Primož Jesenko

Iz Geslo


Življenjepis

Primož Jesenko (* 27. 3. 1975, Brežice) je dramaturg, gledališki kritik in raziskovalec. Posebno pozornost posveča eksperimentalnim gledališkim tendencam. Leta 2001 je diplomiral in 2006 še magistriral na AGRFT Univerze v Ljubljani; njegova študija Dramaturški koncepti v slovenskem gledališču 1950-1970 je bila izdana v knjigi leta 2008.


Od leta 2004 je urednik za področje gledališča pri mesečniku Dialogi. Gledališke kritike je objavljal v Razgledih (1995-2000), nadaljeval na Dnevniku (1997-2001) in v Delu (2001-2008), od leta 2008 je ponovno gledališki kritik Dnevnika. Objavlja v teatroloških zbornikih in knjižnih izdajah, objavljal je tudi v vrsti drugih pisnih medijev, v Maski, Literaturi, Sodobnosti, Zofi.


Leta 1998 je sodeloval pri izboru projektov s področja uprizoritvenih umetnosti na festivalu Break 21 v organizaciji ŠOU Ljubljana. Član Izvršilnega odbora Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije v okviru mednarodnega združenja IATC (2008-2012). Umetniški koordinator mednarodnega festivala sodobnih uprizoritvenih umetnosti Exodos in koordinator slovenske udeležbe pri Mobile Laboratory for Theatre and Communication v okviru evropske mreže gledaliških festivalov F.I.T (2006-2008).


Sodeloval je v več raziskovalnih projektih (TACE – Occuppying Spaces: Eksperimentalno gledališče v Srednji Evropi, SGM, 2008-2010; Uprizarjanje vizualnega, uprizarjanje življenja, Maska Ljubljana, 2009, itn.) in na mnogih mednarodnih kolokvijih, festivalih in razstavah (Berlin, Stockholm, Tel Aviv, Praga itn.) – med drugim ob dvajsetletnici ustvarjanja Jana Lauwersa in gledališke skupine Needcompany (2007). Leta 2009 je kuriral slovenski delež pri razstavi Performing Revolution v New Yorku (2009).


Od leta 1998 je bil član strokovnih žirij več festivalov doma in v tujini (Dnevi komedije, Borštnikovo srečanje, Teden slovenske drame, Fabula, Sterijino pozorje). V sezonah 2011/12 in 2012/13 je bil selektor predstav za Festival Borštnikovo srečanje. Od leta 2012 je kustos video arhiva v Slovenskem gledališkem muzeju.


Primož Jesenko (*1975) is a dramaturg, theatre critic and researcher, with particular focus on experimental theatre tendencies. He received his M. A. in Theatre Studies at the Academy of Theatre, Film, Radio and Television at the University of Ljubljana; his book Dramaturgical Concept in Slovene Theatre 1950-1970 was published in 2008. He is editor of the journal Dialogi performing arts section, as well as a contributor in theatre studies volumes and monographic catalogues. He participated in various research projects (i. e. TACE – Occupying Spaces: Experimental Theatre in Central Europe, National Theatre Museum of Slovenia; Performing Visuality, Performing Life, Maska Ljubljana) and numerous international festivals, exhibitions and colloquia (i. e. Exodos Festival, Ljubljana, 2006-2008; Performing Revolution 2009, New York). Since 2012 he is the curator of the video archive at the National Theatre Museum of Slovenia.

Dramaturgije

Režije

 • soavtor predstave Slečeni pogled (z Uršulo Lipovec Čebron, Marinko Štern, Petrom Musevskim, Ano Matijevič, Markom Mandićem in Damirjem Šabanom), v okviru Projekta 3 v produkciji zavoda Muzeum, 2000

Nagrade

 • 2016 Priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke v zadnjih dveh letih za strokovno monografijo Rob v središču: izbrana poglavja o eksperimentalnem gledališču v Sloveniji 1955–1967, Pdf.gif Obrazložitev Info.png
 • 1997 akademijska Prešernova nagrada za prispevke v Ž.R.I., zborniku dramaturških razprav o igri Ljudožerci Gregorja Strniše, AGRFT-dramaturški oddelek

Publicistična dejavnost

Monografije

 • Primož Jesenko Rob v središču: Izbrana poglavja iz zgodovine eksperimentalnega gledališča v Sloveniji 1955–1967. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2015
 • Primož Jesenko Dramaturški koncepti v slovenskem gledališču 1950-1970: Herbert Grün, Lojze Filipič, Bojan Štih. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej in AGRFT, 2008

Gledališke kritike

Okrog 300 objav v Razgledih, Delu in Dnevniku.

