Geslo:Na današnji dan/30. avgust

Iz Geslo



1913
V Zagrebu se je rodila igralka Branka Verdonik, rojena Rasberger. »Zrela repertoarna igralka, umetnica, brez katere bi stalo mariborsko gledališče tistih let (predvojnih in povojnih) veliko niže,« jo označijo v delu Sto slovenskih dramskih umetnikov.


1952
V Celju se je rodil igralec Zvone Agrež. Zvest celjskemu gledališču in celjski publiki.


1963
V Celju se je rodila igralka, režiserka, producentka in kustosinja Barbara Novakovič Kolenc.


1972
V Ljubljani se je rodila Mateja Pezdirc Bartol. Doktorica in docentka za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je osrednji predmet njenih predavanj pregled slovenske dramatike. Pred leti je za SiGledal o branju dramatike povedala: „Bralcev dramskih besedil pa je manj kot gledalcev, shematično bi jih lahko razdelili v tri skupine: za dijake je to obvezno domače branje in za študente nekaterih fakultet del študijskih obveznosti, potem so t. i. poklicni bralci, kamor štejem dramaturge, režiserje, igralce, kritike in novinarje kulturnih redakcij, raziskovalce …, zadnjo skupino pa sestavljajo ljubitelji gledališča, ki berejo pred ali po ogledu predstave. Načeloma dramskih besedil ne beremo na plaži, v avtobusu, pri frizerju … in ne sodijo v prostočasno branje. Dejstvo je, da zahteva dramsko besedilo drugačne strategije branja kot branje romanov ali poezije, saj drugače oblikuje fiktivni svet, kar je posledica njegovega dvojnega eksistenčnega statusa: je literarno besedilo, ki hkrati omogoča tudi gledališko uprizoritev.“