Tomaž Toporišič

Slika:TomazToporisic.JPG

Življenjepis

(*27. 12. 1962, Ljubljana)
Tomaž Toporišič je dramaturg, esejist, teatrolog in kritik. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter angleškega jezika in literature. Leta 2003 je na isti fakulteti magistriral, leta 2006 pa doktoriral, obakrat pri prof. dr. Ladu Kralju na temi Razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču 1969–1994 in Kriza dramskega avtorja v gledališču 80. in 90. let 20. stoletja. Soustanovil je festival sodobnih odrskih umetnosti Exodos. Bil je dolgoletni dramaturg Slovenskega mladinskega gledališča, leta 2016 je postal izredni, leta 2021 pa redni profesor na Akademiji za gledališče, radio, televizijo in film Univerze v ljubljani ter gostujoči predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani in generalni sekretar slovenskega centra Mednarodnega inštituta mediteranskega gledališča (IITM). 1. junija 2023 je bil izvoljen za izrednega člana SAZU v razredu za filološke in literarne vede.

Že med študijem je leta 1986 je začel redno objavljati kritiko in esejistiko v slovenskih revijah in časopisih ter zbornikih (Literatura, Nova revija, Delo, Dnevnik, Vilenica, Le Livre Slovène, Quorum ipd.) ter se kot prevajalec, esejist in kritik intenzivno posvetil sodobni književnosti.


V letih 1989/1990 se je začel resneje ukvarjati s sodobno, predvsem slovensko dramatiko in ugledališčenjem le-te ter tvorno sodelovati kot dramaturg v slovenskem gledališču. Tako se je leta 1992 zaposlil v Slovenskem mladinskem gledališču kot dramaturg, opravljal to funkcijo do leta 1996, ko je postal v. d. umetniškega vodja gledališča, leta 1997 pa programski direktor. Od leta 2003 do 2016 je ponovno opravljal delo dramaturga.


V teh letih se je vzporedno ukvarjal z literarno zgodovino, teorijo, esejistiko in kritiko ter se specializiral za področje gledaliških študij in teatrologije, predvsem novih odnosov med tekstualnimi podlagami in njihovimi realizacijami znotraj polja sodobnih odrskih umetnosti. Od leta 1993 se je intenzivno ukvarjal s pojmi evropskih in svetovnih odrskih umetnosti, njihove refleksije ter funkcije dramatike in literarnih predlog znotraj polja dramatike in evropskega gledališča, praktično v okviru festivala sodobnih odrskih umetnosti Exodos, teoretično pa v okviru mednarodnih simpozijev in srečanj, namenjenih tej tematiki.

Dramaturgije (izbor)

Kot dramaturg je sodeloval z režiserji, kot so Vito Taufer, Matjaž Pograjc, Diego de Brea, Eduard Miler, Meta Hočevar, Oliver Frljić, Barbara Novakovič, Jan Decorte, Damjan Kozole, Branko Potočan, Silvan Omerzu, Borut Šeparivić, Mark Tompkins in Zdravko Haderlap.


