož Kozak). Štipendija.
  • 1972 Benetke. Seminar za zgodovino gledališča (ITI, FIRT, prof. Filip Kalan Kumbatovič). Štipendija.
  • 1971 Dunaj, poletni semester - ogled predstav dunajskih gledališč, Gledališkega muzeja in arhivov (preko AGRFT in prof. Filipa Kalan Kumbatoviča).
  • 1970 Moskva – Leningrad. Mesec dni študijskih ogledov gledaliških predstav, vaj v posameznih gledališčih (prof. Borjana Prodanović, pred. režije na beograjski Akademiji, Roza Abramova (asistentka režiserja Tovstonogova v Leningradu, A. Zavadcki in J. Smuktonovski, Moskva).
  • 1969 Bratislava. Študij slovaškega jezika; štipendija SAS, pridobitev spričevala (tudi lektorat na FF Ljubljana)
  • 1968 Bratislava. Študij slovaškega jezika; štipendija SAS (Studia Academica Slovaca). Študij bil prekinjen v avgustu zaradi znanih dogodkov.

Razstavna dejavnost

  • 2013 Razstava Peter posvečena 80 letnici rojstva Petra Božiča. Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, 10. januar 2013. (Sodelovanje; avtorici razstave dr. Ines Vodopivec in Maša Oliver). Nagovor ob odprtju razstave na 48. Borštnikovem srečanju, Maribor, 18. oktober 2013.
  • 2010 Pdf.gif 45 let Borštnikovega srečanja. Info.png Pregledna razstava. Maribor (avtorica razstave)
  • 2002 Odsevi slovenske dramatike v MGL. Maribor, Borštnikovo srečanje 2002 (avtorica razstave)
  • 2002 Bela Krizantema na srebrnem rebru, odsevi slovenske dramatike v Mestnem gledališču ljubljanskem, maj, junij 2002, (avtorica razstave)
  • 2002 Odsevi slovenske dramatike upodobljene na plakatu, razstavni prostor Kresija, Ljubljana, junij 2002, (avtorica razstave)
  • 1978 - 1985 Programski izbor likovne razstavne dejavnosti v Foyerju MGL

Predstavitve Mali oder – Foyer MGL

1980 – 1986 (izbor)

  • Recital slovenske poezije (izbor).
  • Slovenska pesem (izbor).
  • Mačja igra (monodrama).
  • Slavko Kvas, Pesniška zbirka.
  • Tone Kuntner, Moja Hiša, pesniška zbirka.
  • Žarko Petan, Pesmi, Aforizmi.
  • Mirko Zupančič, Pesmi, pesniška zbirka, drama (ob njegovi 60 letnici)
  • Vernissage Milan Jesih, Pesmi, prevodi, dramatika.
  • Mirko Zupančič, Pesmi.

Zapisi na zvočnih nosilcih

Dramaturške razčlembe

  • 1. Gregor Strniša, Ljudožerci, 28. 10. 1976, trajanje: 25,50 min, 28. 10. 1976, trak št. PR 277/2
  • 2. Eduardo de Filippo, Sobota, nedelja, ponedeljek, 14.11.1975, trajanje 45 min, trak. št PR 271
  • 3. Alaan Ayckbourn, Samemu ni dobro biti, 21. 1. 1976, 4.25 min, trak. št. PR 274
  • 4. Pavle Lužan, Sreča nikdar opoteča, 4. 11., 10.11, 1976, trajanje 29, 45 min. trak št. PR 276/A
  • 5. Avgust Strindberg, Smrtni ples, 29. 11. 1975, trajanje 1 ura , 3,45 min, trak št. PR 272
  • 6. Jean Anouilh, Povabilo v grad, 14. 9. 1977, trajanje 50 min, trak št. PR 285
  • 7. Slavomir Mrožek, Grbavec, 17. 10. 1978, trajanje, 27, 50 min, trak. št. RPb 292
  • 8. Ivo Brešan, Smrt predednika hišnega sveta, 12. 6. 1979, trajanje 3,44 min, trak št. RP 299
  • 9. Jean Paul Sartre, Zaprta vrata, 19. 16. 1979, trajanje 11,23, trak št. 298
  • 10. Mihail Bulgakov – Žarko Petan, Pasje srce, 5. 2. 1979, trajanje 11 min, trak št. RP 291
  • 11. Jean Giradaux, Za Lukrecijo, 20. 10. 1980, trajanje 35 min, trak št. RP 302
  • 12. Franz Xaver Kroetz, Človek Meier, 15. II. 1980, trajanje 35, 54 min, trak št. RP 301
  • 13. Dragan Tomić, Razpotje, 15. 6. 1981, trajanje 21 min, trak št. RP 311
  • 14. Tone Partljič, Nasvidenje nad zvezdami, 28. 9. 1981, trajanje 6,30, trak št. RP 3
  • 15. Arnold Wesker, Karitas, 2.2. 1983, trajanje 26 min, trak št. RP 325
  • 16. Avgusto Boal, S pestjo proti nožu (Z golo pestjo na rezilo noža), 14.11. 1983, trajanje 15, 25 min, trak št. RP 332
  • 17. Mark Medoff, Otroci manjšega boga, 28.5. 1984, trajanje 17,20, trak št. RP 334
  • 18. Jože Javoršek, Dežela gasilcev, 25. 10. 1984, trajanje, 6, 34 min RP 336
  • 19. Rainer Werner Fassbinder, Grenke solze Petre von Kant, 15. 4. 1985, trajanje 37,10 min, trak št. RP 331
  • 20. Heinrich von Kleist, Razbiti vrč, 11. 1985, trajanje 45,05 min, trak št. RP 341
  • 21. Lars Noren, Demoni, 4.5.1986, trajanje 28 min, trak št. RP 309/X