Izbor člankov/objav

Cikel intervjujev z akterji slovenskega gledališkega eksperimenta:

 • Balbina Battelino Baranovič: Ozko usmerjeni in enostransko izobraženi ljudje niso v posebno korist, kultura in umetnost zahtevata široko oblikovanega človeka. Takih v tistem času ni bilo veliko. Dialogi 2012/3-4.
 • Vinko Möderndorfer: Glej je vsekakor rešilo to, da je imel svoj prostor. Dialogi 2011/7-8.
 • Draga Ahačič: Danes se k sreči vse bolj kaže, da se v svojih osnovnih strokovnih in načelnih stališčih nisem kaj dosti motila. Dialogi, 2011/1-2.
 • Mija Janžekovič: Oder 57 po moje sploh ni imel ideologa. To je bistvena napaka v današnjem razmišljanju o tem fenomenu. Dialogi 2010/9.
 • Lado Kralj: Čutil sem, da v slovenskem prostoru manjka ritualni ustvarjalni princip. Dialogi 2009/11-12.


 • Glej, sedemdeseta. V: Glej, 40 let (ur. Ana Perne), Ljubljana: Gledališče Glej, Slovenski gledališki muzej, 2011, 27-44.
 • Eksperiment kot prostorski odmik; Ob 90-letnici Balbine Battelino Baranovič. Delo, leto 53, št. 253 (2. nov. 2011).
 • Videti sebe na sceni: ideal koji nije banalan. Teatron 154/155, godina XXXVI / 2011; Tema broja: Novo političko kazalište, 34-40.
 • Critic as an Object. Portraits of a (European) 'Critic' (ur. Antoine Pickels). Writers on the move. TEAM Network in the framework of S.P.A.C.E. (Supporting Performing Arts Circulation in Europe). October 2011.
 • Tematski blok Interkritika. Dialogi 2011/5-6.
 • Geslo Gledališče Glej. V: Beyond Everydayness - Theatre Architecture in Central Europe (ur. Igor Kovačević), Prague: TACE, 2010.
 • The Edge in the Centre (Theatre Experimentation in the Knight's Hall in the Križanke Complex 1955-1972. V: Occupying Spaces: Experimental Theatre in Central Europe 1950-2010 (ur. Ivo Svetina). Ljubljana: National Theatre Museum of Slovenia, 2010.
 • Sarah Kane in poezija brez pesmi. Spremna beseda v: Sarah Kane, Zbrane drame, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010.
 • V iskanju injekcije zoper nemoč nove drame; Uvodnik. Dialogi, letn. 47, št. 1-2 (2011).
 • Na lovu za producentom. Spremna beseda v: Daniel Veronese: Gledališče za ptice, Ljubljana: Zavod Emanat, 2010. – [Prehodi; XS, št. 3]
 • O obalnih asimetrijah; Uvodnik. Dialogi, letn. 45, št. 11-12 (2009).
 • »Ko prepoznaš podobo kot prevaro, zagledaš sebe.« Intervju z Ivico Buljanom. Emzin, letn. 19, št. 1/2 (jun. 2009).
 • Festivali v Sloveniji med psovko in smiselnostjo; Uvodnik. Dialogi, letn. 45, št. 5-6 (2009).
 • Otoško stanje slovenskih uprizoritvenih umetnosti v Evropi; Uvodnik. Dialogi, letn. 45, št. 3-4 (2009).
 • Po poldrugem letu: Glej-v-procesu. Gledališki list Gleja, letn. 1, št. 3 (jun. 2009).
 • Potohodec kot ritualni fragment gledališke neoavantgarde na Slovenskem. Uprizarjanje vizualnega, uprizarjanje življenja: umetnostne prakse od 60. do 80. v Sloveniji (ur. Katja Praznik). Ljubljana: Maska 123-124, 2009.
 • Teater je lahko zelo drugačen od tega, kar si človek pod tem pojmom predstavlja; Pogovor z Ladom Kraljem. V: Prišli so Pupilčki; 40 let Gledališča Pupilije Ferkeverk (ur. Aldo Milohnić in Ivo Svetina). Ljubljana: Maska, Slovenski gledališki muzej, 2009.
 • Kot bi bil tukaj začasno; Pogovor z režiserjem Tomijem Janežičem. Gledališki list SNG Drama Ljubljana: Zarota svetohlincev, Molière, sezona 2008/09, št. 9.