 • Veno Taufer-Vito Taufer: Odisej in sin ali Svet in dom (SMG, 1990)
 • Dumas Sin- Vito Taufer: Pokvarjenec ali Lepota in moč, SLG Celje, 1990
 • Herbert Achternbusch-Eduard Miler: Susn (SMG, 1993)
 • Strindberg- Eduard Miler: Gospodična Julija (SMG, 1994)
 • Ibsen-Meta Hočevar: Družinski album, (SMG, Wiener Festwochen, 1994)
 • Dušan Jovanović-Meta Hočevar: Uganka korajže (SNG Drama, Ljubljana, 1994)
 • Cankar, Plesno gledališče Ikarus, režija Zdravko Haderlap, Celovec, 1995
 • Maria Theresia, Tanztheater Ikarus, Dunajski slavnostni tedni, režija Zdravko Haderlap, Celovec, Dunaj, 1996
 • B. Brecht-Matjaž Berger: Galileo Galilei (SMG, 1996)
 • Matjaž Berger: Nikoli me ne vidiš tam, kjer te jaz vidim (SMG, 1997)
 • Sofokles-Tomi Janežič: Kralj Ojdipus (SMG, 1998)
 • Federico García Lorca: Publika, režija Francisco Ortuño, Motovun, Madrid, Mednarodni inštitut mediteranskega gledališča, 1999
 • Barbara Novakovič: Paracelsus in Frankenstein, (Muzeum, CD, 1999)
 • Ionesco-Vito Taufer: Učna ura (SMG, 2004)
 • Pinter-Vito Taufer: Jašek (SMG, 2006)
 • Jan Decorte: Visoka pesem (SMG, 2007)
 • Matjaž Pograjc: Ljubezen na smrt (SMG, 2007)
 • Shakespeare-Diego de Brea: Tit Andronik (SNG Drama, Ljubljana, 2008)
 • Shakespeare-Vito Taufer: Vihar (SMG, SNG Maribor, SSG Trst, Cankarjev dom, 2008)
 • Iztok Lovrić-Matjaž Pograjc: Za prgišče Šekspirja (SMG, 2008)
 • Damjan Kozole: Noč ali Klic v stiski (SMG, 2008)
 • Iztok Lovrič-Matjaž Pograjc: Za prigišče Šekspirja (SMG, 2008)
 • Dostojevski-Diego de Brea: Zločin in kazen (SMG, 2009)
 • Anthony Burgess: Peklenska pomaranča, režija Matjaž Pograjc: (SMG, 2009)
 • Oliver Frljić: Preklet naj bo izdajalec svoje domovine, SMG, 2010)
 • Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski (SMG, 2011)
 • Maruša Geymayer-Oblak: Diva svetnica mati prasica (SMG, 2011)
 • Klaus Mann / Žanina Mirčevska: Mefisto (SMG, 2011)
 • Taufer / Williams / Borut Šeparović:: Razredni sovražnik (SMG, 2012)
 • Feydeau / Frljić: Klistirajmo Srčka (SMG, 2012)
 • Visconti / De Brea: Nedolžni (SMG, 2012)
 • Andrej E. Skubic / Pograjc: Pavla nad prepadom (SMG, 2013)
 • Mark Tompkins: Veter norosti (SMG, 2014)
 • Neda R. Bric: Nora Gregor (SNG Nova Gorica, SMG ..., 2014)
 • Mamet / Taufer: Glengarry Glen Ross (SMG, 2014)
 • Jean Genet/Diego de Brea: Balkon (SMG 2015)
 • Oliver Frljić: Kompleks Ristić (SMG, 2015)

Bibliografija

Znanstvene monografije o gledališču in drami XX. stoletja

 • Med zapeljevanjem in sumničavostjo, razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču druge polovice XX. stoletja, Maska, Transformacije, Ljubljana, 2004.
 • Ranljivo telo teksta in odra, kriza dramskega avtorja v gledališču osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja, knjižnica MGL, Ljubljana, 2007.
 • Levitve drame in gledališča, Založba Aristej, Maribor, 2008.
 • Zbornik Occupying Spaces: Experimental Theatre in Central Europe: 1950-2010 (souredila Ivo Svetina in Tea Rogelj), TACE, Ljubljana, Praga, 2010.
 • Medmedijsko in medkulturno nomadstvo, Znanstvena založba FF, Ljubljana, 2018.
 • Nevarna razmerja dramatike in gledališča XX. in XXI. stoletja, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2021.

Uredniško delo

 • Prostori igre / Play Spaces: Meta Hočevar 1972-2005, monografski katalog (urednik), Mestna galerija 2006.
 • Ali je prihodnost že prišla? petdeset let Slovenskega mladinskega gledališča, (sourednik), SMG, Ljubljana, 2007.
 • Drama, tekst, pisava / Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič (urednika), Ljubljana: 2008. Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega; zv. 148).
 • Drama, tekst, pisava II / Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič (urednika), Ljubljana: 2021. Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega; zv. 178)

