Vsebinske in stilistične smernice

Iz Geslo

Navajanje virov in bibliografije

Vedno navajajmo vire, iz katerih črpamo pri ustvarjanju novega članka. Citirajmo vire v skladu s sodobno in v arhivistiki in dokumentalistiki uveljavljeno metodo:

Priimek. Vejica. Ime. Dvopičje. Naslov dela. Pika. Kraj izdaje, dvopičje:
Izdajaltelj, vejica, leto izdaje, pika.

BIBLIOGRAFIJA: (Bibliografija Mileta Koruna je to, kar je Korun napisal) Primer bibliografije Mileta Koruna:

  • Korun, Mile: Režiser in Cankar. Ljubljana: Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 1997.

VIRI IN LITERATURA: (Viri in literatura pa so dela, iz katerih črpamo ali navajamo, ko pišemo o Korunu) Primer vira oz. literature:

  • Predan, Vasja: Kritikovo gledališče. Ljubljana: Slovenska matica, 1990.

Natančnost podatkov!

Vse, ki vnašamo podatke v "Wiki", prosim, da to počnemo dosledno, temeljito in ne površno. Je kar nekaj napak, takšnih in drugačnih. Zakaj je to pomembno (da jih ni)? - Prvi vnosi bodo predstavljali vzorčne članke. Domnevam, da jih bodo kasnejši uporabniki povzeli - kar je tudi smisel in namen. Zato, prosim: vso pozornost pri natančnosti in temeljitosti. Hvala. Samo 12:14, 27 december 2006 (CST)

Članki o uporabnikih

Predlagam, da vsak uporabnik naredi članek o sebi, npr. Uporabnik:Samo, kjer napiše nekaj bistvenih stvari o sebi, npr. kdo je, kaj počne, kaj ga zanima, leto rojstva, email, doda sliko itd. Anonimnost tovrstni enciklopediji, kot jo gradimo mi, ni v kakšno hudo korist, verjetno pa je prav in zanimivo vedeti, kdo ustvarja in bogati bazo. Samo 04:10, 22 november 2006 (CST)

Seznami člankov

Kadar naletimo na rdeč članek, ga spremenimo v modrega; Kliknimo nanj in glede na podobne članke naredimo predlogo. Na ta način se bo naslov članka vključil v seznam podobnih člankov, ti seznami pa so že sami po sebi informacija. Samo 04:10, 22 november 2006 (CST)

Tekstovne datoteke

Skušajmo se posluževati wiki sintakse v največji možni meri in tekstovne dokumente obešajmo na Wiki le izjemoma in le, kadar je to res neizogibno ( npr. pri dramah ipd.)

Tekstovne dokumente obešamo v poglavje Posebni članki pri vsakem ustvarjalcu, na katerega se vsebina dokumenta nanaša. Pri dramatikih pa, če gre za besedilo, v poglavju "Drame" v podpoglavju "Celotna besedila" (zgled: Zdenko Kodrič). Podobno ravnamo pri gledaliških hišah itd. Glej navodila Pomoč, zgled pri Strniši Samo 14:32, 27 december 2006 (CST)

Padajoče ali naraščajoče?

Kadar ustvarjalcem navajate vloge, režije, scenografije itd. predlagam, da to počnete padajoče, t.j. začenši z najnovejšimi stvaritvami. Tako bo v nadaljevanju najlažje dodajati nove, poleg tega pa bodo ustvarjalci predstavljeni najprej z najnovejšimi, šele kasneje pa z deli iz preteklih desetletij (zgled: Polde Bibič).