 • »Škoda, da nisem začel drugače.«: KUD Ljud: Smrt Koruna, Gledališče Glej ; Kolateralna samopozaba: Simona Semenič: Nisi pozabila, samo ne spomniš se več, režija Anđelka Nikolić, Gledališče Glej, Borštnikovo srečanje, spremljevalni program. Dialogi, letn. 44, št. 11-12 (2008).
 • »Edina stalnica je sprememba.«, Detektor z Barbaro Krajnc. Dialogi, letn. 44, št. 9 (2008).
 • »Če bi prišla ljubezen.« (Preživeti življenje.). Spremna beseda v: Sarah Kane: Skomine, Ljubljana: Zavod Emanat, 2008. – [Zbirka Prehodi; XS, št. 2]
 • »Miniaturke so eksperiment in se spreminjajo v vsaki svoji inkarnaciji.«; Detektor z Juretom Novakom. Dialogi, letn. 44, št. 7-8 (2008).
 • Naloži in zmagaj; Uvodnik. Dialogi, letn. 44, št. 3-4 (2008).
 • Kako proizvajati gledališko teorijo? Strukturirati! (Tomaž Toporišič: Ranljivo telo teksta in odra, Knjižnica MGL, 2008). Delo, Književni listi, 9. 1. 2008.
 • V razkoraku z gibanjem časa; O režijski poetiki Mareta Bulca. Maska, letn. 22, št. 103/104 (zima 2007).
 • »Naloga pisatelja se mi zdi razumeti človeški element v času brez obsojanja.« Pogovor s Tonetom Partljičem. Dialogi, letn. 43, št. 11-12 (2007).
 • Oklepaj kot eksistenčni modus. Maska, letn. 22, št. 107/108 (poletje 2007).
 • Vsak zase in za svoje; Uvodnik. Dialogi, letn. 43, št. 7-8 (2007).
 • Igra proti normi (Devet lahkih komadov, Stara elektrarna). Delo, leto 49, št. 78 (4. apr. 2007), str. 16.
 • Formiranje politike pogleda (O načinu organiziranja misli). Maska 109-110 (jesen 2007).
 • Tauferjev gledališki eksperiment kot odvzemanje pristojnosti jeziku. V: Ali je prihodnost že prišla?: petdeset let Slovenskega mladinskega gledališča, Ljubljana: Slovensko mladinsko gledališče, 2007, 243-262.
 • Samorastniški potenciali; Ustvarjanje zunaj slovenskih gledaliških ustanov. Delo, leto 49, št. 55 (8. mar. 2007), 13.
 • Narration in a Society of Multiple Truths. V: No beauty for me there where human life is rare; On Jan Lauwers' Theatre Work with Needcompany (ed. Frederik Le Roy). Ghent: Academia Press, International Theatre & Film Books, 2007, 159-175. – [Studies in Performing Arts and Film, nr. 6]
 • V Limbu ozvočene papirologije: zvočni performans Bruto, avtor in izvajalec Tomaž Grom; Zavod Sploh in Gledališče Glej. Dialogi, letn. 43, št. 1-2 (2007).
 • »Zanima me inteligentna umetnost, gibkost in prefinjenost duha.«; Detektor z Vilijem Ravnjakom. Dialogi, letn. 42, št. 11-12 (2006).
 • Založeni v fundus (Ronald Schimmelpfennig: Predtem/potem, E.P.I.Center). Delo, leto 48, št. 282 (6. dec. 2006).
 • »Da bi se dolgoročno pisalo več in tudi vse bolje.«: pogovor s Simono Semenič, koordinatorico projekta PreGlej. Dialogi, letn. 42, št. 7-8 (2006).
 • O tem, kar je, in o tem, kar še bo; Uvod v tematsko številko o mladi slovenski dramatiki. Dialogi, letn. 42, št. 7-8 (2006).
 • »Kolektivizem je v sodobnem gledališču presežena kategorija.«; Detektor z Janezom Pipanom. Dialogi, letn. 42, št. 5-6 (2006).
 • »Refleksija družbe se v gledališčih ne dogaja več.«; Intervju z Aljo Predan. Dialogi, letn. 42, št. 3-4 (2006).
 • Markiranje estetskega razpotja (Tomaž Toporišič: Med zapeljevanjem in sumničavostjo. Razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču druge polovice 20. stoletja). Delo, Književni listi, leto 47 (10. 8. 2005).