Poglavja in članki v znanstvenih monografijah

 • Brati dramatiko, brati gledališče, Slovenski gledališki muzej, 2002
 • Ranljivo telo teksta in odra. Performativni obrat in njegove sledi v slovenskem gledališču po letu 2000, Zbornik Sodobne scenske umetnosti, Maska, 2006
 • Jeziki predstave in politike teksta. Zbornik Drama, tekst, pisava, Ljubljana, 2008, Knjižnica MGL.Artaud's Theatre of Cruelty and Subversive Strategies of Today's Art Zbornik Art, Resistance, Subversion, Madness, Monitor, Koper, Annales, 2009
 • Performativnost scenskih in vizualnih umetnosti ter nove oblike vezljivosti umetniških medijev, Zbornik Interpretacije vizualnosti, uredil Tomislav Vignjević, Koper, Annales, 2009.
 • Medbesedilnost in medmedijskost sodobne slovenske (ne več) dramske pisave. Zbornik Sodobna slovenska književnost : (1980-2010) / [urednica Alojzija Zupan Sosič] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2010.
 • Spatial machines and slovene (no longer-) experimental theatre in the second half of the 20th century , v Occupying spaces: experimental theatre in Central Europe: 1950-2010, I. Svetina, T. Toporišič, T. Rogelj (ed.), SGM: Ljubljana: 418-468.
 • Deconstructive Readings of the Avant-Garde Tradition in Post-Socialist Retro-Avant-Garde Theatre. V: The Aesthetics of Matter Ed. by Posman, Sarah / Reverseau, Anne / Ayers, David / Bru, Sascha / Hjartarson, Benedikt, Berlin, Boston: De Gruyter, 2013. Series: European Avant-Garde and Modernism Studies. Str.158–166.
 • The new slovene theatre and italian futurism: Delak, Černigoj and the historical avant-garde in Venezia Giulia." V: International yearbook of futurism studies / edited by Günter Berghaus...[et al.]. - Berlin : De Gruyter, 2014. - (International yearbook of futurism studies ; Vol. 4. - Str. 230-262.
 • Essay on stage : the artistic practice introducing a germ into the cultural matrix. V: GUCCINI, Gerardo (ur.), et al. Creating fot the stage and other spaces : questioning practices and theories, (Arti della performance, ISSN 2421-0722, n. 13). Bologna: Dipartimento delle Arti. 2021, str. 313-322, 883. http://amsacta.unibo.it/6823/1/Creating_for_the_stage_and_other_space.pdf

