Tomaž Toporišič

Slika:TomazToporisic.JPG

Življenjepis

(*27. 12. 1962, Ljubljana)
Tomaž Toporišič je dramaturg, esejist, teatrolog in kritik. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter angleškega jezika in literature. Leta 2003 je na isti fakulteti magistriral, leta 2006 pa doktoriral, obakrat pri prof. dr. Ladu Kralju na temi Razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču 1969–1994 in Kriza dramskega avtorja v gledališču 80. in 90. let 20. stoletja. Soustanovil je festival sodobnih odrskih umetnosti Exodos. Je dolgoletni dramaturg Slovenskega mladinskega gledališča, izredni profesor na Akademiji za gledališče, radio, televizijo in film Univerze v ljubljani ter gostujoči predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani in generalni sekretar slovenskega centra Mednarodnega inštituta mediteranskega gledališča (IITM).


Že med študijem je leta 1986 je začel redno objavljati kritiko in esejistiko v slovenskih revijah in časopisih ter zbornikih (Literatura, Nova revija, Delo, Dnevnik, Vilenica, Le Livre Slovène, Quorum ipd.) ter se kot prevajalec, esejist in kritik intenzivno posvetil sodobni književnosti.


V letih 1989/1990 se je začel resneje ukvarjati s sodobno, predvsem slovensko dramatiko in ugledališčenjem le-te ter tvorno sodelovati kot dramaturg v slovenskem gledališču. Tako se je leta 1992 zaposlil v Slovenskem mladinskem gledališču kot dramaturg, opravljal to funkcijo do leta 1996, ko je postal v. d. umetniškega vodja gledališča, leta 1997 pa programski direktor. Od leta 2003 ponovno opravlja delo dramaturga.


V teh letih se je vzporedno ukvarjal z literarno zgodovino, teorijo, esejistiko in kritiko ter se specializiral za področje gledaliških študij in teatrologije, predvsem novih odnosov med tekstualnimi podlagami in njihovimi realizacijami znotraj polja sodobnih odrskih umetnosti. Od leta 1993 se je intenzivno ukvarjal s pojmi evropskih in svetovnih odrskih umetnosti, njihove refleksije ter funkcije dramatike in literarnih predlog znotraj polja dramatike in evropskega gledališča, praktično v okviru festivala sodobnih odrskih umetnosti Exodos, teoretično pa v okviru mednarodnih simpozijev in srečanj, namenjenih tej tematiki.

Dramaturgije (izbor)

Kot dramaturg je sodeloval z režiserji, kot so Vito Taufer, Matjaž Pograjc, Diego de Brea, Eduard Miler, Meta Hočevar, Oliver Frljić, Barbara Novakovič, Jan Decorte, Damjan Kozole, Branko Potočan, Silvan Omerzu, Borut Šeparivić, Mark Tompkins in Zdravko Haderlap.


 • Veno Taufer-Vito Taufer: Odisej in sin ali Svet in dom (SMG, 1990)
 • Dumas Sin- Vito Taufer: Pokvarjenec ali Lepota in moč, SLG Celje, 1990
 • Herbert Achternbusch-Eduard Miler: Susn (SMG, 1993)
 • Strindberg- Eduard Miler: Gospodična Julija (SMG, 1994)
 • Ibsen-Meta Hočevar: Družinski album, (SMG, Wiener Festwochen, 1994)
 • Dušan Jovanović-Meta Hočevar: Uganka korajže (SNG Drama, Ljubljana, 1994)
 • Cankar, Plesno gledališče Ikarus, režija Zdravko Haderlap, Celovec, 1995
 • Maria Theresia, Tanztheater Ikarus, Dunajski slavnostni tedni, režija Zdravko Haderlap, Celovec, Dunaj, 1996
 • B. Brecht-Matjaž Berger: Galileo Galilei (SMG, 1996)
 • Matjaž Berger: Nikoli me ne vidiš tam, kjer te jaz vidim (SMG, 1997)
 • Sofokles-Tomi Janežič: Kralj Ojdipus (SMG, 1998)
Slika:Zapeljevanje-custom.jpg
 • Federico García Lorca: Publika, režija Francisco Ortuño, Motovun, Madrid, Mednarodni inštitut mediteranskega gledališča, 1999
 • Barbara Novakovič: Paracelsus in Frankenstein, (Muzeum, CD, 1999)
 • Ionesco-Vito Taufer: Učna ura (SMG, 2004)
 • Pinter-Vito Taufer: Jašek (SMG, 2006)
 • Jan Decorte: Visoka pesem (SMG, 2007)
 • Matjaž Pograjc: Ljubezen na smrt (SMG, 2007)
 • Shakespeare-Diego de Brea: Tit Andronik (SNG Drama, Ljubljana, 2008)
 • Shakespeare-Vito Taufer: Vihar (SMG, SNG Maribor, SSG Trst, Cankarjev dom, 2008)
 • Iztok Lovrić-Matjaž Pograjc: Za prgišče Šekspirja (SMG, 2008)
 • Damjan Kozole: Noč ali Klic v stiski (SMG, 2008)
 • Iztok Lovrič-Matjaž Pograjc: Za prigišče Šekspirja (SMG, 2008)
 • Dostojevski-Diego de Brea: Zločin in kazen (SMG, 2009)
 • Anthony Burgess: Peklenska pomaranča, režija Matjaž Pograjc: (SMG, 2009)
 • Oliver Frljić: Preklet naj bo izdajalec svoje domovine, SMG, 2010)
 • Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski (SMG, 2011)
 • Maruša Geymayer-Oblak: Diva svetnica mati prasica (SMG, 2011)
 • Klaus Mann / Žanina Mirčevska: Mefisto (SMG, 2011)
 • Taufer / Williams / Borut Šeparović:: Razredni sovražnik (SMG, 2012)
 • Feydeau / Frljić: Klistirajmo Srčka (SMG, 2012)
 • Visconti / De Brea: Nedolžni (SMG, 2012)
 • Andrej E. Skubic / Pograjc: Pavla nad prepadom (SMG, 2013)
 • Mark Tompkins: Veter norosti (SMG, 2014)
 • Neda R. Bric: Nora Gregor (SNG Nova Gorica, SMG ..., 2014)
 • Mamet / Taufer: Glengarry Glen Ross (SMG, 2014)
 • Jean Genet/Diego de Brea: Balkon (SMG 2015)
 • Oliver Frljić: Kompleks Ristić (SMG, 2015)
Slika:Toporisicm-custom.jpg