Radijski esej

  • 22. Pogovor s Srečom Špikom (igralec), Tretji program vam predstavlja, serija Tudi to je gledališka predstava, 20.11. 1993, trajanje 40,50 min, trak št. G-30991
  • 23. Pogovor s Frančkom Drofenikom (igralec), Tretji program vam predstavlja, serija Tudi to je gledališka predstava, 22.5.1993, trajanje 36,50 min, trak. št. G-14978
  • 24. Pogovor z Aldom Kumarjem (skladatelj), Tretji program vam predstavlja, serija Tudi to je gledališka predstava, 16. 6. 1994, trajanje 32,05 min, trak št. G-32037
  • 25. Pogovor z Matijo Milčinskim (režiser), Tretji program vam predstavlja, serija Tudi to je gledališka predstava, trajanje 40.45 min, 18.12.1993, trak št. G-31242
  • 26. Pogovor z Evaldom Flisarjem (dramatik), Tretji program vam predstavlja, serija Tudi to je gledališka predstava, 19. 2. 1994, trajanje 39,23 min, trak št. G-9305
  • 27. Pogovor z Lojzko Žerdin (koreografinja), Tretji program vam predstavlja, serija Tudi to je gledališka predstava, 19.3. 1994, trajanje 45.45 min, trak. št. G-31514
  • 28. Pogovor z Janjo Korun (scenografinja in kostumografinja), Tretji program vam predstavlja, 16.4. 1994, serija Tudi to je gledališka predstava, trajanje 43.10, trak št. G-31675
  • 29. Pogovor z Berto Bojetu (igralka, pesnica, pisateljica), Tudi to je gledališka predstava
  • 30. Pogovor z Vasjo Predanom (gledališki kritik), Tretji program vam predstavlja, serija Tudi to je gledališka predstava, 21.5.1994, trajanje 37,25 min, trak št. G-31911
  • 31. Jurij Souček, Borštnikovci, Tretji program vam predstavlja, 21.1. 1995, trajanje 39,20 min, trak št. G-33231
  • 32. Borštnikovci, Mira Sardoč, Tretji program vam predstavlja, 15.10.1994, trajanje 36,10 min, trak št. G-32570
  • 33. Borštnikovci, Zlatko Šugman, Tretji program vam predstavlja, 17.9. 1994, trajanje 43,40 min, trak št. G-32382
  • 34. Borštnikovci, Štefka Drolc, Tretji program vam predstavlja.
  • 35. Borštnikovci, Milena Muhič, Tretji program vam predstavlja.
  • 36. Zvočni arhiv SGM, Antgonina nedokončana simfonija, dokumentarni radijski esej o dokumentih zvočnega arhiva SGM, 23. 12. 2002.
  • 37. Koreografinja, plesalka in pedagoginja Lojzka Žerdin, radijski esej, III. program, program ARS, Radio SLO (prvi del), 17.03.2003 (40 min) Radijski esej.
  • 38. Koreografinja, plesalka in pedagoginja Lojzka Žerdin, III. program, program ARS, Radio SLO, 24.03.2003 (40 min). Radijski esej. Radijski esej.
  • 39. Fenomen Žogoce Marogice v slovenskem gledališču, III. program, program ARS, Dvignjena zavesa, 11.10.2004 (30 min). Radijski esej. I. del.
  • 40. Fenomen Žogice Marogice v slovenskem gledališču, III. program, program ARS, Dvignjena zavesa, 19.10.2004 (25 min). II. del.
  • 41. Vinjeta za Vladimirja (Vladimir Kocijančič), 30 let Dvignjene zavese; III. program, program Ars, 27.12.2004 (60 min). Radijski esej. I. del.
  • 42. Vinjeta za Vladimirja (Vladimir Kocijančič), 30 let Dvignjene zavese; III. program, program Ars, 3.10. 2005 (30 min). 3.01.2005. Radijski esej, II. del.
  • 43. . Hoja za spominom. Igor Lampret Bice. Dvignjena zavesa, III. progra, Program Ars. (30 min) 27. 11. 2006.
  • 44. (Esej o Danetu Zajcu): Pesniku ne preostane drugega, kot da zapisuje svoje poraze in navidezne zmage v igri, za katero si velikokrat domišlja, da jo vodi in sam povzroča. V trenutku spoznanja zapišeš zarotitveni obrazec, naslovljen na nenavzočega povzročitelja tvoje mišnice.