Izbor razprav o dramatiki in gledališču

 • V objemu pogleda in besede, 75, 85, Moderna galerija, 2003.
 • Drama in gledališče: razmerje med tekstom in uprizoritvijo kot razmerje med dramskim in gledališkim prostorom, Sodobnost, februar, marec 2004.
 • Gledališče podob, postdramsko gledališče, pozni socializem in postsocializem, 85/95, Moderna galerija, 2004.
 • Postmoderne dekonstruktivističke taktike čitanja avantgarde, TKH 8, december 2004, Beograd, str. 49-58.
 • Strategije (politične) subverzije v sodobnih scenskih umetnostih (Pograjc, Zupančič in Hrvatin: trije slovenski primeri), Maska, 2005.
 • The Politics Of Performing Arts And Its Strategies: From Pocha Nostra To Refugee Camps For First World Citizens, Artmargins. december 2005
 • Romanizacija, epizacija, rapsodizacija, dramatizacija, Literatura 175-176, 2006.
 • Ranljivo telo teksta in odra. Performativni obrat in njegove sledi v slovenskem gledališču po letu 2000.Zbornik Sodobne scenske umetnosti, Maska, 2006.
 • (Ne več) dramski gledališki tekst in postdramsko gledališče. Primerjalna književnost. Letn. 30, št. 1, (2007), str. 181-189.
 • Reteatralizacija i dekonstrukcija dramske forme (Elfride Jelinek i Sara Kejn). SCENA, Novi Sad, 2007. broj 1-2, godina XLIII.
 • Beckettovo iskanje forme, ki bo dopuščala kaos. Literatura 197-198, november, december 2007, 118-129.
 • Traces of the Performative Turn in the Contemporary Theatre and Performance, v zborniku predavanj Imaginacija, čutnost in umetnost, SDE, Ljubljana, 2007, 211-214.
 • Prostorski stroji in slovensko (ne več)gledališče, Maska, letnik XXIII, št. 111–112, (zima 2008).
 • Gregor Strniša in drugačna teatralnost. Sodobnost. Let. 72, št. 3 (2008), str. 350-356.
 • Performativni obrat in njegove sledi v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih, Amfiteater, 1, 2008, str. 167-180.
 • Effects of names and signatures: on the slovenian artists Janez Janša, Janez Janša and Janez Janša. Theorie zur Praxis, Steirischer Herbst, 2008, str. 86-89.
 • Artaud's Theatre of Cruelty and Subversive Strategies of Today's Art, Zbornik Art, Resistance, Subversion, Madness, Monitor, Koper, Annales, 2009
 • Performativni obrat Pupilije Ferkeverk, Zbornik: Prišli so Pupilčki. Aldo Milohnić in Ivo Svetina (ur.). Ljubljana: Maska: Slovenski gledališki muzej, 2009.
 • Moč in ranljivost slovenske dramaturgije. Amfiteater. Let. 2, št. 1 (2010), str. 134-141.
 • Prikaz i kritika? : mogu li opstati u vreme intertekstualnosti, intermedijalnosti i korporativnog kapitalizma?, Scena, Godina 46, broj 4 (2010), str. 5-8.
 • The essay on stage: singularity and performativity. Primerjalna književnost. Letn. 33, št. 1 (2010), str. 217-232.
 • From Local to Global and Vice Versa: Comparative Literature as a Plural Discipline. info. Georgian Electronic Journal of Literature, Volume 5, Issue 1, 2011.
 • |Critique and criticism? Can They Survive in a Time of Intertextuality, Intermediality and Corporate Capitalism?, Critical Stages: The IATC Webjournal, December 2011.
 • Performativna dimenzija v slovenski sodobni drami. Slavistična revija – Srl 2011, letnik 59/1–4
 • (Re)staging the rhetorics of space. Neohelicon June 2014, Volume 41, Issue 1, pp 77-86
 • "Nevarna razmerja "mlade slovenske umetnosti" in futurizma." Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189. - Letn. 37, št. 3 (2014), str. 1-21
 • "Myth and Creolisation of Cultures and Performing Arts in the Mediterranean." / Mit in kreolizacija kultur ter uprizoritvene umetnosti v Sredozemlju; V: Mit in pogled / [uredila, edited by Maja Šabec]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete (Ars & humanitas,9, 1 (2015), str. 104-116.)
 • "(Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki: (Jovanović, Ravnjak, Potočnjak, Skubic, Semenič)" V: Slavistična revija. - ISSN 0350-6894. - Letn. 63, št. 1 (jan.-mar. 2015), str. 89-102.
 • "Nekaj poglavij iz zgodovine (kratkih) stikov (post)semiotične uprizoritvene teorije in prakse" Primerjalna književnost. Letn. 39, št. 2 (2016), str. 25-36.
 • "Magijska drugačnost junakinj Šeligove dramatike in proze." Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2020, letn. 13, št. 1, str. 165-174. http://www.ff.um.si/dotAsset/82183.pdf.