Bibliografija

Znanstvene monografije o gledališču in drami XX. stoletja

 • Med zapeljevanjem in sumničavostjo, razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču druge polovice XX. stoletja, Maska, Transformacije, Ljubljana, 2004.
Slika:Levitvenaslovnica-custom.jpg
 • Ranljivo telo teksta in odra, kriza dramskega avtorja v gledališču osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja, knjižnica MGL, Ljubljana, 2007.
 • Levitve drame in gledališča, Založba Aristej, Maribor, 2008.
 • Zbornik Occupying Spaces: Experimental Theatre in Central Europe: 1950-2010 (souredila Ivo Svetina in Tea Rogelj), TACE, Ljubljana, Praga, 2010.

Uredniško delo

 • Prostori igre / Play Spaces: Meta Hočevar 1972-2005, monografski katalog (urednik), Mestna galerija 2006.
 • Ali je prihodnost že prišla? petdeset let Slovenskega mladinskega gledališča, (sourednik), SMG, Ljubljana, 2007.
 • Drama, tekst, pisava / Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič (urednika), Ljubljana: 2008. Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega; zv. 148).

Poglavja in članki v znanstvenih monografijah

 • Brati dramatiko, brati gledališče, Slovenski gledališki muzej, 2002
 • Ranljivo telo teksta in odra. Performativni obrat in njegove sledi v slovenskem gledališču po letu 2000, Zbornik Sodobne scenske umetnosti, Maska, 2006
 • Jeziki predstave in politike teksta. Zbornik Drama, tekst, pisava, Ljubljana, 2008, Knjižnica MGL.Artaud's Theatre of Cruelty and Subversive Strategies of Today's Art Zbornik Art, Resistance, Subversion, Madness, Monitor, Koper, Annales, 2009
 • Performativnost scenskih in vizualnih umetnosti ter nove oblike vezljivosti umetniških medijev, Zbornik Interpretacije vizualnosti, uredil Tomislav Vignjević, Koper, Annales, 2009.
 • Medbesedilnost in medmedijskost sodobne slovenske (ne več) dramske pisave. Zbornik Sodobna slovenska književnost : (1980-2010) / [urednica Alojzija Zupan Sosič] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2010.
 • Spatial machines and slovene (no longer-) experimental theatre in the second half of the 20th century , v Occupying spaces: experimental theatre in Central Europe: 1950-2010, I. Svetina, T. Toporišič, T. Rogelj (ed.), SGM: Ljubljana: 418-468.
 • Deconstructive Readings of the Avant-Garde Tradition in Post-Socialist Retro-Avant-Garde Theatre. V: The Aesthetics of Matter Ed. by Posman, Sarah / Reverseau, Anne / Ayers, David / Bru, Sascha / Hjartarson, Benedikt, Berlin, Boston: De Gruyter, 2013. Series: European Avant-Garde and Modernism Studies. Str.158–166.
 • "The new slovene theatre and italian futurism: Delak, Černigoj and the historical avant-garde in Venezia Giulia." V: International yearbook of futurism studies / edited by Günter Berghaus...[et al.]. - Berlin : De Gruyter, 2014. - (International yearbook of futurism studies ; Vol. 4. - Str. 230-262.

