Priznanje Vladimirja Kralja

Opis

Priznanje Vladimirja Kralja se podeljuje vsaki dve leti za kritiško in teatrološko delo v zadnjih dveh letih, ne glede na to ali gre za mlade ali že uveljavljene kritike in teatrologe. Priznanje podeljuje Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.

Kandidate za priznanje in nagrado Vladimirja Kralja lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti: DGKTS, ZDUS, institucionalna in neinstitucionalna gledališča, zavodi in inštituti s področja uprizoritvenih umetnosti in druga sorodna stanovska društva ter AGRFT. Prav tako lahko kandidate predloži komisija za podelitev nagrade in priznanja, ki jo sestavljajo člani izvršilnega odbora DGKTS.

Nagrajenci

  • 2024 Zala Dobovšek za kritiške in teatrološke dosežke za obdobje 2022 in 2023
  • 2022 Petra Vidali za kritiške in teatrološke dosežke za obdobje 2020 in 2021
  • 2020 Rok Vevar za kritiške in teatrološke dosežke za obdobje 2018 in 2019
  • 2018 Amelia Kraigher
  • 2016 Primož Jesenko za strokovno monografijo Rob v središču: izbrana poglavja o eksperimentalnem gledališču v Sloveniji 1955–1967

Zunanje povezave