Prispevki za simpozije in strokovna srečanja

 • Umetnost za ljudstvo ali visoka umetnost?, predavanje na 9. poletni šole slovenskega jezika, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1990
 • Slovensko gledališče med domom in svetom, Poletni seminar slovenskega jezika in književnosti, FF, 1992
 • Kako definirati dramaturgijo v sodobnem plesu, Festival Exodos, 1997
 • Producing and Presenting for International Audiences, Edinburgh, Simpozij Visiting Arts, 1998
 • Contemporary European Theatre and Theatre Market, Züricher Theater Spektakel, Zürich, 1999
 • Contemporary Slovene Drama and Theatre, Badajoz, Simpozij IITM, 2000
 • Brati dramatiko, brati gledališče, Borštnikovo srečanje, Maribor, 2000
 • Evropski gledališki modeli, Univerza v Pratu, Italija, 2003
 • Postmodern Theatrical Mapping of the Avant-garde, ZRC SAZU, kolokvij Avantgarda danes ob dvajseti obletnici Slovenskega društva za estetiko, Ljubljana, 2003
 • Politično in politizirano gledališče druge polovice dvajsetega stoletja, predavanje v okvirju Seminarja sodobnih scenskih umetnostih Maske in Cankarjevega doma, Ljubljana, 2003.
 • The Politics Of Performing Arts And Its Strategies: From Pocha Nostra To Refugee Camps For First World Citizens, Mednarodni kolokvij Umetnost in njene strategije, Slovensko društvo za estetiko, Ljubljana, oktober 2004
 • Traces of the Performative Turn in the Contemporary Theatre and Performance , III. Sredozemski kongres za estetiko, Portorož, september 2006.
 • Pokrajine komedije. Simpozij ob 250. letnici rojstva A. T. Linharta: Komedija, država, družba, 41. Borštnikovo srečanje, Maribor, 18 oktober 2006.
 • Politike uprizarjanja in sledi performativnega obrata v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih Simpozij Gledališče in politike predstavljanja, 42. Borštnikovo srečanje, Maribor, 17 oktober 2007.
 • Teorije/estetike in umetniške/kulturne prakse scenskih umetnosti. Mednarodni kolokvij Estetika na Slovenskem, Slovensko društvo za estetiko, Ljubljana, 25. oktober 2007.
 • Ranljivo telo slovenske drame in gledališča. Predavanje na 44. seminarju slovenskega jezika, literature in kulturei, FF, 2008.
 • Artaud's Theatre of Cruelty and Subversive Strategies of Today's Art, Mednarodni kolokvij Teorije in umetnosti: Slovenija - Kitajska. Slovensko društvo za estetiko, Koper, junij 2009.
 • Time Machines of Slovene Theatre / Časovni stroji slovenskega gledališča Predavanje na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani v okvirju mednarodnega projekta Gledališče za 21. stoletje, Plečnikova dvorana, FA, 2009.
 • Semiotično in fenomenalno telo slovenskega gledališča.Predavanje na 45. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, FF, 2009.
 • Cultural studies and Literary Theory in the age of Media and Globalization, The International Conference on “Cultural Studies: Media, Consumption, and Globalization”, July 14th, 2009, Beijing, co-organized by Center for Literary Theories Studies, CASS and Center for Digital Information, CASS.
 • From Local to Global and Vice Versa: Comparative Literature as a Plural Discipline. The International Conference on “Literary Theories in New China in the Last Sixty Years” and the Sixth Annual Meeting of the Association of Chinese and Foreign Literary Theories Studies.July 16th - 20th, 2009, Guiyang City.
 • The Essay on Stage: Singularity and Performativity. The Essay and Singularity, International Conference organized by Slovenian Comparative Literature Association, ZRC SAZU, Ljubljana, 22.-23. 10. 2009.
 • The Spatial Machines of Slovene Experimental Theatre, International Conference Theatre Architecture in Central Europe, Ljubljana, 26-27. 11. 2009.
 • Whatever Happened to the Performative Revolution?, Mednarodni kolokvij Aesthetic Revolutions, Slovensko društvo za estetiko, Koper, 4. junij 2010.
 • Singularnost in mnoštvo = Being singular plural: za emancipirano dramaturgijo. Mednarodni simpozij, Borštnikovo srečanje, 2010.
 • Kaj se je zgodilo s kritiko? = What happened to criticism? Mednarodni simpozij, Borštnikovo srečanje, 2010.
 • Kako ujeti neujemljive forme umetnosti uprizarjanja? "Koncepti, terminologija, ideje" konferenca v organizaciji Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS) v sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje, oktober 2013.
 • Mit in kreolizacija kultur ter uprizoritvene umetnosti v Sredozemlju = Mythe et créolisation des cultures et arts de la scène dans le monde méditerranéen = Myth and creolisation of cultures and performing arts in the Mediterranean. Mednarodni simpozij Mit in pogled, Univerza v Ljubljani, 21.-24. 5. 2014.

