Za narodov blagor

Iz Geslo


Avtor: Ivan Cankar
Leto nastanka:
Žanr: Komedija
Krstna uprizoritev:
Prvi zabeležen datum uprizoritve: 16. april 1919, Slovensko stalno gledališče Trst

Objave

 • Za narodov blagor. Ljubljana, L. Schwentner, 1901

Prevodi v tuje jezike

 • Pro blaho národa. V Praze, Českoslovanská sociálná dem. strana dělnická, 1907
 • Za dobro naroda. V: Tri drame. Beograd, Državni izdavački zavod Jugoslavije, 1946. Prevod: Roksanda Njeguš
 • Za dobro naroda. V: Drame. Beograd, Prosveta, 1953. Prevod: Njeguš Roksanda
 • Pro blaho národa. Praha, Orbis, 1956. Prevod: Berkopec Oton
 • Za dobro naroda. Zagreb, Epoha, Beograd, Komerc-Union, 1968. Prevod: Njeguš Roksanda
 • Za dobro naroda. V: Drame. Beograd, Prosveta, 1968
 • Za dobro naroda. V: Drame. Sarajevo, Svjetlost, 1975. Prevod: Njeguš Roksanda
 • Za dobro naroda. V: Drame. Novi Sad, Matica srbska, 1977
 • Za dobroto na narodot. V: Drami. Skopje, Kultura, 1977
 • Za dobroto na narodot. V: Drami. Skopje, Kultura, 1986
 • Za dobroto na narodot. V: Drami. Skopje, Matica makedonska, 2008

Vir

 • Cobiss