Imaginarni

Iz Geslo


Predstavitev

Ustvarjamo, ker verjamemo, da je v tem času in prostoru, ki ga doživljamo kot brezobzirnega in ciničnega, v času, ko smo ljudje usmerjeni v lasten ego in iskanje dvomljive sreče, da je prav v takšnem času vredno in potrebno pripovedovati zgodbe o človeku . Z izbiro tekstov in snovi poskušamo poseči v bistvo vsega človeškega in pripovedovati o njegovem trčenju s svetom in drugimi ljudmi. Verjamemo, da tudi z umetniškim izražanjem skozi gledališki medij lahko vplivamo na gledalčev razmislek in doživljanje sveta okrog nas. V tem smislu smo idealisti in taki nameravamo tudi ostati.


IMAGINARNI je produkcijska hiša, ki jo je ustanovil igralec Primož Ekart in jo tudi vodi v umetniškem in produkcijskem smislu.


Sodelovali so z naslednjimi javnimi in zasebnimi zavodi ali festivali: Cankarjev dom, Mini teater, Bunker, SNG Drama Ljubljana, Borštnikovo srečanje, Teden slovenske drame, Zavod Mesto žensk, Kluže, Festival monodrame Ptuj, kulturni domovi po Sloveniji in Avstriji.

Produkcije

Februarja leta 2006 je Imaginarni v koprodukciji z Mini teatrom produciral predstavo Razsutje/Igre poslednjih dni, avtorja Neila LaButa, v režiji filmskega režiserja Janeza Lapajneta, kritika jo je označila kot predstavo, ki jo je treba videti.

V vseh treh igrah se LaBute ukvarja z nasiljem in zlom, ki sta prisotna v vsakdanjem življenju. Nasilje se udejanja zgolj v pripovedih/izpovedih akterjev. Vse tri zgodbe imajo obliko izpovedi, kjer povsem običajni, povprečni, ljudje govorijo o umorih, ki so ji storili, gledalec pa je postavljen v vlogo tistega, ki izpovedi posluša, postavljen je v vlogo partnerja, soigralca. Uprizoritev Razsutja je bila slovenska praizvedba tega teksta.


Imaginarni je februarja 2007, v koprodukciji s Cankarjevim domom produciral monodramo Poročena s seboj, v režiji in igri Primoža Ekarta. Predstava je dobila izjemne kritike in doživela odličen odziv občinstva, od februarja 2007 je bilo odigranih skoraj 50 ponovitev, zadnja ponovitev je bila odigrana februarja 2009.

Poročena s seboj je zgodba o Charlotte von Mahlsdorf, resnični osebi, transvestitu, ki se je rodil kot Lothar Berfelde (1928-2002) in je preživel tako nacizem Tretjega rajha, kot totalitarizem Vzhodne Nemčije. Biti drugačen od večine je povsod zelo težko, v totalitarnih sistemih je preživetje stvar iznajdljivosti, poguma in trdne odločenosti. Tudi zgodba o Charlotte von Mahlsdorf je bila prvič izvedena v slovenskem gledališkem prostoru.


V decembru 2007 je Imaginarni v partnerstvu z zavodom Bunker produciral krstno uprizoritev novega slovenskega dramskega teksta mladega avtorja Nejca Gazvode z naslovom Gugalnica, v režiji filmskega režiserja Janeza Lapajneta. Tekst je nastal na pobudo Imaginarnega in v sodelovanju z igralci. Uprizoritev je bila uvrščena v spremljevalni program festivala Teden slovenske drame v marcu 2008.


V oktobru 2008 je Imaginarni v sodelovanju s Cankarjevim domom produciral predstavo Ella, nemškega avtorja Heberta Achternbuscha, v režiji Primoža Ekarta in igri [Štefka Drolc|Štefke Drolc]] in Primoža Ekarta. Predstava je doživela odličen sprejem pri strokovni javnosti, medijih in publiki.

Zgodba o Elli je zgodba o ženski, ki je rahlo duševno zaostala ali kot se sama označi, »bebava«, in je zaradi te svoje mejnosti objekt fizičnega in duševnega zlorabljanja svoje okolice; je pripoved o tem, kako lahko ljudje brez zadržkov izkoriščajo naivnost in prostodušnost posameznika, ki je v neenakovrednem položaju že zato, ker je to ženska, ker je slaboumna, ker je socialno šibka; to je pripoved o Ellini poti skozi institucije, v katerih naj bi našla odrešitev, najde pa pekel; je zgodba o iskanju ljubezni in njenem pomanjkanju; je zgodba o kinu, toplem zavetju fikcije, kjer Ella vidi svetlobo in upanje; in je zgodba o edinem možnem izhodu iz takšnega življenja, izstopu skozi smrt.


V decembru 2008 je Imaginarni v sodelovanju s Cankarjevim domom in festivalom Mesto žensk produciral predstavo Zaciklani, avtorice Jane Shepard, v kateri igrata Petra Govc in Iva Babić. Zaciklani je igra o dveh mladih ženskah z različno spolno usmeritvijo in njunih predsodkih. Tudi Zaciklani je bila slovenska praizvedba tega teksta.


Maja 2009 je bila v Cankarjevem domu premiera Črnega kosa, izvrstnega teksta avtorja Davida Harrowerja, ki je bila obenem tudi prva uprizoritev tega odličnega teksta pri nas. Predstavo je režiral Rene Maurin, igrali so Iva Babić, Janez Starina in Lucija Tratnik.

Črni kos (Blackbird) Davida Harroverja, je začel svojo pot kot velik uspeh na Edinburškem Fringe festivalu, kmalu zatem pa leta 2007 prejel tudi prestižno nagrado Laurence Olivier za najboljše novo dramsko besedilo. Besedilo je kmalu po začetni, Edinburški izvedbi v režiji Petra Steina naletelo na izjemne odzive, tako občinstva kot tudi stroke.