Eseji in razprave o literaturi

 • Samuel Beckett: proza med modernizmom in postmodernizmom, Literatura, 7, 1988
 • Dramatika na poti nomadov, Nova revija 87/88, 1989
 • Dialog poezije in dramatike – slovenska poetična drama 1952–1990, zbornik Vilenica 1990
 • Odisejeva dramaturgija rabljenih besed, v Veno Taufer: Odisej in sin ali Svet in dom, Slovenska knjiga, 1990
 • Poiesis, simulakrum in dialog s tradicijo, Nova revija 93/94, 1990
 • The Generation of the Eighties, Le Livre Slovène, 1990
 • Umetnost za ljudstvo ali visoka umetnost?, v Zbornik predavanj 9. poletne šole slovenskega jezika, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1990
 • Slovenska literatura 80-let, v Mesta književnosti, Ljubljana, Droschl Verlag, 1991
 • Improvizacijski roman D. M. Thomasa, v D. M. Thomas: Ararat, Založba Obzorja, 1991
 • Dialog poezije ali pesniški imaginarij Cvetke Lipuš Naši razgledi, 5. julij 1991
 • Težave s Pohujšanjem, gled. list. Predstave Pohujšanje po Cankarju, SMG 1991/92
 • Ladja dobrega in zlega, Vitomil Zupan, zbirka Interpretacije, Nova revija, 1993
 • S Psiho v posteljo, gled. list SMG 1993/94, Psiha
 • Živeti za smrt, gled. list SMG 1993/94, Gospodična Julija
 • Den Selbmord retuschieren, Ein Familienalbum, Wienerfestwochen, Zeitschnitte, 1994
 • »Iščem tistega, ki ga ne poznam«, (Potohodec in Molloy), Dane Zajc, zbirka Interpretacije, Nova revija 1995
 • D. M. Thomas Sigmundu Freudu, v D. M. Thomas, Beli Hotel, zbirka XX. stoletje, Cankarjeva založba, 1996
 • Slovensko gledališče med domom in svetom, v Zbornik poletnega seminarja slovenskega jezika in književnosti FF
 • Draga Potocnjak y el teatro esloveno actual. Desvelando el vacío ético en la sociedad moderna, Primer Acto, št 288, II/2001, Madrid
 • Roman kot roman, teorija, zgodovina in gledališče, gledališki list Umberto Eco: Ime rože, SMG 2002
 • Odysseova dramaturgie použitých slov. Veno Taufer: Odysseus & syn aneb Svět a domov : [básnické drama), Brno : Větrné mlýny, 2003
 • Od avtentičnosti k hiperrealnosti in nazaj, gledališki list Play It Again, Caligula, SMG 2003

Cankarjevo gledališče podob (iz sanj), gledališki list Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, SNG Nova Gorica, 2004

 • Hiša podob Marije Pomočnice. Gl. list Hiša Marije Pomočnice. SMG, 2008.
 • Postmodernizem, postsocializem in onkraj, ob knjigi Aleša Erjavca. Sodobnost, Januar 2009.

Spremne besede

 • Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, zbirka Klasje, DZS, 1994
 • Drago Jančar: Veliki briljantni valček, zbirka Klasje, DZS, 1995
 • D.M. Thomas: Beli hotel, (D. M. Thomas Sigmundu Freudu), Cankarjeva založba, 1999
 • Gojmir Polajnar: Družinske parabole (Menjave spolov). Ljubljana : ŠKUC, 2005.
 • Cvetka Lipuš: Obleganje sreče, (Pesmi&pokrajine), Cankarjeva založba, Ljubljana, 2008.
 • Peter Božič: Šumi, Beletrina, Ljubljana, 2009.
 • Dušan Jovanović: Razodetja, Ljubljana, 2012

Prevodi

 • D. M. Thomas: Ararat, zbirka Gibraltar, Založba Obzorja, 1991
 • Anthony Burgess: Igralci klavirja, rokopis za ZTT
 • Edgar Allan Poe: Moč besed, Ligeia, Satan perverznosti, Eureka, SMG, 1990/91
 • Bert Brecht: Baal, rokopis (skupaj z Eduardom Milerjem)
 • Sarah Kane: Fedrina ljubezen, SMG, 2001.
 • Sarah Kane. 4.48 psihoza, SMG, 2001.

Scenaristika

 • Negativni total, scenarij za dokumentarni igrani film o Srečku Kosovelu, režija Damjan Kozole, TV Slovenija, 1995

Razstave

 • 1994 - Kvadrienale gledališke scenografije in kostumografije, Praga, komisar razstave
 • 2004 - Razširjeni prostori umetnosti, SLOVENSKA UMETNOST 1985 – 1995, Moderna galerija, strokovni sodelavec za gledališče
 • 2005 - Meta Hočevar: Prostori igre 1972-2005. Mestna galerija, Ljubljana, komisar razstave
 • 2007- Kvadrienale gledališke scenografije in kostumografije, Praga, kustos razstave Meta Hočevar Igre prostorov / Play of Spaces
 • 2011- Kvadrienale gledališke scenografije in kostumografije, Praga, kustos slovenske nacionalne sekcije Spaced bodies / Embodied Space
 • 2016 Ali je prihodnost že prišla? šestdeset let Slovenskega mladinskega gledališča, Galerijski prostor Krakovski nasip, Ljubljana

Nagrade

Zunanje povezave