Geslo:Na današnji dan/1913

Iz Geslo


Na Štukih pri Ptuju se rodi Ivan Potrč, avtor trilogije Kreflova kmetija, Lacko in Krefli ter Krefli.

V Grgarju pri Gorici se je rodil pesnik Matej Bor, s pravim imenom Vladimir Pavšič. Avtor prve knjige partizanske poezije v Jugoslaviji in prve knjige pesmi, ki je ilegalno izšla v okupirani Evropi. Bil je tudi pisatelj, dramatik in prevajalec devetnajstih Shakespearovih del. Esejist. Literarni in gledališki kritik. Ravnatelj ljubljanske Drame ter scenarist filma Vesna.

V Grosupljem se je rodil filmski oče legendarnega Kekca Jože Gale. Pred drugo svetovno vojno igralec, po vojni režiser.

V Zagrebu se je rodila igralka Branka Verdonik, rojena Rasberger. »Zrela repertoarna igralka, umetnica, brez katere bi stalo mariborsko gledališče tistih let (predvojnih in povojnih) veliko niže,« jo označijo v delu Sto slovenskih dramskih umetnikov.

V Kostanjevici na Krasu se je rodi pisatelj, dramatik in pesnik Igor Torkar (s pravim imenom Boris Fakin).

V Ljubljani se je rodil igralec, režiser in organizator Bronislav Battelino. Načelnik propagandnega oddelka pri Triglav filmu. Tajnik MGL.