Jana Pavlič


Življenjepis

Jana Pavlič je diplomirala iz primerjalne književnosti in francoščine na ljubljanski Filozofski fakulteti. Podiplomsko se je izpopolnjevala v Parizu pri profesorjih Gilbertu Lascaultu in Jacquesu Derridaju ter v Kanadi. Bila je direktorica gledališča Koreodrama v Ljubljani, umetniški producent in dramaturški sodelavec v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani, med leti 1995 in1997 svetovalka ministra za gledališko dejavnost na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Med leti 1998 in 2005 je bila direktorica in soustanoviteljica Centra za raziskave scenskih umetnosti – DELAK. Soustanovila je revijo Maska in festival sodobnih odrskih umetnosti EXODOS ter mednarodni projekt Laboratorio intermediale tra le arti s sedežem v Gorici pod patronatom goriške province. Kot ekspert za kulturne politike je za Svet Evrope in Združene narode na Kosovu pripravila izvedbo regulativnih dokumentov za odrske in vizualne umetnosti ter film, za Ministrstvo za kulturo RS pa je izvedla raziskavo o organiziranju in financiranju scenskih umetnosti v Sloveniji znotraj evropskega okvira.

Kot avtorica tekstov, dramaturginja, prevajalka in umetniška producentka sodeluje z vrsto režiserjev (Damir Zlatar-Frey, Dragan Živadinov, Vito Taufer, Diego de Brea, Dušan Mlakar, Matej Filipčič, Eduard Miler, Emil Hrvatin …). Gledališke kritike, eseje in razprave je objavila v številnih domačih in tujih revijah (Maska, Tribuna, Demokracija, Dnevnik, Nova revija, Ampak, Alternatives Théâtrales, Du Theatre …). Iz francoščine in v francoščino je prevedla dela številnih prozaistov, dramatikov, filozofov in teoretikov (Michel Tournier, Samuel Beckett, Bernard-Marie Koltes, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Jacques Lacan, Umberto Eco, Georges Bataille, Henri Michaux, J.K. Huysmans, Louis Aragon, Angela Carter, Dane Zajc, Rudi Šeligo in še mnogi drugi).


Danes je svobodna dramaturginja, prevajalka, raziskovalka, esejistka in pisateljica.

Dramaturgije in avtorstva besedil

Sanja Nešković Peršin: 33 obratov, dramaturgija in libretto: Jana Pavlič, Muzeum in Španski borci, 2012/2013.

 • 2013 Guillame Appollinaire: Sto tisoč batin, Ivan Peternelj, dramaturgija: Jana Pavlič, Slovensko mladinsko gledališče in ŠKUC.
 • 2013 Angel Spomina, režija, koncept in koreografija Zdravko Haderlap po romanu Maje Haderlap Angel pozabe, dramaturgija, koncept JP, Transformale 2013, Lepena.(predstava je prejela najvišnje priznanje avstrijske vlade: Outstanding artist award).
 • 2014 Pablo Picasso: Za rep ujeta želja, Barbara Novakovič, dramatizacija in dramaturgija: Jana Pavlič, Muzeum, Ljubljana.* 2015 Ivo Svetina. ABC oder Krieg, Barbara Novakovič,dramaturgija: Jana Pavlič, Muzeum in PG Kranj.
 • 2016 Božji nasmeh, koncept in režija Zdravko Haderlap, koncept in dramaturgija: Jana Pavlič, Borovlje, Slovenska prosvetna zveza, Celovec.
 • 2016 Chagall, režija Ivan Peternelj, dramaturgija: Jana Pavlič, Mini teater.

Monografske publikacije

Publikacije s področja gledališča in drame

Monografska publikacija

 • Jana Pavlič, Boris Pintar: Kastracijski stroji: gledališče in umetnost devetdesetih (knjiga in cd-rom), Delak in Maska, Ljubljana, 2001

Članki o slovenskem gledališču v francoščini

 • Gesli "Le théâtre slovène", "Ivan Cankar" v Dictionnaire encyclopédique de Michel Corvin (Larousse, 1998):
 • "De la discothèque rose au théâtre en apesanteur - Splendeurs et misères"v reviji Alternatives théâtrales : , (Festival d'Avignon 2000, "L'Est désorienté")
 • "Tout est probable, rien n'est impossible", v reviji Du théâtre (n°12, février 2001)

Prevod slovenske dramatike v francoščino

Dane Zajc: Les Enfants de la rivière. (Editions de l’Amandier, Pariz, oktober 2003)

Nagrada

 • 2013 Odlikovanje za častnico reda umetnosti in leposlovja francoskega ministrstva za kulturo
 • 2003 Odlikovanje reda viteza umetnosti in literature francoskega ministrstva za kulturo in komunikacije za prispevek k širjenju poznavanja francoske kulture in umetnosti izven Francije - Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres du ministère français de la Culture et de la communication

Zunanje povezave