Izbor razprav o dramatiki in gledališču

 • V objemu pogleda in besede, 75, 85, Moderna galerija, 2003.
 • Drama in gledališče: razmerje med tekstom in uprizoritvijo kot razmerje med dramskim in gledališkim prostorom, Sodobnost, februar, marec 2004.
 • Gledališče podob, postdramsko gledališče, pozni socializem in postsocializem, 85/95, Moderna galerija, 2004.
 • Postmoderne dekonstruktivističke taktike čitanja avantgarde, TKH 8, december 2004, Beograd, str. 49-58.
 • Strategije (politične) subverzije v sodobnih scenskih umetnostih (Pograjc, Zupančič in Hrvatin: trije slovenski primeri), Maska, 2005.
 • The Politics Of Performing Arts And Its Strategies: From Pocha Nostra To Refugee Camps For First World Citizens, Artmargins. december 2005
 • Romanizacija, epizacija, rapsodizacija, dramatizacija, Literatura 175-176, 2006.
 • Ranljivo telo teksta in odra. Performativni obrat in njegove sledi v slovenskem gledališču po letu 2000.Zbornik Sodobne scenske umetnosti, Maska, 2006.
 • (Ne več) dramski gledališki tekst in postdramsko gledališče. Primerjalna književnost. Letn. 30, št. 1, (2007), str. 181-189.
 • Reteatralizacija i dekonstrukcija dramske forme (Elfride Jelinek i Sara Kejn). SCENA, Novi Sad, 2007. broj 1-2, godina XLIII.
 • Beckettovo iskanje forme, ki bo dopuščala kaos. Literatura 197-198, november, december 2007, 118-129.
 • Traces of the Performative Turn in the Contemporary Theatre and Performance, v zborniku predavanj Imaginacija, čutnost in umetnost, SDE, Ljubljana, 2007, 211-214.
 • Prostorski stroji in slovensko (ne več)gledališče, Maska, letnik XXIII, št. 111–112, (zima 2008).
 • Gregor Strniša in drugačna teatralnost. Sodobnost. Let. 72, št. 3 (2008), str. 350-356.
 • Performativni obrat in njegove sledi v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih, Amfiteater, 1, 2008, str. 167-180.
 • Effects of names and signatures: on the slovenian artists Janez Janša, Janez Janša and Janez Janša. Theorie zur Praxis, Steirischer Herbst, 2008, str. 86-89.
 • Artaud's Theatre of Cruelty and Subversive Strategies of Today's Art, Zbornik Art, Resistance, Subversion, Madness, Monitor, Koper, Annales, 2009
 • Performativni obrat Pupilije Ferkeverk, Zbornik: Prišli so Pupilčki. Aldo Milohnić in Ivo Svetina (ur.). Ljubljana: Maska: Slovenski gledališki muzej, 2009.
 • Moč in ranljivost slovenske dramaturgije. Amfiteater. Let. 2, št. 1 (2010), str. 134-141.
 • Prikaz i kritika? : mogu li opstati u vreme intertekstualnosti, intermedijalnosti i korporativnog kapitalizma?, Scena, Godina 46, broj 4 (2010), str. 5-8.
 • The essay on stage: singularity and performativity. Primerjalna književnost. Letn. 33, št. 1 (2010), str. 217-232.
 • From Local to Global and Vice Versa: Comparative Literature as a Plural Discipline. info. Georgian Electronic Journal of Literature, Volume 5, Issue 1, 2011.
 • |Critique and criticism? Can They Survive in a Time of Intertextuality, Intermediality and Corporate Capitalism?, Critical Stages: The IATC Webjournal, December 2011.
 • Performativna dimenzija v slovenski sodobni drami. Slavistična revija – Srl 2011, letnik 59/1–4
 • (Re)staging the rhetorics of space. Neohelicon June 2014, Volume 41, Issue 1, pp 77-86
 • "Nevarna razmerja "mlade slovenske umetnosti" in futurizma." Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189. - Letn. 37, št. 3 (2014), str. 1-21
 • "Myth and Creolisation of Cultures and Performing Arts in the Mediterranean." / Mit in kreolizacija kultur ter uprizoritvene umetnosti v Sredozemlju; V: Mit in pogled / [uredila, edited by Maja Šabec]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete (Ars & humanitas,9, 1 (2015), str. 104-116.)
 • "(Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki: (Jovanović, Ravnjak, Potočnjak, Skubic, Semenič)" V: Slavistična revija. - ISSN 0350-6894. - Letn. 63, št. 1 (jan.-mar. 2015), str. 89-102.
 • "Nekaj poglavij iz zgodovine (kratkih) stikov (post)semiotične uprizoritvene teorije in prakse" Primerjalna književnost. Letn. 39, št. 2 (2016), str. 25-36.

Razstave

 • 1994 - Kvadrienale gledališke scenografije in kostumografije, Praga, komisar razstave
 • 2004 - Razširjeni prostori umetnosti, SLOVENSKA UMETNOST 1985 – 1995, Moderna galerija, strokovni sodelavec za gledališče
 • 2005 - Meta Hočevar: Prostori igre 1972-2005. Mestna galerija, Ljubljana, komisar razstave
 • 2007- Kvadrienale gledališke scenografije in kostumografije, Praga, kustos razstave Meta Hočevar Igre prostorov / Play of Spaces
 • 2011- Kvadrienale gledališke scenografije in kostumografije, Praga, kustos slovenske nacionalne sekcije Spaced bodies / Embodied Space
 • 2016 Ali je prihodnost že prišla? šestdeset let Slovenskega mladinskega gledališča, Galerijski prostor Krakovski nasip, Ljubljana

Nagrade

Zunanje povezave