(Dane Zajc, Poezija in drama), RA Slo, 2007.

Sodelovanje pri nastajanju dokumentarnih oddaj - izbori zvočnih posnetkov iz zvočnega arhiva SGM

(sekundarno gradivo)


  • Dominik Smole: Ob uprizoritvi Krsta pri Savici (režija Meta Hočevar - posnetek intervjuja za tv SLO, okt. 2003).
  • Sodelovanje pri oblikovanju 2. radijske oddaje o Mariji Veri (avtorica B. Pušić, redaktor A. Jelen) – sekundarno – izbor zvočnega posnetka Marije Vere v vlogi Vrze (2003) iz zvočnega arhiva fonoteke SGM, Radio Slovenija, III. program, program Ars, junij 2003.
  • Sodelovanje pri oblikovanju oddaje 75 let slovenskega radia; 5. oddaja Silva Danilova, … (avtor Peter Zobec) – sekundarno - izbor zvočnega gradiva iz fonoteke SGM o delovanju Silve Danilove (sept. 2003). Radio Slovenija, 1. program, sept. 2003.
  • Izzivi (TV oddaja) Ob 200 letnici prve uprizoritve igre za mlade (Dvoje izročil, gledališko : Zois - Kopitar –Vodnik in lutkovno izročilo: lileki –Niko Kuret. Januar 2004.
  • Dokumentarne oddaja o A. T. Linhartu – sekundarno gradivo - izbor zvočnega arhiva iz fonoteke SGM (avtor besedila: Ivo Svetina, režiser: Aleš Jan), ob razstavi A. T. Linhart. V Radovljici: izbor scen in besedila iz lutkovne uprizoritve Ta veseli dan ali Matiček se ženi, rež. Vito Taufer.
  • Dare Ulaga, vrtnar z igralstvom v srcu. Rež. Slavko Hren, TV SLO, 2009.
  • Srečno, Monte Carlo. Celovečerni dokumentarni film o majhnem študentskem prostoru vseh generacij študentov na AGRFT. Režija Martin Srebotnjak. Slovenija, 2017.
  • Vse je enkrat 1., portret Iva Svetine, dokumentarni portret - film, režija Boštjan Vrhovec, 2018/2019. Dokumentarni program tv Slovenija. (4d.rtvslo.si-arhiv-dokumentarni).

Drugo

  • Vsebinska zasnova, besedilo in uredništvo spletnih strani LGL (1998-1999-2000)
  • Izbor likovnih razstav v MGL (oblikovanje, Marko Maher in Janez Lenarčič): predstavitev osmih slovenskih slikarjev.
  • Dominik Smole: Ob uprizoritvi Krsta pri Savici (režija Meta Hočevar -posnetek intervjuja za tv SLO, okt. 2003).
  • Sodelov. pri oblikovanju 2. radijske oddaje o Mariji Veri (avtorica B. Pušić, redaktor A. Jelen) – sekundarno – izbor zvočnega posnetka Marije Vere v vlogi Vrze (2003) iz zvočnega arhiva fonoteke SGM, Radio Slovenija, III. program, program Ars, junij 2003.
  • Sodelov. pri oblikovanju oddaje 75 let slovenskega radia; 5. oddaja Silva Danilova, … (avtor Peter Zobec) – sekundarno - izbor zvočnega gradiva iz fonoteke SGM o delovanju Silve Danilove (sept. 2003). Radio Slovenija, 1. program, sept. 2003.
  • Izzivi (TV oddaja) Ob 200 letnici prve uprizoritve igre za mlade (Dvoje izročil, gledališko : Zois - Kopitar –Vodnik in lutkovno izročilo: lileki –Niko Kuret. Januar 2004.
  • Sodelov. pri oblikovanju dokumentarne oddaje o A. T. Linhartu – sekundarno- izbor zvočnega arhiva iz fonoteke SGM (avtor besedila: Ivo Svetina, režiser: Aleš Jan).
  • (V štud. letu 2001/2002 na pobudo »ustanovnih« članov , ki so pripravljali učni program za Slovenistiko na Politehniki v Novi Gorici pripravila tudi izhodišča in predlog študijskega programa za predmet Uprizoritvena umetnost, ki je sicer doživljal spremembe, predvsem zato, ker ni ohranjal »pozicije« temeljnega, marveč izbirnega predmeta.)
  • Tok, tok, tok - teater, delovanje in program Šentjakobskega gledališča. Ljubljana, Trubarjeva hiša literature, 30. 1. 2013.