 • Slavko Jan kot člen kontinuitete. V: Slavko Jan (1904-1987); simpozij ob stoletnici rojstva (ur. Ivo Svetina). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, Dokumenti št. 81, letnik 41, 2005, 173-186.
 • »Ko teorija in kritika zgolj opazujeta, kako ju praksa prehiteva po desni in se čudita.«; Detektor s Tomažem Toporišičem. Dialogi, letn. 40, št. 9-10 (2004).
 • Nova teatrološka biblija, trapanje ali nekaj vmes? (O polemikah ob Postdramskem gledališču Hans-Thiesa Lehmanna). Dialogi, letn. 40, št. 9-10 (2004).
 • Lucidna norost s stališčem (Še, Via negativa, Gledališče Glej). Delo, leto 45, št. 280 (2. dec. 2003).
 • »Beseda uspešneje prebija začarani krog vladajoče navideznosti«; Intervju z Diano Koloini. Literatura, letn. 15, št. 145/146 (jul./avg. 2003).
 • Galerijska protipot, neobjavljen esej o predstavi Izhodiščna točka: Jeza, Via negativa, Ljubljana 2003. http://vntheatre.com/galerijska-protipot/
 • Po padcu (Zorko Simčič: Prepad kliče prepad: dve drami). Literatura, letn. 15, št. 141 (mar. 2003).
 • Od nekritičnega patriotizma do samokritičnega vizionarstva (Ameriška drama dvajsetega stoletja). Literatura, letn. 14, št. 130 (apr. 2002).
 • »Primer Roberta Waltla«: Stvarnost izven institucije? Trda in samoiniciativna, a (še) ne brezupna. Dialogi, letn. 38, št. 11/12 (2002).
 • Kaj storiti z besedo? (Gledališče Tomija Janežiča). Maska, letn. 17, št. 3/4 (pomlad 2002).
 • Knjiga brez dramaturga (Vinko Möderndorfer: Gledališče v ogledalu : gledališka razmišljanja in travestije: 1986-1998). Literatura, letn. 14, št. 129 (mar. 2002).
 • Juanna v deželi zanikovanja (Olga Grad vs. Juanna Regina, rež. Bojan Jablanovec, PG Kranj). Dialogi 2002/1-2.
 • Kako "vedeti" in "biti" (Boris A. Novak: Kasandra, rež. Dušan Jovanović, SNG Drama Ljubljana). Sodobnost, letn. 65, št. 6 (jun. 2001).
 • O ženskah. In moškem. (Evropa – deklica, ki je preveč hitela, rež. Bojan Jablanovec, Cankarjev dom). Delo, leto 43, št. 78 (4. apr. 2001).
 • Podložnost tihim imperativom (Zdenko Kodrič: Vlak čez jezero, rež. Mile Korun, PG Kranj). Sodobnost, letn. 65, št. 1/2 (jan. - febr. 2001), str. 165-167.
 • Vzgibi komičnosti v predstavah Vita Tauferja. V: Slovensko gledališče in slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja (ur. Mojca Kreft in Ivo Svetina); Simpozij v okviru 35. Borštnikovega srečanja, Maribor, 25.-26. oktober 2000, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, Dokumenti št. 78, letnik 38, 2002, 33-44.
 • Slovenski gledališki pop (Vinko Möderndorfer: Limonada slovenica, rež. Vinko Möderndorfer, SLG Celje). Sodobnost, letn. 48, št. 2 (feb. 2000).
 • Gledališki kompas po nekonformistih (Dramatikon 1). Literatura, letn. 12, št. 105 (mar. 2000).
 • Izgubljeni v deželi besedne žonglerke: ali Gertrude Stein grize? Maska, letn. 8, št. 5/6 (jesen/zima 1999).
 • Dramska študija astronomskih anomalij (Evald Flisar: Stric iz Amerike, rež. Dušan Mlakar, MGL). Sodobnost, letn. 47, št. 12 (dec. 1999).
 • Granitni avtopoet Ivo Svetina. V: Postmoderna in sodobna slovenska dramatika. Zbornik dramaturških razprav (ur. Tina Kosi, Denis Poniž, Mateja Zavrl), Ljubljana: AGRFT, dramaturški oddelek, 1997, 86-110.
 • Peter Handke, opazovalec. Gledališki list Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem, SNG Drama Ljubljana in Forum Stadtpark Theater Graz, sezona 1995/96, uprizoritev 9, 18-21.


Zunanje povezave