Zavod Emanat


Predstavitev

Zavod, ki ga je leta 2006 ustanovila Maja Delak, je namenjen afirmaciji in razvoju plesa ter sodobne umetnosti. Njegove dejavnosti so odrska in avdio-video produkcija, založništvo in izobraževanje. Na področju produkcije se zavzema za inovativne avtorske pristope ter spodbuja umetniške izmenjave. Zavod skupaj s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana pripravlja Predpremiere, dogodek, na katerem svoje delo javno predstavljajo dijaki šole.

Produkcije

Nagrajene uprizoritve

Izobraževanje

Zavod Emanat ponuja neformalni program za izobraževanje, raziskovanje in samorazvoj na področju sodobnega plesa in uprizoritvenih umetnosti. Vključuje tako vsakodnevne treninge kot različne delavnice ter spodbuja raziskovanje in mednarodno mobilnost. Skupaj s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana zavod pripravlja projekt Pred-premiere, ki dijakom umetniške gimnazije omogoča javno predstavitev njihovega dela. S programom IDOCDE skuša zavod poskrbeti tudi za dokumentacijo pedagoških procesov, ki se sicer dogajajo v praksi.


Založništvo

Poleg produkcije se zavod ukvarja tudi z založništvom strokovne, esejske in pedagoške literature s področja uprizoritvenih umetnosti. Publikacije s poudarkom na plesu in dramatiki so združene v zbirko Prehodi, urednica zbirke pa je Maja Delak.

Zunanje povezave