Pedagoški programi

  • Opravila recenzentsko delo (skupaj z dr. Andrejem Inkretom) za študijski program Teorija in zgodovina drame in gledališča , Predmetni izpitni katalog za splošno maturo. DIC, Ljubljana, 2005, 2006, 2007, dopolnjen ponatis, v veljavi do šol. leta 2009/2010.
  • Zavod za šolstvo Republike Slovenije: strokovno sodelovanje pri dopolnjevanju in strokovnih opredelitvah učnega programa za srednje šole / Umetniška gimnazija, področje: gledališče.
  • V letu 2007, poletni semester : predavanja in vaje za predmet Slovenska uprizoritvena umetnost II na Univerzi v Novi Gorici na Fakulteti za slovenske študije Stanislava Škrabca, III. letnik, izbirni predmet.
  • Udalost v mestečku Goga jako udalost modernihho slovinskeho divadla. Divadelne historicka komparace a analyza pozoruhodnych inscenaci expresionisticke hry Slavka Gruma Udalost v messtečku Goga v nastudovani režisera Mila Koruna, režiserky/scenografky Mety Hočevar a choreografa Damira Zlatara Freye (s fografiemi a videozaznamy). Gledališka akademija JAMU, Brno, 2008.
  • Slovenska umetniška beseda /dramatika, izbor gledaliških uprizoritev na digitalnih nosilcih v slovenskih gledališčih, MK, 2007 (DVD), 2. del , 2009).
  • Programske iztočnice in utemeljitev za uvedbo programa Umetniške gimnazije dramsko gledališke smeri na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. 2013.


Članstvo v slovenskih in mednarodnih strokovnih gledaliških in muzejskih organizacijah

  • ITI (L'Institut International du Theatre - Unesco - vous serait reconnaissant de faire bon acceuil au portreur de cette carte)
  • ASSITEJ (The Interternational Association of Theatre for Children and Young People)
  • UNIMA (Slovenija in Union Internationale de la Marionnette)
  • SMS (Slovensko muzejsko društvo)
  • ZDUS (Združenje dramskih umetnikov Slovenije) do: 31.12.2011
  • DKTS (Društvo gledaliških kritikov in teatrologov) do: 31.12.2011

Nagrade

Viri in literatura

  • Enciklopedija Slovenije, 16. zvezek, MK, Ljubljana, 2002, str. 114.
  • Svetovni biografski leksikon (Luc Menaše), Ljubljana, 1994, str. 527.
  • Kdo je kdo za Slovence, Ljubljana, 1993, str. 119.
  • Osebnosti, Veliki biografski leksikon, MK, Ljubljana 2008, str. 365.

Dodatne opombe

V gledaliških in lutkovnih uprizoritvah, kjer je sodelovala kot teoretična in praktična dramaturginja, umetniški vodja ali v.d. umetniške vodje, med navajanimi bibl. podatki ni uprizoritev, ki so bile nagrajene na festivalih ali pa so posamezni igralci prejeli nagrade Prešernovega sklada, nagrade na Borštnikovem srečanju, Severjeve nagrade, nagrade ZDUS, na Sterijevem pozorju, na MESSU - Sarajevo, lutkovne uprizoritve pa na slovenskih festivalih in v tujini na mednarodnih/svetovnih lutkovnih festivalih.

V izbrani bibliografiji ni navedb časopisnih in revialnih prispevkov, prispevkov in objav v slovenskih lokalnih tiskanih in elektronskih medijih ali intervjujev, prav tako ne oddaj posnetih za RTV in RA Slo. (v arhivu Dela, Dnevnika in Večera so ohranjene skoraj vse bibliogr . enote, delno tudi z RTV SLO: npr. prispevki v: Portret Lojzeta Filipiča / 1975, Portret Naceta Simončiča / 1996, Neznani oder, Umetnost igre, Mile Korun v LGL, Portret Dareta Ulage... ). Ta seznam obsega še okoli 111 pomembnejših bibl. enot.

Posebni članki

Zunanje povezave


Popotovanje skozi gledališki čas. Gledališki dnevniki, I. del. Obj. na spletni strani SiGledal, 2008, 2009

Galerija